Finanţele au scos la vânzare porţile lui F.C. Argeş!

# Cel mai scump obiect al clubului scos la mezat însă este o...maşină de spălat. Şi săptămâna aceasta Finanţele Argeş execută o serie de firme din judeţ, cea mai cunoscută fiind S.C. FOTBAL CLUB ARGEŞ S.R.L. Interesant că la vânzare au fost scoase inclusiv porţile de fotbal. Mai sunt scoase la mezat un Matiz, un autobuz, o maşină de cuburi de gheaţă, tot proprietatea clubului. Piesa « de rezistenţă » o constituie însă maşina de spălat, care valorează aproape cât 10 autobuze. Asta să însemne oare că la club au fost multe rufe murdare ?!... Iată, în cele ce urmează, lista dosarelor de executare:

Dosar de executare nr. Nr. 195099/01.10.2010
ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2010 luna octombrie ziua 01
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 15, luna octombrie, anul 2010, ora 14.00, în localitatea Piteşti., B.dul Republicii, nr. 118, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC FOTBAL CLUB ARGES SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Piteşti, Str. Armand Călinescu, nr. 15

Denumirea         Preţul de evaluare    Cota TVA
bunului mobil,         sau preţul de     neimpozabilă
desciere sumară:        pornire al      
licitaţiei, exclusiv
TVA este *24%

Porţi fotbal mobile      4.448
Autobuz ROCAR         3.974
Autoturism Daewoo Matiz     2.556
Masină de spălat cu uscător     13.200
Masină cuburi de gheaţă         232
Total 24.410

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei in contul RO75TREZ0465067XXX004543 deschis la Trezoreria Piteşti; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0248 211511 int. 3252.

SC ALEX CRIS SERV  TRANS SRL - SLOBOZIA

DENUMIRE                     VALOARE (RON, fară TVA)
AUTOBUZ TURISTIC
AUTOPORT                           
AUTOBUZ ROCAR                                     5 637

Mijloacele de transport sunt în stare nesatisfăcătoare,  
radiate din circulaţie,  incomplete  (fără motor şi roţi ) Licitaţia va avea loc în data de 13-10-10 ora 11:00:00 la sediul SC Alex Cris Serv Trans SRL Relaţii suplimentare se pot afla de la Administraţia Finanţelor Publice Costeşti  0248/672768.

SC CONSUMCOOP DÂMBOVNIC SOC. COOPERATIVA - ROCIU
DENUMIRE                   VALOARE [RON, fătă TVA]
MAGAZIN MIXT
- fără teren  - situat
în com. Mozăceni       
sat Ziduri, jud Argeş        18 600

Licitaţia va avea loc în data de 14-10-10 ora 11:00:00 la sediul CONSUMCOOP DÂMBOVNIC SOC. COMERCIALĂ. Relaţii suplimentare se pot afla de la Aministraţia Finanţelor Publice Costeşti 0248/672768.

S.C ALEX MIRA S.R.L, cu domiciliul fiscal în localitatea MIOVENI

Denumirea bunului mobil     Pretul exclusiv TVA (lei)
PROCESOR PRINTER
AGFA STARTER                 68000

Licitaţia va avea loc în data de 12octombrie, orele 11,00, anul 2010, în localitatea Mioveni, b_dul Dacia, bloc V2B, mezanin. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la  telefon numărul 0248260665, persoană de contact-executor bugetar –MARINESCU TEODOR.

SC EUROFIRE SRL - Piteşti

Denumirea         Preţul de evaluare sau
bunului mobil,         preţul de pornire al
descriere sumară         licitaţiei, exclusiv TVA este
Cota TVA /neimpozabilă * 24%

Aparat de sudură trifazic                 1.351
Staţie de umplere cu azot
SFA cu 2 manometre                 1.239
Programator pentru umplere
automată şi curăţire filtru             2.995
Prelungire furtun aspiraţie
pulberi cu conector fişe                    103
Şină transport vehicul                 362
Cărucior mobil pentru butoi             362
Strung SN 320                     13.716
Maşină de găurit cu coloană             4.364
Reductor de presiune azot                 310
Cuvă inox termostatată                 5.507
Instalaţie de sablare                 8.209
Rezervor suplimentar depozitare             723
Maşină de aspirat pulberi PSM Power 230 V     14.667
Autoutilitară furgon Iveco Daily             34.498
Strung SN 250                     10.911
Presă sertizat furtune                  6.546
Total 105.863

Licitaţia va avea loc în data de 12, luna octombrie, anul 2010, ora 11.00, în localitatea Piteşti, B.dul Republicii, nr. 118. Pentru informaţii suplimentare -  telefon numărul 0248 211511 int. 3252.

SC SIO IMPEX SRL Piteşti

Denumirea        Preţul de evaluare
bunului mobil        sau preţul de pornire
al licitaţiei, exclusiv TVA este
Cota TVA /neimpozabilă *24%


Malaxor şpiral cu cuvă fixă             32.020
Cuptor ciclotermic cu 4 camere             69.204
Rastele zincate pentru 8 panacoade         5.165
Panacoade pentru încărcare manuală         11.362
Dospitor cu două uşi                 13.428
Autospecializată izotermă Dacia 1304         18.592
Total 149.771

Licitaţia va avea loc în data de 12, luna octombrie, anul 2010, ora 14.00, în localitatea Piteşti., B.dul Republicii, nr. 118.  Pentru informaţii suplimentare - telefon numărul 0248 211511 int. 3252

SC COPY DIGITAL SERVICE SRL  Piteşti

Denumirea        Preţul de evaluare sau
bunului mobil         preţul de pornire al
licitaţiei, exclusiv TVA este
Cota TVA /neimpozabilă *24%

Autoturism Volkvagen Caddy             27.390
Total 27.390


Licitaţia va avea loc în data de 15, luna octombrie, anul 2010, ora 11.00, în localitatea Piteşti., B.dul Republicii, nr. 118. Pentru informaţii suplimentare - telefon numărul 0248 211511 int. 3252
Lucian Gherguş

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea