Clubul Universitarilor, Academica şi cantina UPIT din str. Gh Doja – câmpurile de luptă dintre Daniel Otobâcu şi Mircea Bărbuceanu

# Liderul SLUP, Mircea Bărbuceanu (foto stânga) îl acuză pe Daniel Otobâcu de o serie de ilegalităţi ce au dus la degradarea Clubului Universitarilor # Daniel Otobâcu spune că este victima sforilor trase de Bărbuceanu la închirierea spaţiilor aparţinând UPIT. Universitatea Piteşti organizează, pe 24 iulie, licitaţie pentru închirierea spaţiului de la Academica (Târgul din Vale).  Omul de afaceri Daniel Otobâcu, de numele căruia a fost legat localul Academica până acum doi ani, spune că are suspiciuni legate de organizarea procedurilor, motiv pentru care nu intenţionează să participe la licitaţie. Otobâcu menţionează că nu şi-a recuperat nimic din bunurile dezmembrate de la Clubul Universitarilor, celălalt spațiu închiriat de la UPIT, pentru care ar fi făcut sponsorizări şi investiţii. Liderul SLUP, Mircea Bărbuceanu, îl contrazice în privinţa investiţiilor şi îl acuză de o serie de nereguli, printre care şi degradarea Clubului Universitarilor (fostul Panoramic).

Acuzaţiile reciproce dintre cei doi, care au făcut deliciul presei locale în ultimii ani, au fost relansate odată cu anunţarea de către Universitatea din Piteşti, pentru 24 iulie, a licitaţiei pentru închirierea spaţiului de la Academica (Târgul din Vale), local în care Daniel Otobâcu şi-a desfăşurat activitatea până acum doi ani: “Nu particip pentru că am experienţa anului trecut, când am fost exclus de la licitaţia pentru închirierea cantinei din strada Gheorghe Doja. În plus, eu nici acum n-am acces la propriile mele documente, care, din 2012, sunt încuiate în Academica”, spune Daniel Otobâcu, explicând cum, anul trecut, n-a avut acces la licitaţia pentru închirierea spaţiului respectiv.
“La închirierea cantinei din Gheorghe Doja, comisia de organizare a licitaţiei a trecut un paragraf special care mă viza pe mine, paragraf prin care am fost, practic, exclus de la proceduri. S-a specificat că nu pot participa la licitaţie, nici în calitate de persoană fizică, nici în calitate de acţionar. Consider că este vorba cel puţin de un abuz, asta dacă nu se trece chiar pe domeniul penal!”,  spune Daniel Otobâcu.
În documentaţia de atribuire întocmită în vederea organizării respectivei licitaţii se arată, printre altele, că ”din considerente legate de conflicte de interese ce au afectat anterior Universitatea din Piteşti, atât material, cât şi ca imagine, nu pot participa la licitaţie persoane fizice care au avut sau au calitatea de salariat al UPIT  sau persoane juridice (sau asociaţii de persoane fizice şi/sau juridice) care au sau au avut în componenţa lor  foşti sau actuali angajaţi ai UPIT”.
Omul de afaceri susţine că şi atribuirea contractului pentru închirierea respectivei cantine e cusut cu aţă albă.
“În cele din urmă, a fost declarată câştigătoare o firmă care nici măcar n-avea ca obiect de activitate alimentaţia publică. Mai mult, câştigătorul a “uitat” ulterior să plătească utilităţile şi chiria. Persoana care s-a ocupat de administrarea cantinei este nimeni altcineva decât finul d-lui Mircea Bărbuceanu, liderul Sindicatului Liber al Universităţii din Piteşti (SLUP), cel care a dispus disponibilizările aferente pentru schimbarea ”în bine” a cantinei. “, susţine omul de afaceri.
Liderul Sindicatului Liber al Universităţii din Piteşti (SLUP), Mircea Bărbuceanu, spune însă că licitaţia s-a desfăşurat în termeni legali şi că nota din documentaţia de atribuire era perfect fundamentată. În Hotărârea Consiliului de Administraţie s-a cerut să nu existe nici un fel de incompatibilităţi, iar una dintre incompatibilităţi făcea referire la foşti angajaţi. Nu era  vizat dumnealui, în mod special!”, spune Mircea Bărbuceanu, care îi demontează lui Daniel Otobâcu şi afirmaţiile, făcute în presă, referitoare la investiţiile şi sponsorizările pe care omul de afaceri le-a realizat la Clubul Universitarilor.

Mircea Bărbuceanu: “Daniel Otobâcu este vinovat de starea avansată de degradare în care a fost adus Clubul Universitarilor”

Referitor la investiţiile pe care Daniel Otobâcu le-a făcut la Casa Universitarilor, preşedintele SLUP, Mircea Bărbuceanu, spune că sunt în afara legii.
“N-avea niciun drept să facă vreo investiţie în acea clădire. Pentru acest lucru ar fi avut nevoie de acordul Senatului UPIT, pe care nu l-a avut niciodată. De altfel, într-un document semnat de conducerea Direcţiei de Urbanism a Primăriei Piteşti se arată, negru pe alb, că lucrările de extindere a Casei Universitarilor s-au făcut şi fără autorizaţie de construire emisă de primărie. Mai mult, Primăria Piteşti a şi dispus oprirea executării respectivei lucrări. Daniel Otobâcu este vinovat de starea avansată de degradare în care a fost adus Clubul Universitarilor, pentru că a făcut lucrări după cum l-a tăiat capul!” afirmă liderul SLUP, care invocă, pentru susţinerea afirmaţiilor sale, şi procesul verbal de control, întocmit de inspectorii Inspectoratului de Stat în Construcţii, încheiat în data de 03 decembrie 2008, după verificarea legalităţii, din punct de vedere tehnic, a neregulilor semnalate de SLUP la Casa Universitarilor.
În respectivul proces verbal se arăta că la Casa Universitarilor ”au fost începute, neautorizat, lucrările de extindere şi, partial, supraetajare, pe latura de vest a  clădirii”.
O săptămână mai târziu, într-un alt proces verbal întocmit de inspectorii Inspectoratului de Stat în Construcţii se arăta că, avându-se în vedere faptul că lucrările de construire executate neautorizat au fost continuate după dispunerea opririi acestora de către organele de control, vor fi sesizate organele de urmărire penală.

Cine e vinovat de degradarea clădirii?

“Clădirea n-a suportat tonele de lemn aduse de domnul Otobâcu, iar structura sa de rezistenţă a fost afectată, mai ales că au fost tăiaţi, fără nici un proiect, stâlpii de susţinere de la geamuri”, adaugă Mircea Bărbuceanu, explicând că, anul trecut, comisia de analiză şi control numită prin Decizia nr. 531/14.06.2012 a Rectorului Universităţii din Piteşti, în urma analizelor făcute, a propus ca cei ce se fac vinovaţi de starea actuală a imobilului Casa Universitarilor să aducă de urgenţă clădirea la starea iniţială, suportând totodată cheltuielile cu remedierea lucrărilor executate fără autorizaţie de construcţie. Lui Daniel Otobâcu i s-a pus în vedere dezafectarea constucţiei ilegale, dar cum în perioada în care putea face acest lucru, Daniel Otobâcu se afla în concediu medical, dezafectarea s-a făcut în lipsa acestuia.
“Deşi conducerea Sindicatului UPIT a afirmat contrariul, eu nu am ridicat absolut nimic din investiţiile mele însuşite de Universitatea din Piteşti.” afirmă Daniel Otobâcu, care se aştepta ca dezafectarea să se facă după întoarcerea sa din concediul medical. Omul de afaceri pretinde că i s-a făcut un prejudiciu şi spune că dacă soluţionarea conflictului nu se va face pe cale amiabilă, se va adresa instanţei.
Cristina Stancu

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea