La licitaţia pentru închirierea spaţiului de la Academica nu s-a prezentat nimeni

# Mircea Bărbuceanu, liderul SLUP: “Stăm şi ne uităm la o clădire pe care fostul rector a dat un milion de euro!” # Nici pentru Casa Universitarilor nu se întrevăd soluţii într-un viitor apropiat. Nici un investitor nu riscă să se aventureze în închirierea celor două clădiri gigant cu destinaţie de alimentaţie publică,  construcţii aflate în proprietatea Universităţii din Piteşti. Dacă imobilul Casa Universitarilor necesită reparaţii uriaşe, de sute de mii de euro,  la Academica, pe investitori îi sperie chiria  dar şi faptul că în respectivul spaţiu nu pot fi comercializate băuturi alcoolice. Până una-alta, cele două spaţii înseamnă, pentru Universitatea din Piteşti, doar cheltuieli.

Pe 24  iulie, UPIT a organizat licitaţie pentru închirierea Academica Intim Do, clădire pe care, de doi ani, nimeni nu se mai aventurează s-o închirieze. Niciun investitor nu s-a prezentat miercuri la licitaţie, iar conducerea Universităţii din Piteşti se gândeşte serios să facă demersuri la Ministerul Învăţământului pentru schimbarea condiţiilor în care spaţiul poate fi închiriat.
“N-a venit nimeni la licitaţie pentru că, din punct de vedere economic, condiţiile nu sunt avantajoase pentru investitori şi nici nu putem pune noi alte condiţii, întrucât există nişte legi, nişte reguli vizavi de spaţiile ce aparţin universităţilor. Chiria este, într-adevăr, mare, de 90 de lei/mp/lună, ceea ce înseamnă undeva la 29.000 de lei lunar pentru întregul spaţiu. În plus, cel care o închiriază nu poate vinde băuturi alcoolice pentru că vorbim despre o cantină studenţească. Vom mai organiza încă o licitaţie, iar dacă nici atunci nu va fi cu succes, vom încerca să facem demersuri pentru schimbarea acestor condiţii”, explică Mircea Bărbuceanu, liderul Sindicatului Liber al Universităţii din Piteşti.
Singurul care poate schimba condiţiile de închiriere a spaţiului ce aparţine UPIT este Ministerul Învăţământului. Până la eventuala schimbare, va mai trece însă un timp.
“Până vom vedea închiriată Academica, stăm şi ne uităm la o clădire pe care fostul rector a dat un milion de euro!” mai spune liderul SLUP, care consideră Academica una dintre cele mai proaste  investiţii făcute de fostul rector al UPIT, Gh . Barbu.
În urmă cu o săptămână, omul de afaceri Daniel Otobâcu, de numele căruia a fost legat localul Academica până acum doi ani, spunea că are suspiciuni legate de organizarea procedurilor şi că nu intenţionează să participe la licitaţie.

Casa Universitarilor - altă proprietate păguboasă a UPIT

Dacă în cazul Academica Intim Do, chiria îi ţine departe  pe investitori, în cazul Casei Universitarilor (fostul Panoramic), starea avansată de degradare a imobilului este cea care ridică probleme. Clădirea necesită expertize şi reparaţii de sute de mii de euro şi nimeni nu s-a aventurat până acum să bage bani într-o clădire considerată pericol public.
“În ultima şedinţă a Consiliului de Administraţie al UPIT s-a ajuns la concluzia că se impun discuţii cu reprezentanţii Primăriei Piteşti şi Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru a vedea ce e de făcut acolo. Deocamdată nu ştim care e soluţia în cazul cestui imobil, cert este că, în stadiul în care se află la această oră, Casa Universitarilor nu interesează pe nimeni! Clădirea este un pericol public. Până şi muncitorii care vor lucra  la repararea clădirii îşi vor risca viaţa. Tavanul se dărâmă şi nu doar el, pentru că întreaga structură de rezistenţă a imobilului a fost afectată de  aşa-zisele investiţii ale domnului Daniel Otobâcu. În condiţiile acestea, nimeni nu vine să investească acolo 200 - 300 de mii de euro,  la cât s-a ridica  toate expertizele şi reparaţiile.”, mai spune Mircea Bărbuceanu Prima întâlnire cu arhitectul şef al Primăriei Piteşti şi cu reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii va avea loc în luna septembrie.
“Cert este că trebuie făcut ceva pentru că această clădire nu doar că nu aduce niciun beneficiu Universităţii din Piteşti, dar produce şi pagube, pentru că UPIT trebuie să-i asigure paza”, mai explică Mircea Bărbuceanu, liderul SLUP.

Acuzaţii peste acuzaţii

În ediţia de săptămâna trecută, Atitudine în Argeş a prezentat  seria acuzaţiilor pe care Mircea Bărbuceanu le-a  făcut la adesa omului de afaceri Daniel Otobâcu, cel pe care liderul SLUP îl consideră, alături de fostul rector Gh. Barbu, vinovat de starea jalnică în care a fost adusă Casa Universitarilor. Pe de altă parte, omul de afaceri care a “restilizat” clădirea (de la sine putere şi fără nicio autorizaţie din partea Universităţii Piteşti, a Inspectoratului de stat în Construcţii sau a Primăriei Piteşti) îşi cere înapoi bunurile dezmembrate din Casa Universitarilor. Amintim că, anul trecut, comisia de analiză şi control numită prin Decizia nr. 531/14.06.2012 a Rectorului Universităţii din Piteşti, în urma analizelor făcute, a cerut ca cei ce se fac vinovaţi de starea actuală a Casei Universitarilor să aducă de urgenţă clădirea la starea iniţială, suportând totodată cheltuielile cu remedierea lucrărilor executate fără autorizaţie de construcţie. Lui Daniel Otobâcu i s-a pus în vedere dezafectarea construcţiei ilegale, dar cum în perioada în care putea face acest lucru, Otobâcu se afla în concediu medical, dezafectarea s-a făcut în lipsa acestuia.

Din istoricul Casei Universitarilor

Imobilul din str. Eroilor nr. 2  (în suprafaţă de 823,33 mp) a fost construit în perioada 1962-1963;
În perioada 1963-1979 a fost proprietatea Intreprinderii Comerciale de Stat pentru Alimentaţie Publică  (cunoscut sub denumirea de Restaurantul Turist);
Între 1979 şi 1987 a fost proprietatea Institutului de Învăţământ Superior din Piteşti şi a funcţionat în regim de alimentaţie publică – cantină studenţească;
În perioada 1987-1990 a revenit la Întreprinderea Comercială de Stat pentru alimentaţie publică cunoscut sub denumirea de Restaurantul Panoramic;
După 1990, acest imobil a revenit Universităţii din Piteşti (cunoscut sub denumirea de Casa Universitarilor);
În perioada 1997-1999 s-a efectuat o R.K a acestui imobil privind izolarea şi protejarea  acoperişului cu robipol, schimbarea structurii de metal care închidea sala mare cu tâmplărie de aluminiu, gresie şi faianţă la subsol, etaj, grupuri sanitare, bucătărie, holuri, schimbarea caloriferelor, acoperit terasa cu mozaic veneţian şi marmură, refacerea instalaţiei electrice veche de peste 40 de ani, încălzire cu centrală proprie, canalizare, mobilier nou, veselă, personal calificat şi a funcţionat pe autofinanţare până în anul 2008. Casa Universitarilor, fiind un club exclusiv al Universităţii din Piteşti, era deservit de 4 ospătari, 4 bucătari şi un administrator, unde se organizau activităţi precum mese festive prilejuite de doctorate, balul bobocilor, emisiuni ale televiziunilor locale, 1-8 martie, revelion, zile onomastice, nunţi ale angajaţilor Universităţii şi nu numai.
Pe 12-13 mai 2008, administrarea şi gestiunea Casei Universitarilor este preluată de Profeanu Anişoara (prin pensionarea lui Mercea Traian), cu o lipsă financiară de 26.124,21 lei;
În data de 29 mai 2008, Profeanu Anişoara împreună cu Otobâcu Daniel (acesta din urmă nu era angajatul Universităţii la acel moment) semnează şi prezintă Senatului un aşa-zis „Program managerial privind buna organizare şi funcţionare a Casei Universitarilor” propunându-şi următoarele direcţii cheie:
- dotări cu mijloace fixe şi obiecte de inventar;
- reparaţii şi igienizări;
- personal calificat;
- reclamă în mass media;
- meniuri diversificate, de calitate, la preţuri mici.
Toate cheltuielile ocazionate de executarea celor de mai sus urmau să fie achitate unor firme care ar fi acceptat plata la termene convenite prin contracte, în raport cu veniturile programate a se realiza.
În data de 10 iunie 2008 se scoate la concurs un post la Casa Universitarilor, iar în data de 7 iulie 2008 , Otobâcu Daniel este angajat la Casa Universitarilor;
De menţionat faptul important că, până la datele angajărilor, Profeanu Anişoara a fost administratorul restaurantului ACADEMICA INTIM DO, patronat de Daniel Otobîcu, în acelaşi timp naşul acesteia. După angajări, Profeanu Anişoara şi-a dat demisia din funcția deţinută în firma lui Otobîcu Daniel, dar acesta a rămas patronul restaurantului menţionat.

În 2008, lucrări de amploare la Casa Universitarilor

“Tot în data de 7 iulie 2008 se aprobă  un referat privind lucrări de zidărie la cuptorul Forno de pe terasa Casei Universitarilor. Pe 9 iulie 2008 se propune aprobarea referatului privind lucrările de compartimentare şi modernizare terasă în valoare de 39.189,60 lei,  aprobat de Rectorul Gh. Barbu, pe baza unui deviz ofertă aprobat,  deviz care nu există, lucrări care nu se regăseau în aşa zisul Plan Managerial - deci neproiectate, neprezentate niciunde şi nediscutate şi aprobate de Senatul Universităţii -  lucrări care s-au executat parţial fără nicio autorizaţie de construcţie şi, ca toate lucrările de la Casa Universitarilor, fără a face obiectul vreunei proceduri de licitaţie”, se arată în  Raportul Comisiei de analiză şi control a Rectorului Universităţii din Piteşti, încheiat la data de 13.07.2012
În perioada iulie-noiembrie 2008 au avut loc o serie de lucrări de mare amploare, care au afectat întregul imobil, inclusiv structura de rezistenţă: bucătărie de vară, zidărie, recompartimentări, extinderea bucătăriei interioare prin desfiinţarea sălii de protocol, desfiinţarea sălii de protocol de pe terasă, grupuri sanitare, desfiinţarea structurii din termopan ce închidea sala mare şi încercarea de extindere a acesteia pe toată terasa din strada Teilor, prin supraetajarea clădirii cu structură din material lemnos, fapt ce a condus la cedarea acesteia prin apariţia unei fisuri pe toată lungimea ei, urmând a fi consolidată după înlăturarea structurii mai sus menţionate. Pe 10 noiembrie 2008, în Şedinţa Senatului UPIT, s-a hotărât schimbarea destinaţiei Casei Universitarilor în cantină-studenţească, hotărâre comunicată lui Otobîcu Daniel în calitate de executant al lucrărilor efectuate-
“Menţionăm însă că nu am găsit nicio decizie în sensul ca muncitorul Daniel Otobîcu, cu atribuţiuni de ajutor de bucătar la Casa Universitarilor să fi fost însărcinat vreodată cu executarea unor lucrări în Universitatea din Piteşti, astfel încât respectiva comunicare către acesta denotă anumite înţelegeri exclusiv verbale între acesta şi  fosta conducere a Universităţii şi, din nou, o premeditare a ceea ce s-a petrecut” se arată în acelaşi document.
În data de 27 noiembrie 2008, autorităţile locale (respectiv Primăria municipiului Piteşti) au fost sesizate şi au dispus un control la Casa Universitarilor, în urma căruia s-a întocmit un proces verbal de constatare şi sancţionare a celor vinovaţi de începerea  de lucrări fără nicio autorizaţie de construcţie (faptele îmbrăcând aspecte penale,, imobilul fiind situat în zona de protecţie a două monumente istorice, respectiv Casele Ovidiu Constantinescu şi Marinescu şi Ansamblul Vechii Prefecturi din strada Armand Călinescu nr. 44, - conform referatului Direcţiei de Cultură şi Culte din cadrul Consiliului Judeţean Argeş), ocazie cu care se cere explicit sistarea lucrărilor şi aducerea locaţiei respective la starea iniţială. Totodată, Primăria Piteşti a dispus încetarea imediată a oricăror lucrări la Casa Universitarilor, fapt care, aşa cum s-a constatat în cercetările efectuate, nu s-a întâmplat, lucrările continuând cu încălcarea conştientă a acestui ordin atât de Daniel Otobâcu, cât şi de conducerea de atunci a Universităţii;

Ordinul de oprire a lucrărilor emis de Primăria Piteşti, ignorat

În data de 21 noiembrie 2008, Profeanu Anişoara şi  Otobâcu Daniel solicită conducerii Universităţii aprobarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de construcţie, modernizare, recompartimentare, amenajare şi igienizare la Casa Universitarilor, lucrări ce s-au efectuat fără a fi cuprinse în aşa zisul Plan managerial depus în data de 29 mai 2008 la Rectorat, dar neaprobat, precum şi lista cu lucrările efectuate până la acea dată;
“Mai mult, în acel context, în data de 24 noiembrie 2008, Consiliul de Administraţie al Universităţii din Piteşti, analizând ordinul de oprire a lucrărilor emis de Primăria Piteşti, a aprobat în unanimitate continuarea construcţiilor neautorizate. Această poziţie a fost susţinută cu vehemenţă chiar de către rectorul Gheorghe Barbu, care invitase anterior la şedinţă, pe numiţii Profeanu Anişoara şi Daniel Otobâcu - iarăşi, ultimul, nu ştim în ce calitate.... ” se mai arată în raport.
Pe 12 decembrie 2008, Otobâcu Daniel încheie Contractul de Sponsorizare nr. 14934 în valoare de 870.000 lei cu Universitatea din Piteşti, cu scopul furnizării de material lemnos pentru lucrările de la Casa Universitarilor EFECTUATE PÂNĂ LA ACEL MOMENT! Tot în 12 decembrie 2008, Profeanu Anişoara în calitate de administrator la Casa Universitarilor încheie Contractul de Sponsorizare nr. 14935 în valoare de 120.000 lei cu Universitatea din Piteşti, cu scopul asigurării manoperei la lucrările de extindere şi reabilitare  a Casei Universitarilor (EFECTUATE PÂNĂ LA ACEL MOMENT, cum aminteam în primul caz)!
“Credem că aceste două contracte hilare dovedesc cu prisosinţă existenta unor înţelegeri verbale între Profeanu Anişoara şi Daniel Otobâcu, pe de-o parte, şi membri ai conducerii Universităţii din acea vreme, pe de altă parte, nefiind posibilă legal sponsorizarea unor aspecte în legătură cu o activitate comercială, cu atât mai mult a unor investiţii şi lucrări deja încheiate. ” se mai arată în respectivul raport.
Vom reveni cu amănunte!
Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea