Fostul Panoramic ar putea ajunge un morman de moloz

# Mircea Bărbuceanu, liderul SLUP:  “Ori o punem în funcţiune, ori o dărâmăm!” # Comisia de analiză şi control a UPIT solicită de la Daniel Otobâcu şi Gheorghe Barbu recuperarea pagubelor rezultate în urma deteriorării clădirii.# În septembrie s-ar putea decide soarta Casei Universitarilor. Starea avansată de degradare a Casei Universitarilor ridică probleme Universităţii din Piteşti, proprietara spaţiului, cea care ar fi trebuit să înregistreze nu cheltuieli, ci venituri de pe urma închirierii imobilului. Numai că învestitorii fug de fostul Panoramic precum dracul de tămâie. Clădirea necesită expertize şi reparaţii de sute de mii de euro şi nimeni nu s-a aventurat până acum să bage bani într-un imobil considerat pericol public. UPIT aşteaptă soluţii din partea Primăriei Piteşti şi a Inspectoratului de Stat în Construcţii, singurele în măsură să se pronunţe vizavi de consolidarea sau demolarea clădirii. Pe de altă parte, liderul SLUP, Mircea  Bărbuceanu, a solicitat, împreună cu mai mulţi membri ai  Consiliului de Administraţie al UPIT,  ca cei care se fac vinovaţi de degradarea imobilului să plătească.

După încheierea vacanţei, vom şti dacă imobilul Casa Universitarilor va mai funcţiona vreodată ca unitate de alimentaţie publică. În septembrie, conducerea Universităţii se va întâlni cu arhitecţii Primăriei Piteşti şi cu reprezentanţii Inspectoratului  de Stat în Construcţii pentru a decide, împreună, soarta clădirii.
“Ori o punem în funcţiune, ori o dărâmăm. Din două, una! Universitatea din Piteşti nu-şi permite să aibă o asemenea mizerie în proprietate. Ceea ce a devenit Casa Universitarilor este o ruşine pentru această instituţie de învăţământ superior!”, spune Mircea Bărbuceanu, lider al SLUP şi membru în Consiliul de Administraţie al UPIT.

Cine plăteşte pagubele?

De altfel, Bărbuceanu este cel care a şi cerut, alături de alţi membri ai Consiliului de administraţie al UPIT, ca cei ce se fac vinovaţi de  degradarea clădirii să plătească.
“Corect mi se pare ca responsabilii de acest dezastru să răspundă, inclusiv material. Şi vorbesc aici de Daniel Otrobâcu şi Anişoara Profeanu, de numele cărora se leagă aşa-zisa investiţie care a nenorocit clădirea, dar şi de fostul rector al UPIT, Gheorghe Barbu”, mai spune Mircea Bărbuceanu.
Reprezentanţii Primăriei Piteşti şi cei ai Inspectoratului de Stat în construcţii vor fi cei care vor propune eventualele soluţii de reabilitare a clădirii, dacă ele mai există.
“Noi am reuşit să dezmembrăm construcţia ilegală, pentru că acele amenajări s-au făcut fără vreo autorizaţie din partea UPIT sau a Primăriei Piteşti. Mai departe, pe lângă faptul că nimeni nu vrea această clădire, care de altfel e un pericol public,  nici nu  ne permitem  s-o închiriem,  fără măcar o expertiză, pentru că, acolo, oricând se poate întâmpla o nenorocire. Specialiştii celor două instituţii ne vor spune ce s-ar mai putea face cu acel imobil!“, adaugă Mircea Bărbuceanu.

Alte file din istoria încâlcită a Casei Universitarilor

În ediţiile anterioare ale ziarului nostru v-am prezentat o parte din istoricul Casei Universitarilor, iar săptămâna aceasta continuăm povestea de la momentul 12 dec. 2008,  când Daniel Otobâcu a încheiat Contractul de Sponsorizare nr. 14934 în valoare de 870.000 lei cu Universitatea din Piteşti, cu scopul furnizării de material lemnos pentru lucrările de la Casa Universitarilor (culmea, efectuate până în acel moment!). De amintit că, la aceeaşi dată, Anişoara Profeanu,  în calitate de administrator la Casa Universitarilor a încheiat, la rândul său, Contractul de Sponsorizare nr. 14935 în valoare de 120.000 lei cu Universitatea din Piteşti, cu scopul asigurării manoperei la lucrările de extindere şi reabilitare  a Casei Universitarilor (și acestea efectuate până la 12 decembrie, ca şi în cazul  sponsorizării lui D. Otobâcu)! 
“Credem că aceste două contracte hilare dovedesc cu prisosinţă existenta unor înţelegeri verbale între Profeanu Anişoara şi Daniel Otobâcu, pe de-o parte, şi membri ai conducerii Universităţii din acea vreme, pe de altă parte, nefiind posibilă legal sponsorizarea unor aspecte în legătură cu o activitate comercială, cu atât mai mult a unor investiţii şi lucrări deja încheiate.” se arată în Raportul Comisiei de analiză şi control a Rectorului Universităţii din Piteşti, încheiat la data de 13.07.2012.

Lucrări  efectuate ilegal

În data de 19 ianuarie 2009,  prin referatul înregistrat cu nr. 508 se solicită aprobarea executării unei evaluări la Casa Universitarilor, referitor la lucrările efectuate în anul 2008, ca urmare a Notei Justificative întocmite de Crivac Gheorghe, Prorector cu Probleme Sociale şi Studenţeşti.  “Menţionăm că o atare evaluare nu a fost discutată în niciun organ de conducere al Universităţii din Piteşti”, se arată în acelaşi raport
Pe 25 februarie 2009 a fost emisă comanda de Expertiză Tehnică la Casa Universitarilor, în valoare de 5.800 lei, iar la 1 martie 2010 Senatul Universităţii din Piteşti a discutat şi aprobat lucrări de reabilitare şi modernizare pentru anul 2010, printre care unele şi la cantina Restaurant Casa Universitarilor.
Abia pe 29 martie 2009, Primăria Piteşti emite Certificatul de Urbanism pentru lucrări de extindere la Casa Universitarilor menţionând că “lucrările care s-au efectuat la sfărşitul anului 2008 au fost executate fără autorizaţie de construcţie, fapt ce a dus la sancţionarea contravenientului cu suma de 2.000 lei şi s-a solicitat oprirea lucrărilor; contravenientul nu a respectat măsura dispusă şi a continuat lucrările, fapt ce constituie infracţiune, imobilul fiind situat într-o zonă de interes public; totodată se menţionează că aceste lucrări de extindere cu material lemnos, nu este posibilă, întrucât, prin aceste lucrări se alterează valoarea arhitecturală-ambientală a construcţiei existente, aceasta fiind prima construcţie din Piteşti cu o arhitectură modernă şi se impune readucerea imobilului la starea iniţială”
Administraţia Domeniului Public face cunoscut Universităţii din Piteşti că  este de acord cu executarea de lucrări de extindere la Casa Universitarilor, numai dacă se respectă condiţiile impuse în Certificatul de Urbanism nr. 315 din 29.03.2009, certificat ce conchide cu somaţia către Universitatea din Piteşti de  readucere a imobilului la starea iniţială.
În data de 4 mai 2009 se încheie Procesul verbal de recepţie între P.F. Căpăţână Alexandru din partea constructorului şi Universitatea din Piteşti privind evaluarea lucrărilor executate la Casa Universitarilor.
“Menţionăm din nou inexistenţa unei dezbateri şi aprobări în vreo structură de conducere al Universităţii din Piteşti cu privire la o astfel de evaluare şi nici o licitaţie pentru efectuarea sa. Nici la nivelul compartimentului juridic nu s-a cunoscut ceva până la acest moment despre această evaluare. De asemenea, menţionăm faptul important că, în conformitate cu comunicarea Directorului Economic al Universităţii, evaluarea respectivă a cifrat la circa 2.000.000 lei investiţiile ilegale de la Casa Universitarilor, sumă cu care Universitatea şi-a mărit corespunzător patrimoniul imobiliar, plătind, cu siguranţă, impozite mărite în consecinţă”, se mai specifică în document.

Anularea contractului, la recomandarea Curţii de Conturi a României

Pe 16 iunie 2010,  Curtea de Apel Piteşti emite decizia nr. 873 din dosarul nr. 3448 prin care constată că cele două contracte de sponsorizare au fost încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale,  deoarece sponsorizarea se poate efectua numai pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ, ca urmare a acţiunii din data de 25 septembrie 2009 prin care Universitatea din Piteşti chema în judecată pe Otobâcu Daniel privind solicitarea anulării contractului de sponsorizare. Acţiunea de chemare în judecată pentru anularea contractului de sponsorizare a fost demarată ca urmare a recomandării efectuate de Curtea de Conturi a României.
“Pe 7 iulie 2009 se emite  factura nr. 506 în valoare de 74.970 lei fila nr. 136 către SC Proiect Argeş SA, reprezentând servicii de expertiză tehnică şi Proiect Tehnic pentru modernizare, consolidare şi extinderea construcţiei Casa Universitarilor; Menţionăm din nou inexistenţa unei dezbateri şi aprobări în vreo structură de conducere al Universităţii din Piteşti cu privire la întocmirea vreunei expertize tehnice la Casa Universitarilor şi nici o licitaţie pentru efectuarea acesteia.” , se mai arată în Raportul Comisiei de analiză şi control a Rectorului Universităţii din Piteşti, încheiat la data de 13.07.2012.
Aceeaşi comisie a considerat că din cercetarea actelor depuse de la dosar nu rezultă că în Şedinţele Senatului Universităţii din Piteşti s-au hotărât lucrări de modernizare şi extindere a construcţiei Casei Universitarilor, cu atât mai mult ca efect al aşa zisului Plan Managerial de care s-a făcut vorbire şi în acord cu Contractul de sponsorizare privind executarea de lucrări.
Cert este că, la acea oră, Casa Universitarilor se află într-o stare de degradare avansată, cauzată, printre altele, şi de  infiltrarea apei în spaţiile interioare. Lucrările începute aici în anul 2008, fără a avea autorizaţiile necesare, au fost conservate superficial, sau deloc.
“Cu toate acestea, somaţi fiind prin numeroase adrese prin care se cerea aducerea imobilului Casa Universitarilor la starea iniţială, factorii responsabili din Universitatea din Piteşti (Ordonatorul de Credite - Rector Barbu Gheorghe, Directorul Economic- Gherghina Drilă, Consilierul Juridic- Moraru Doina, Directorul General Administrativ- Broştescu Ion, Administratorul Casei Universitarilor-Profeanu Anişoara, Coordonatorul lucrărilor de recompartimentări, modernizări, extinderi, supraetajări din material lemnos, Otobâcu Daniel, nu au luat nicio măsură, în afară de aceea de conservare nejustificată şi defectoasă a acestora, fapt ce a dus la o degradare continuă.”, se specifică în încheierea raportului.
Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea