80 de mediatori argeșeni se bat pe clienții obligaţi să apeleze la mediere de la 1 august

# Lista  mediatorilor ar putea deveni însă mai “aglomerată”  # Elena Mateescu (foto), mediator: “schimbarea regulilor în timpul jocului nu produce efecte benefice  sistemului judiciar”. Noul Cod de Procedură Civilă, intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013, stabileşte, ca element de noutate, faptul că, începând cu data de 1 august 2013, orice cerere adresată instanţei va fi respinsă ca inadmisibilă, dacă nu se face dovada parcurgerii etapei prealabile de informare cu privite la avantajele medierii.  Asta înseamnă că pentru a porni un proces în instanţă, trebuie să faci dovada că ai parcurs etapa prealabilă de informare cu privire la avantajele medierii, ca alternativă de soluţionare a conflictelor.
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator vine să reglementeze cadrul juridic al  accesului în profesie şi al exercitării ulterioare a acesteia, cu respectarea tuturor principiilor de drept naţionale comunitare. O primă şedinţă de informare la mediator înainte de tranşarea unei dispute printr-un proces, în cauzele care privesc litigiile de muncă, divorţuri, partaje de bunuri comune, dar şi  în malpraxisuri este obligatorie.  Prin faţa mediatorilor vor trece şi persoanele care au săvârşit unele infracţiuni penale: loviri, distrugeri, dar si unele cazuri de viol. Este bine de ştiut că această primă şedinţă de informare este gratuită. Procedura de informare privind medierea nu poate depăşi 15 zile.
“Părţile implicate în conflict pot merge, totuşi, în instanţă dacă asta îşi doresc cu adevărat. Trebuie doar să aibă la ele dovada participării la o întâlnire cu un mediator, respectiv un certificat eliberat de acesta, pe care îl vor prezenta judecătorilor. Doar astfel, acţiunea civilă poate continua” spune Elena Mateescu.

Cei care refuză vizita la mediere riscă amenzi

Daca una dintre părţi refuză să participe la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei sau nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal care va fi depus la dosarul instanţei. Amenzile sunt cuprinse intre 100 si 1.000 de lei.
Tabloul mediatorilor pune la dispoziţia cetăţenilor din judeţul Argeş un număr de 80 persoane autorizate, dar lista ar putea creşte, prin accederea în acest domeniu şi a altor jurişti.

Cine poate deveni mediator

Legea stipulează, în mod expres, că pot fi mediatori persoanele care au absolvit cursurile unei instituţii de învăţământ superior, cu o vechime mai mare de 3 ani, care au parcurs cursurile de formare în domeniul medierii şi sunt autorizaţi ca mediatori de Consiliul de Mediere. Aceste persoane capătă, oficial, calitatea de mediator şi sunt înscrise în Tabloul Mediatorilor şi în Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei.

De la 1 august, lucrurile s-au schimbat

După dobândirea calităţii de mediator, prin autorizare, se poate exercita profesia ca atare. Mediatori sunt, cel putin până în acest moment, singurii abilitaţi să realizeze actul de mediere şi tot ei erau abilitaţi să realizeze şi şedinţele de informare cu privire la avantajele acestei soluţii alternative de stingere a conflictului.
Începând cu data de 1 august 2013, conform Legii 214/2013, lucrurile s-au schimbat, iar informarea specifică medierii se realizează şi de către notar, procuror, consilier juridic, avocat,  judecător,  adică toate profesiile juridice.
“Legea permite ca efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii să fie realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris. Apreciez că aceasta va fi doar formală, din lipsă de pregătire adecvată şi de timp (să nu uităm că scopul informării nu este eliberarea unui document, ci convingerea părților că este mai avantajos să rămână în procedura de informare, decât să meargă la instanță). Rămân, în continuare, de discutat principiul egalităţii de tratament juridic şi cel al egalităţii de şanse, din moment ce vorbim despre aspecte legate de exercitarea unor  profesii ”, mai explică  Elena Mateescu, mediator.
Mai sunt însă de soluţionat probleme legate de procedura şi de modul în care se va realiza şi certifica realizarea acestei proceduri prealabile, întrucât de la publicarea Legii 2145/2013 şi până la punerea ei în aplicare au trecut mai puţin de 30 de zile.
“Nu vreau să se creadă că există concurenţă între profesii şi cu atât mai puţin nu este corectă abordarea din acest punct de vedere, dar schimbarea regulilor în timpul jocului nu produce efecte benefice sistemului judiciar românesc, în ansamblul lui, cu toate mecanismele angrenate în buna sa funcţionare, dar mai ales cetăţeanului, care, şi aşa, este destul de afectat de schimbările legislative frecvente, cărora trebuie să le facă faţă. Cu toţii suntem părţi ale aceluiaşi întreg şi realizăm un tot care se cheamă justiţie în interesul şi în folosul cetăţeanului” adaugă Elena Mateescu.

În ce litigii este necesară informarea:

În cele arătate de art. 601 din Legea nr 192/2006.
a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei: continuarea căsătoriei: partajul de bunuri comune; exerciţiul drepturilor părinteşti; stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor; orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013 – 1.024 (ordonanța de plată) sau la cea prevăzută la art. 1.025 – 1.032 (cererile de valoare redusă) din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cine trebuie să demareze procedura de informare obligatorie?

Reclamantul, în mod obligatoriu, în cazurile descrise mai sus.

Când e necesară participarea la ședința de informare?

- înainte ca reclamantul să depună cererea de chemare în judecată (e recomandabil parcurgerea informării în această etapă căci dacă partea e convinsă să rămână în mediere, nu va mai formula acțiune la instanță);
- sau după depunerea cererii de chemare în judecată, dar numai până la termenul dat de judecător în acest scop.

Cine face informarea privind avantajele medierii?

- mediatorul: e recomandabil apelarea la un mediator, fiind singurul profesionist atestat în materie de mediere, care poate sfătui și convinge părțile cum să rămână în procedura de mediere (lista cu mediatori e afișată în fiecare instanță și pe internet);
Material realizat de Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea