Meşteșugurile, o poartă spre viitor

Centrul de Cultură “Brătianu” este beneficiarul unei finanţări nerambursabile de la Institutul Cultural Român  pentru realizarea proiectului “Artă şi tradiţie populară românească - Meştesugurile, o poartă spre viitor”. Proiectul a fost câştigat de Centrul de Cultură “Brătianu”, instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş.  Proiectul cultural se va desfăşura de la data de  01/06/2013 până la data de 30/11/2013.
Echipa de proiect care va asigura managementul proiectului “Artă şi tradiţie populară românească-meşteşugurile, o poartă spre viitor”, este formată din:
• Simona Şerban- manager proiect
• Ruxandra Prodan- asistent proiect
• Marinela Marinoiu- responsabil financiar
Prin prezentul proiect, dorim aducerea în atenţia publicului german a artei şi tradiţiei populare româneşti, prin intermediul a 3 meşteri populari renumiţi în România, care vor susţine ateliere de lucru, în cadrul unei expoziţii tematice organizate la Berlin.
Pentru asigurarea atractivităţii expoziţiei, au fost identificate 3 direcţii majore de acţiune:
• organizarea expozitiei cuprinzând următoarele exponate: costume populare; păpuşi realizate manual, cu materiale ecologice inspirate din basmele şi poveştile populare româneşti; instrumente muzicale vechi (ţitera).
• realizarea a 3 ateliere de artă tradiţională cu meşterii populari: confecţionare păpuşi populare, confecţionare obiecte sculptate în lemn;  confecţionare de  instrumente muzicale vechi (ţiteră).
• utilizarea noilor tehnologii, prin realizarea unui soft special care va fi utilizat pe un infochiosk (touch screen disponibil în expoziţie).
România are un potential uriaş prin meşterii populari talentati pe care îi are în acest domeniu. Mulţi dintre aceştia sunt foarte cunoscuţi la nivel local şi naţional, nu sunt însă suficient de cunoscuţi în afara ţării, sau poate deloc din cauza faptului că aceştia nu deţin capacitatea financiară şi operaţională de a se promova individual.
Proiectul îşi propune să aducă în prim plan trei dintre aceşti meşteri, foarte cunoscuţi în România, dar foarte puţin promovaţi peste hotare, şi anume :
1.    Ştefania Crişan este meşter popular din Galaţi şi va realiza atelierul de confecţionare păpuşi populare cu specific tradiţional, de inspiraţie folclorică.
2.    Ion Rodoş  – va realiza atelierul de confecţionare obiecte sculptate în lemn. Este creatorul multiplelor piese de sculptură ce ţin de arta tradiţională românească şi în mod deosebit argeşeană, cele mai reprezentative fiind “Cocoşul de munte de Nucsoara” şi “Pomul vieţii”.
3.    Vasile Constantin– este meşter popular din Galeş şi va realiza atelierul de confecţionare de  instrumente muzicale vechi (ţitera).
Până în prezent, toti aceşti meşteri au colaborat cu Centrul de Cultură Brătianu, la diversele acţiuni şi activităţi culturale de anvergură locală sau regională/naţională (evenimente, expoziţii, ateliere). Prin acest proiect se doreşte realizarea unui prim pas, anume acela de facilitare a promovării peste hotare a acestor adevăraţi creatori.
Proiectul are o valoarea totală de 91.820,00 lei, din care  26.606,00 lei reprezinta finantare nerambursabila ICR.
Director,
Simona Serban

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea