Se reia licitaţia pentru reabilitarea Colegiului Național Ion C. Brătianu

După anularea, din motive de …ignoranţă, a precedentei licitaţii pentru reabilitarea Colegiului National Ion C. Bratianu,  la final de vacanţă, lucrarea, cu o valoare estimată de peste 7 milioane de lei, este scoasă din nou la licitaţie. Data limită de depunere a ofertelor este 2 septembrie 2013 şi, cu puţin noroc, în primul semestru al noului an şcolar am putea şti dacă lucrările vor începe în sfârşit şi dacă măcar bobocii care vor intra, în toamnă, pe băncile renumitului colegiu vor apuca să vadă clădirea reabilitată.
Cel mai titrat liceu din județ și unul dintre cele mai bune la nivel naţional, care a dat ţării şefi de stat și de guvern  (Emil Constantinescu, Armand Călinescu, Ion Antonescu) academicieni (Constantin Bălăceanu-Stolnici, Marius Iosifescu etc), numeroși oameni de cultură și artă, generali etc, are şansa de a fi, în sfârşit, reabilitat şi consolidat, dacă licitaţia ce va fi organizată în toamna acestui an va fi una cu noroc.
Speranţele în acest sens se întrevăd încă de anul  trecut, când  începeau procedurile pentru licitaţia ce ar fi trebuit  să fie primul pas concret către reabilitarea şi consolidarea clădirilor  colegiului. La acea dată erau propuse: reparații locale ale șarpantei: înlocuirea elementelor din lemn putrezite sau avariate, înlocuirea în totalitate a învelitorii ceramice cu țiglă solzi mată sau lucioasă; reparații locale la streașină, reproiectarea și înlocuirea jgheaburilor și burlanelor, reproiectarea “vazoanelor” care colectează apa de ploaie din  jgheaburi; ignifugarea șarpantei;  vopsirea streșinii conform desenului original și în culorile originale; repararea și repunerea în funcțiune a canalelor de ventilație; înlocuirea lucarnelor mici cu altele identice; înlocuirea lucarnelor mari cu altele mici; refacerea coșurilor de ventilație – reconstituirea și ancorarea acestora; tratamente biologice specifice pentru prevenirea ciupercilor și mucegaiurilor la șarpanta din lemn; montare tăietoare de zăpadă; descărcarea de sarcină a planșeului podului și montare termoizolație vată minerală; curățare, protejare mozaic din sticlă; restaurare, protejare tabernacul – portal de intrare, montare șorț de protecție la tabernacul din plumb și hidrofobizarea integrală a suprafeței din piatră; restaurare (curățare și lăcuire), etanșeizare ușă monumentală, de intrare; curățare ușoară de praf / depuneri / atac biologic și verificarea stării de conservare a mortarului de rost. Hidrofobizarea suprafeței de cărămidă și a rosturilor; la glafurile ferestrelor – verificarea mortarului de rost, înlocuirea pieselor deteriorate. Hidrofobizarea suprafețelor din piatră; schimbarea tâmplăriilor ferestrelor și ușilor de acces secundare. Preluarea modelului de fereastră de pe fațada sud-vest; repararea sau înlocuirea pieselor deteriorate. desfacere și refacere trotuare perimetrale; curățare, reparare pardoseli mozaicate. Șlefuire și ceruire; curățare trepte din piatră; înlocuire piese degradate; păstrarea sobelor din bibliotecă și punerea în valoare, prin reabilitare/conservare; înlocuiri pardoseli; reparații tencuieli și refacerea zugrăvelilor și vopsitoriilor interioare;desfacerea lambriului, repararea tencuielii și aplicarea unei vopsitorii rezistente la uzură; înlocuire tâmplarie interioară.

Proiect refăcut

Data limită pentru depunerea ofertelor era 17 octombrie 2012. Numai că autoritatea contractantă a realizat că ar mai fi nevoie şi de  reproiectarea instalațiile sanitare, în conformitate cu modificările funcționale propuse și înlocuirea în totalitate a instalațiilor sanitare interioare existente, precum şi optimizarea instalației de încălzire, la nivelul centralei termice şi reproiectarea instalaţiei electrice interioare. Licitaţia nu s-a mai ţinut.
„Precedenta licitaţie a fost anulată pentru că proiectul, făcut în 2007 şi gândit pentru  realizarea cu o finanţare de la Banca Mondială, nu cuprindea şi  branşamente pentru energia electrică, pentru gaze şi apă, întrucît atunci nu se ceruse aşa ceva. Acum, vorbim de o lucrare ce este finanţată de la bugetul local, iar  în proiect au reuşit să fie prinse şi  branşamentele respective”, explică Elena Vlad, directorul Colegiului Național Ion C. Brătianu.
Cei care, la începutul anului, sperau ca lucrările să demareze măcar în vacanţa de vară, rămân dezamăgiţi. În cel mai fericit caz, în toamna acestui an va avea loc licitaţia a cărei depunere de oferte expiră pe 2 septembrie. 
“Nu cred că are vreo importanţă faptul că licitaţia nu s-a ţinut mai devreme, sau că lucrările n-au început pe timpul vacanţei. Oricum, vorbim de o lucrare multianuală, o lucrare ce se va întinde pe cel puţin doi-trei ani, poate chiar patru.”, mai spune directorul colegiului.
Colegiul Național ”I.C.Brătianu” are statutul de clădire de patrimoniu și monument istoric,  însă vorbim  de mai bine de cinci decenii de când imobilul nu a mai beneficiat de investiții pentru reparații capitale.

Din istoricul colegiului

Ansamblul construit a fost realizat în mai multe etape. Prima etapă – 1897 este cea în care este realizat corpul principal al școlii și în care clădirea era concepută cu curte interioară semideschisă pe latura de vest. Tot în această etapă au mai fost edificate corpurile de clădire: locuință director (astăzi spațiu administrativ și muzeul școlii), precum și corpul de clădire al sălii de sport. A doua etapă  – a cărei realizare a început  în 1924/25 a presupus edificarea corpului de clădire care închide curtea interioară către vest.  Frumuseţea clădirii, a cărei faţadă este decorată cu un frumos mozaic de plăcuţe de aur, a atras admiraţia multor personalităţi, între care şi marele istoric Nicolae Iorga. O preocupare deosebită a Comitetului Şcolar a fost aceea a construirii unui internat pentru elevii din afara oraşului, lucrare începută în anul şcolar 1924 – 1925 şi finalizată la 31 mai 1936. Noua construcţie ce cuprindea şi o sală de festivităţi, biblioteca şi săli de clasă, a fost distrusă în urma bombardamentului aerian ce s-a abătut asupra oraşului Piteşti în ziua de 6 mai 1944. În anul 1945 a început o nouă construcţie internat, care a fost dată în folosinţă în anul şcolar 1949 – 1950, iar 1975 s-a terminat construcţia modernă a căminului pentru elevii interni, în vechea clădire fiind amenajate săli de clase.

Obiectul contractului:

Reabilitare si consolidare Colegiul National Ion C. Bratianu conform Caietului de sarcini si Proiectului tehnic. Valoarea estimata a contractului de lucrari avand ca obiect Reabilitare si consolidare Colegiul National Ion C. Bratianu a fost calculata avandu-se in vedere prevederile din Devizul General aferent acestui obiectiv de investitie, respectiv: Denumire Valoare ( lei, fara TVA) 1. Constructii si instalatii 6.242.217,89 2. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 52.446,00 3. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 3851,00 4. Dotari 169.902,28 4. Organizarea de santier 124.844,36 5. Diverse si neprevazute 624.221,79 reprezentand un procent de 9,46757 % din valoarea estimata a contractului, conform devizului general aprobat si a bugetului aprobat. Total 7.217.483,32.
A.S., C.S.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea