Precizările DGFP Argeş referitoare la cota redusă de TVA

Cota redusă de TVA de 9% se aplică pe întreg  lanţul de comercializare, atât de producători, cât şi de comercianţi, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, pentru produsele care se încadrează în categoriile prevăzute la art.140 alin.2 lit.g) din Codul fiscal, aşa cum a fost modificat prin OG nr.16/2013.
Referitor la triticum spelta, grâul comun şi meslin (care se încadrează la codul NC 1001 99 00  şi secara (care se încadrează la codul NC 1002 90 00), categorii de cereale pentru a căror livrare în interiorul ţării se aplică cota redusă de TVA de 9%, acestea sunt supuse taxării inverse în condiţiile prevăzute la art.160 alin.2 lit.c) din Codul fiscal.
Astfel, dacă atât furnizorul, cât şi beneficiarul sunt persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art.153 din Codul fiscal se aplică taxarea inversă, respectiv beneficiarul determină taxa aferentă, care se evidenţiază în decontul de taxă, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, prin aplicarea cotei de 9%.
Nu se aplică taxarea inversă în situaţia în care beneficiarul nu este o persoană înregistrată în scopuri de TVA în România conform art.153 din Codul fiscal, iar furnizorul (persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România conform art.153 din Codul fiscal) colectează TVA aplicând cota redusă de TVA de 9% pentru livrările de astfel de produse în interiorul ţării.
În ceea ce priveşte codurile NC utilizate în cadrul art.160 alin.2 lit.c) din Codul fiscal, acestea sunt cele care figurau în Nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun. Ca urmare a modificării nomenclaturii combinate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012 trebuie avute în vedere codurile NC astfel cum au fost modificate, corespunzătoare produselor prevăzute la art.160 alin.2 lit.c) din Codul fiscal, astfel:

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea