Scandal între Primăria Piteşti şi Flash Consult Invest

# Investitorul de la Euromall a cerut revocarea unei hotărâri de consiliu local care permite unei alte firme construirea unui complex în imediata vecinătate a centrului comercial. Flash Consult Invest, grupul francez care a investit  40 milioane euro în complexul  Euromall, contestă o hotărâre de consiliu local adoptată pentru planului urbanistic de detaliu solicitat de SC Gadi Exclusiv Investement,  necesar construirii unui complex comercial în vecinătatea Nord-Vestică a Euromall. Reprezentantul grupului argumentează că hotărârea a fost adoptată în mod eronat şi că realizarea construcţiei este imposibilă pentru că se suprapune cu accesul auto şi pietonal precum şi cu parcarea -construite şi deţinute de către  Flash Consult Invest. Săptămâna trecută, pe masa consilierilor locali a fost adus punctul de vedere al Primăriei Piteşti referitor la solicitarea Flash Consult Invest, punct de vedere care contrazice afirmaţiile petentului.
Ameninţată sau nu de noua construcţie ce urmează a fi ridicată lângă Euromall,  Flash Consult Invest invocă o serie de moticve pentru care HCL 222 din 18 iulie 2013 ar trebui revocată, motive care ţin inclusiv de situaţia terenului pe care ar urma să se ridice complexul.
Terenul Gadi pe care ar urma să se realizeze noul obiectiv se află în vecinătatrea Centrului Comercial Euromall (deţinut de Flash Consult Invest) şi a rezultat în urma alipirii a trei loturi aparţinând  SC Gadi Exclusiv Investement. Unul dintre aceste loturi, în suprafaţă de 415 mp, a fost dobândit de Gadi ca urmare a unui schimb cu Primăria Piteşti. Celelalte două loturi, un teren în suprafaţă de 2246 mp şi un altul, de 1275 mp, au fost dobândite de Gadi, în 2007, prin cumpărare de la Flash Consult Invest.
Înainte însă de a vinde către Gadi cele două terenuri, în mai 2006, Flash Consult Invest a construit accesul auto şi pietonal, precum şi parcarea aferente Euromall, iar acum reprezentanţii grupului susţin că dacă Gadi va ridica noul complex, acesta s-ar suprapune cu cele trei construcţii amintite. "Societatea a vândut numai loturile înstrăinate, păstrînd proprietatea asupra accesului şi parcajului aflate pe acesta (...) Fără a lua în considerare  drepturile Flash Consult Invest asupra accesului şi parcajului situate pe terenul Gadi, deşi avea cunoştinţă despre existenţa acestora, din moment ce Primăria Municipiului Piteşti este autoritatea care a emis autorizaţia de construire şi a participat la încheierea procesului verbal de recepţie, la finalizarea lucrărilor, Consiliul Local al Municipiului Piteşti  a emis hotărârea  prin care a aprobat PUD pentru construirea unei clădiri de către Gadi, construcţie a cărei realizare este imposibilă datorită suprapunerii peste accesul şi parcajul deţinute în mod legal de către Flash Consult Invest", se arată în plângerea semnată de  conducerea Flash Consult Invest  şi înaintată Primăriei Piteşti.
Cu alte cuvinte, după argumentele invocate de Flash Consult Invest, firma Gadi Exclusiv Investement nu poate decât să se uite la terenurile cumpărate de la grupul francez, pentru că, de construit, n-are voie să construiască nimic!
Mai mult, grupul francez invocă faptul că hotărârea de consiliu local adoptată pentru aprobarea PUD-ului solicitat de Gadi nu i-a fost comunicată.
Un al treilea motiv pentru care Flash Consult Invest cere revocare hotărârii  este "nerespectarea prevederilor art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului 2701/30.12.2010 pentru aprobarea metodologiei  de informare şi consultare  a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului  şi de urbanism privind informarea referitoare la orice modificare urbanistică"

Nu există motive de nelegalitate care să determine revocarea

Punctul de vedere al Primăriei Piteşti este acela potrivit căruia HCL 222/18.07.2013 a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale.  "Firma contestatoare a înstrăinat firmei Gadi cele două terenuri alipite, iar noua proprietară a solicitat aprobarea PUD pe terenul menţionat situat în vecinătatea Nord-Vestică Euromall,  terenul fiind "identificat  prin planul de situaţie cu ridicare topografică pus la dispoziţia proiectantului de către investitor" au explicat reprezentanţii Primăriei Piteşti precizând şi că "anunţul  de intenţie  a fost înaintat către Flash Consult Invest SRL prin poştă (...) Corespondenţa  a fost returnată  în data de 19.06.2013 cu menţiunea  destinatar mutat fără a lăsa noua adresă," , aşa cum se arată în  punctul de vedere  formulat de Primăria Piteşti şi pus pe masa consilierilor locali, săptămâna trecută.
Mai mut, Primăria Piteşti demonstraează că anunţurile de intenţie, ca şi anunţul de mediu, au fost publicate într-un cotidian local.
"În consecinţă, pentru argumentele expuse mai sus, apreciem că nu există motive de nelegalitate care să determine revocarea HCL 222/18.07.2013"
Rămân însă de lămurit neînţelegerile între Flash Consult Invest şi SC Gadi Exclusiv Investement, cu privire la legalitatea viitoarei construcţii.
Vom reveni cu amănunte! Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea