Fostul administrator al S.C. Bar Consumi, chemat în instanţă pentru aducerea firmei în insolvenţă

# Metoda clasică de fraudare a creditorilor prin  vânzarea activelor pierde teren. Lichidatorul S.C. Bar Consumi SRL (Centru-Victoriei nr. 27) cere atragerea răspunderii foştilor administratori ai societăţii comerciale care ar putea suporta, împreună cu foştii proprietari, din buzunarele proprii, toate cheltuielile procedurii insolvenţei, după ce, în urmă cu patru ani, au încercat metoda clasică de fraudare a creditorilor prin vânzarea activelor.
Până pe 18  dec. 2009,  societatea comercială Bar Consumi SRL (Centru-Victoriei nr 27)  a fost administrată de către  Mariana Popescu, proprietari fiind  doi italieni – Gallo Giuseppe şi Fagorzi Alessandro. La data amintită a avut loc cedarea părţilor sociale ale celor doi italieni, către Popescu Alexandru George (fără nicio legătură cu fostul administrator, fiind vorba despre o coincidenţă de nune). Cedarea a fost făcută de administratorul Maria Popescu prin procură specială de autentificare, la notar.
Trei ani mai târziu,  pe 20 septembrie 2012 se deschidea  procedura simplificată de insolvenţă împotriva S.C. Bar Consumi SRL. De menţionat că, la acea dată,  administrator era Popescu Alexandru-George.  După deschiderea procedurii, au fost notificaţi creditorii  debitorului şi au fost reţinute creanţe totalizând 49.987 lei.  Numai că la inventarierea patrimoniului n-au fost identificate  valori materiale sau băneşti care să poată acoperi creanţele declarate de creditori.
Lichidatorul judiciar al SC Bar Consumi  nu s-a îndreptat către  administratorul de la data deschiderii procedurii de insolvenţă, aşa cum era de aşteptat, pentru că a ajuns la concluzia că administratorul în funcţie a preluat firma cu datorii scadente deja la bugetul de stat, iar după respectiva dată nu au mai efectuat operaţiuni contabile.
Ca urmare,  lichidatorul s-a orientat  asupra fostului administrator - Mariana Popescu - cerând atragerea răspunderii acesteia, asta după ce a analizat baza de date  existentă pe site-ul specializat  www.mfinante.ro şi a ajuns la concluzia că starea de insolvenţă  a  firmei a apărut încă din 2008, pentru că, aşa cum reiese din indicatorii bilanţieri declaraţi de foştii asociaţi şi fostul administrator,  publicaţi pe site-ul Ministerului de Finanţe, debitorul înregistra,  la “Capitaluri”  suma  negativă  de minus 2609 lei. De aici reiese că la data de 3.12.2008,  firma înregistra un deficit  de fonduri  proprii  necesare pentru acoperirea plăţii datoriilor curente  sau imediate.  În plus, la aceeaşi dată,  societatea comercială înregistra la capitolul bilanţier „Datorii” suma  de  222.785 lei, mult peste capacitatea de rambursare a firmei, care deţinea “active imobilizate” de doar 166.318 lei  şi “active circulante” de 51.858 lei   Din aceeaşi bază de date reiese că firma a înregistrat în 2008  pierderi financiare  în sumă de 4.109 lei.

Dosarul se află la Tribunalul Comercial Argeş şi, în funcţie de decizia instanţei,  foştii proprietari şi fostul administrator (Maria  Popescu)  ar putea putea suporta, în solidar, din averea personală,  toate cheltuielile procedurii de insolvenţă.
Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea