Haos în arhive, măsuri bugetare bulversante şi neclarităţi legate de aplicarea legii privind sistemul unitar de pensii

# Pensionarii argeşeni au semnalat secretarului de stat Ileana Ciutan problemele de care se lovesc. Secretarul de stat Ileana Ciutan, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, a participat, săptămâna trecută, la o dezbatere interactivă legată de implementarea noilor reglementări din domeniul pensiilor publice, respectiv reducerea vârstei de pensionare pentru grupa I de muncă.  Reprezentanţii mai multor asociaţii de pensionari au profitat de ocazie şi i-au cerut secretarului de stat lămuriri legate de anumite măsuri bugetare şi i-au semnalat o serie de probleme de care se lovesc, de la dificultatea cu care se confrunta în găsirea prin arhive a documentelor pentru completarea vechimii în muncă, până la neclarităţi legate de aplicarea legii privind sistemul unitar de pensii.
Unul dintre subiectele dezbătute a fost cel legat de inechităţile apărute în sistemul public de pensii, referitoare mai ales la persoanele care au desfăşurat activitate în grupa I de muncă, anterior datei de 01.04.2001 şi de interpretarea Legii 380/2013, actul normativ care teoretic ar fi trebuit să înlăture aceste neajunsuri. Noile reglementări legale prevăd că, persoanele care au lucrat în condiţii grele de muncă, respectiv în grupa I de muncă, se pot pensiona mai devreme decât restul persoanelor, pentru că li se scade din vârstă de pensionare o perioada proporţională cu numărul anilor lucraţi în condiţiile grupei I de muncă. Beneficiarii acestor prevederi sunt aceia care doresc să se pensioneze începând cu  2 ianuarie 2014.  Până la intrarea în vigoare a Legii 380/2013, aceste persoane au beneficiat de o reducere a vârstei standard de pensionare egală cu cea a persoanelor care au lucrat în locuri de muncă din fosta grupa a II-a de muncă.
Din acest an însă persoanele ce au desfăşurat activitate în grupa I de muncă au posibilitatea legală de a beneficia de o reducere mai mare a vârstei standard de pensionare, fiind astfel diferenţiate de categoria celor care au desfăşurat activitate în condiţii deosebite (fosta grupa a II-a de muncă).
“Spre exemplu, pentru un stagiu de cotizare realizat în grupa I de muncă de 6 ani, vârstă standard de pensionare se reduce cu 3 ani. De asemenea, pentru 18 ani de muncă, scăderea va fi de 8 ani, în timp ce pentru 26 de ani şi peste 26 de ani de muncă, vârstă standard de pensionare scade cu 13 ani”, a explicat secretarul de stat, Ileana Ciutan.
Atenţie, de reducerea la vârsta de pensionare vor beneficia doar cei care au depus cereri de înscriere la pensie după 2 ian 2014!
Noile reglementări nu se vor aplică retroactiv, astfel că de reducerea la vârstă de pensionare     nu vor beneficia şi cei care au depus cereri înainte de intratrea în vigoare a actului normativ - 2 ian 2014. Până la această ora, la Casă Judeţeană de Pensii Argeş au fost înregistrate, în acest sens, 102 dosare.

Indicele de corecţie, bătaie de cap

Întrebări a ridicat şi o altă noutate legislativă intrată în vigoare la sfârşitul anului trecut şi care a adus modificări sub aspectul aplicării indicelui de corecţie pentru persoanele care şi-au deschis drepturile de pensie după dată 2011.
“Cuantumul pensiei se determina prin înmulţirea punctajului mediu anual cu valoarea unui punct de pensie, iar aplicarea indicelui de corecţie asupra punctajului mediu anual are că efect creşterea cuantumului pensiei. Este important de reţinut că, indicele de corecţie este stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, se calculează că raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată şi se aplică o singură dată la înscrierea la pensie. Dispoziţiile Legii 263/2010 privind sistemul public de pensii au intrat în vigoare începând cu 01.01.2011, însă persoanele ale căror drepturi de pensie au fost deschise în anul 2011 şi 2012 , nu au beneficiat de aplicarea la punctajul mediu anual al indicelui de corecţie prevăzut de acest act normativ, întrucât s-a luat măsură financiară ca aplicarea acestei prevederi să fie prorogată atât pentru anul 2011 cât şi pentru anul 2012” li s-a explicat pensionarilor
Pentru persoanele înscrise la pensie în perioada 01.01.2011 – 22.01.2013, inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale este: 1.12 – în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ian.2011 – 31 dec. 2011, inclusiv; şi 1.17– în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 01 ian.2012 – 22. ian. 2013, inclusiv.
“Indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plata la dată înscrierii iniţiale la pensie, iar diferenţele rezultate în urmă aplicării acestora, se cuvin începând cu dată de 7 noiembrie 2013”, avenit cu lămuriri conducerea CJP Argeş.

Calcule….complexe

În Argeş există 8.167 de beneficiari ai OUG.113/2013, dar  până la această ora n-au fost soluţionate  decât 3.363 dosare (prelucrate în sistem centralizat), urmând ca celelalte 4.804 dosare să fie prelucrate la nivel teritorial. Preşedintele CJP Argeş explică această situaţie:
“În perioada de referinţă, aceste persoane au beneficiat de diferite recalculări, de natură a modifica punctajul mediu anual, ceea ce presupune un calcul mai complex asupra acestor drepturi de pensie. Se fac eforturi susţinute ca toţi beneficiarii OUG 113/2013 să primească diferenţele de pensie rezultate din aplicarea indicelui de corecţie conform acestui act normativ până la finalul primului trimestru al acestui an”, explică preşedintele CJP Argeş, Aida Enache.

Haos în căutarea documentelor

O altă problemă semnalată de pensionarii argeşeni secretarului de stat Ileana Ciutan a fost aceea potrivit căreia mulţi dintre ei se văd în situaţia de a nu putea demonstra cât şi unde au lucrat din cauza faptului că nu toate documentele se află în arhivă CJP Argeş.
Problema foştilor salariaţi ai unor societăţi care s-au desfiinţat cu mulţi ani în urmă şi care acum vor să-şi întregească drepturile de pensie nu e de ieri, de azi. Oamenii au nevoie de documente din care să rezulte stagiul de cotizare la sistemul public de pensii ori diversele sporuri salariale cu caracter permanent, iar necazul cel mare e că arhivele acelor societăţi s-au pierdut ori zac nefolosite în diverse depozite şi nu prea are cine să le elibereze oamenilor adeverinţele necesare. Concret reprezentanţii CJP Argeş nu prea au ce să răspundă acestor oameni care, ca şi până acum, vor avea de bătut drumuri pe la CJP Argeş, pe Direcţia Judeţeană de Arhive sau pe la operatorii privaţi care au preluat respectiva arhivă, în funcţie de cum le e norocul.
Cristina Stancu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea