Casa de Pensii Argeş vine cu noutăţi privind punctul de pensie, ajutorul de deces şi cotele de contribuţii der asigurări sociale

Guvernul a stabilit prin Legea nr. 287/2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, punctul de pensie, ajutorul de deces şi cotele de contribuţii de asigurări sociale, acestea fiind următoarele:
# Valoarea punctului de pensie este de 732.8 lei
# Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte astfel:
- în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:    2.022 lei
- în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.011 lei.
# Începând cu data de 1 ianuarie 2011, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv 587 lei.
# Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, este de 2.022 lei.
# Cotele de contribuţii de asigurări sociale pentru anul 2011 se stabilesc după cum urmează:
- 31,3 % pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5 datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajator;
- 36,3 % pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% datorate de angajaţi si 25,8 % datorate de angajatori;
- 41,3 % pentru condiţii speciale, din care 10,5 % datorate de angajaţi şi 30,8 % datorate de angajator;
* În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 3% aferentă fondurilor de pensii administrate privat.
# La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 10.110 lei (art.33 si 34 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).
# Nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială este de 708 lei, iar nivelul maxim de 10.110 lei.
Aceste cote se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea