Ion Dobrinoiu: Cazurile de retrocedare abuzivă din zona pădurii Parc Trivale sunt pe rolul instanţelor de judecată

Ion Dobrinoiu, şeful Direcţiei Silvice Argeş, parcă trece pe deasupra crizei – atât financiare cât şi morale – în care înotăm cu toţii, şi asta fără măcar să facă vreun efort special.  Este catalogat drept un director care ştie ce trebuie să facă şi o face cu mână de fier. Fiind o perioadă a bilanţurilor, i-am « smuls » câteva cuvinte, Ion Dobrinoiu fiind o persoană care se fereşte destul de mult de publicitate.
# Care au fost împlinirile şi neîmplinirile anului 2010 pentru şeful Direcţiei Silvice Argeş?
- Împlinirile anului 2010 pentru mine au fost în special cele pe linie profesională, adică realizarea tuturor indicatorilor fizici, realizarea criteriilor de performanţă, depăşirea profitului programat, depăşirea cifrei de afaceri. De asemenea, în cursul anului 2010 s-au pus în practică măsuri de reorganizare a Direciei Silvice Argeş inclusiv prin comasarea şi desfiinţarea a două ocoale silvice, datorită aplicării legii fondului funciar. Ca neîmpliniri pot aminti că nu am reuşit să capacitez personalul silvic (pădurari, şefi de district, ingineri) de la ocoale, care la rândul lor să convingă proprietarii de pădure să apeleze la serviciile silvice oferite de ocoalele de stat. Probabil că după ce se vor tăia necontrolat majoritatea pădurilor exploatabile şi preexploatabile particulare, atunci se va apela la ocoalele de stat pentru refacerea lor, moment care va fi prea târziu pentru salvarea lor.
# Începe un nou an, 2011. Cu ce planuri îl întâmpinaţi?
- Pentru anul 2011, personal îmi propun să avem rezultate la fel de bune ca în 2010. În plus, sper să putem derula proiecte din cadrul măsurii 125, fiind beneficiari eligibili ai unui proiect de modernizare a unei infrastructuri forestiere în raza Ocolului Silvic Domneşti.
# În „curtea” instituţiei pe care o conduceţi se află şi dosare grele, cum sunt cel al pădurii Trivale şi cel al retrocedărilor solicitate de Răzvan Grigorescu. În ce stadiu se află acestea?
- Într-adevăr, cazurile de retrocedare abuzivă din zona pădurii Parc Trivale au fost sesizate de noi şi sunt actualmente pe rolul instanţelor de judecată, Direcţia Silvică având calitatea de „intervenient”. În aceeaşi situaţie suntem şi în cazul retrocedărilor solicitate de Răzvan Grigorescu. Sperăm ca instanţele de judecată să ţină seama de decizia Curţii Constituţionale care consacră principiul constituţional potrivit căruia „proprietatea publică este garantată şi ocrotită de lege” în aceeaşi măsură şi nu mai puţin, aşa cum s-a procedat până acum în raport cu proprietatea privată.
# Care este relaţia Direcţiei Silvice Argeş cu obştile – mari proprietari de pădure – din nordul judeţului?
- Până la apariţia L 247/2005, în raza Direcţiei Silvice Argeş urmare a L. 1/2000 s-au reconstituit marile proprietăţi ale obştilor (persoane  juridice) iar după 2005 au apărut şi mari proprietari de pădure care au fost puşi în posesie cu sute şi mii de hectare de proprietar. În timp s-au constituit ocoale silvice particulare independente în afara ocoalelor de stat care nu sunt în structura şi sub autoritatea Direcţiei Sivice Argeş. În Germania există ocoale silvice particulare, dar care sunt sub autoritatea direcţiilor silvice, astfel că în întregime pădurile de stat sau particulare se află sub controlul statului german. Relaţia noatră cu aceşti mari proprietari de pădure  (obşti, persoane fizice) a fost de colaborare în cazul în care aceştia au apelat la ocoalele de stat pentru paza şi administrarea pădurilor lor şi aceasta s-a întâmplat pentru circa 25.000 ha. Cu ceilalţi mari proprietari care au pădurile în administrarea structurilor silvice private sau nu au contract cu nicio structură silvică conform legii, noi nu avem dreptul să intervenim în paza şi administrarea pădurii.
#  Veţi vinde anul acesta cabanele pe care le administraţi?
- Cabanele pe care le administrăm şi nu au probleme privind terenul pe care sunt amplasate, în sensul că acesta este al statului, vom continua să le întreţinem şi folosi pentru cazarea vânătorilor şi, în afara sezonului, a oricăror persoane care doresc să se simtă bine în mijlocul pădurii şi al naturii. Vom proceda la vânzarea unor sedii de cantoane şi construcţii care nu ne mai folosesc şi sunt amplasate pe terenuri retrocedate. Vânzarea lor va urma o procedură prevăzută de lege, odată cu decizia Curţii Constituţionale retrocedarea gratuită a oricăror imobile şi instalaţii silvice fiind interzisă.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea