Revista de cultură ”Calende” – declarată, în mod oficial, moartă

Ultima ședință a Consiliului Județean Argeș a fost  marcată și de o hotărâre inedită. Hotărârea de a declara moartă, în mod oficial, revista de cultură ”Calende”. Hotărârea de desființare a revistei, care oricum nu mai apărea de o perioadă bună de timp, a fost luată pentru un motiv foarte simplu: exista o hotărâre de înființare. Drept pentru care a fost redactat un RAPORT privind desfiinţarea revistei de cultură “CALENDE”. Iată ce este scris în acesta:
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr .8/05.05.1995, Publicaţia „CALENDE” aflată la acea dată sub îndrumarea şi controlul Inspectoratului pentru cultură judeţean Argeş, s-a reorganizat în revista de cultură sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş, cu finanţare din mijloace extrabugetare.
În conformitate cu art.18 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a  Legii nr.287/2009 privind Codul civil „dispozitiile Codului civil privitoare la  regimul juridic general aplicabil persoanelor juridice se aplică şi persoanelor  juridice în fiinţă la dată intrării sale în vigoare, însă numai în măsura în care prin legile aplicabile fiecărei persoane juridice nu se prevede altfel”.
Astfel, faţă de textul de lege enunţat anterior, în ceea ce priveşte încetarea  persoanei juridice se face în conformitate cu unul dintre modurile prevăzute de art.244 Cod civ., respectiv: prin constatarea ori declararea nulităţii, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare, desfiinţare sau printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege.
Având în vedere faptul că revista de cultură „CALENDE” a fost înfiinţată de  către Consiliul Judeţean Argeş prin hotărâre de consiliu, potrivit art.250 alin.1 Cod civ., persoanele juridice înfiinţate de către o autoritate publică locală, pot fi desfiinţate prin hotărârea organului care le-a înființat.
Prin cererea formulată de către Grupul de Publicaţii Editura şi Librăria  „CALENDE”, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr.6802/27.05.2014, ni se face cunoscut faptul că revista de cultură nu mai funcţionează din anul 2005 datorită dificultăţilor financiare, fapt pentru care se solicită Consiliului Judeţean Argeş încetarea activităţii acestei instituţii.
Patrimoniul Grupului de Publicaţii Editura şi Librăria „CALENDE”  stabilit pe baza ultimelor situaţii finaciare întocmite, se transmite Consiliului  Judeţean Argeş pe baza bilanţului contabil de inchidere la data predării – preluării prin protocol de predare – primire.
În acest sens a fost întocmit proiectul de hotărâre, alăturat, ce urmează a fi  supus dezbaterii şi adoptării plenului Consiliului Judeţean Argeş.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea