U.M. 01261 Piteşti Mihai Viteazul pierde în justiţie pentru interpretarea defectuoasă a unei decizii a C.N.S.C.

# Cine va plăti însă „greşelile” de miliarde ale conducătorilor unităţii? Într-un stat normal, chiar ei. La noi, probabil statul român, adică noi… Greşim, greşim, ne judecăm, nu-i nicio problemă însă, plăteşte…statul. Acesta pare a fi dictonul după care s-au ghidat autorităţile de la U.M. Mihai Viteazul Piteşti în dosarul denumit de noi generic „asigurarea (defectuoasă) a serviciului de hrană în cadrul unităţii”.

Scurt istoric: Către sfârşitul anului 2009, U.M. organizează, conform legii, licitaţie pentru asigurarea serviciului de hrană. Se înscriu doi licitanţi. Unul este format din asocierea firmelor S.C. Ana Elite Services S.R.L. din Piteşti cu S.C. Titan Edilitara S.R.L. din Brăila. Al doilea licitant este S.C. Construmat&Vos S.R.L. din Argeş, firmă susţinută financiar de S.C. Emir S.R.L., aparţinând omului de afaceri piteştean Emil Enescu, patronul hotelului Victoria. Susţinerea financiară a fost una realizată din motive foarte simple. Caietul de sarcini prevedea nişte condiţii financiare (absolut normale pentru acest fel de licitaţie dealtfel) în care S.C. Construmat&Vos S.R.L. nu se încadra singură. Conform procedurilor legale, a urmat deschiderea acestor oferte. Şi de aici, problemele. Omul de afaceri Enescu notifică, chiar a doua zi după deschiderea acestor oferte, unitatea militară că îşi retrage sprijinul financiar acordat firmei Construmat&Vos S.R.L., situaţie în care firma în discuţie nu s-a mai încadrat în condiţiile de participare impuse de caietul de sarcini. 
S.C. Construmat&Vos, pentru a nu fi descalificată, încearcă o manevră de revenire în cursa pentru câştigarea serviciului de hrănire. Cum? Aducând o persoană fizică şi o declaraţie a acesteia, însoţită de un extras de cont, pentru refacerea susţinerii financiare a firmei.
A fost întrebat şi forul competent, şi anume Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice – ANRMAP. Răspunsul autorităţii sună astfel: nu se poate admite o susţinere financiară provenită de la o persoană fizică, pentru că indicatorii solicitaţi în caietul de sarcini se referă la criterii destinate exclusiv firmelor, precum experienţă în domeniu, cifră de afaceri etc. Foarte simplu şi concludent pentru ceea ce ar fi trebuit să urmeze. Mai pe româneşte, Construmat&Vos S.R.L. nu mai putea fi declarată eligibilă pentru continuarea procedurilor de licitaţie. Ce a făcut, pe cale de consecinţă Unitatea Militară? A purces la… continuarea procedurilor de licitaţie, neluând în considerare răspunsul Autorităţii Naţionale. Firma cu probleme este declarată câştigătoare în defavoarea asocierii dintre Ana Elite Services şi Titan Edilitara, autoritatea contractantă neluând în considerare hârtia de la ANRMAP. Cele două firme defavorizate contestă rezultatul, cum era şi normal, la CNSC. Răspunsul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este unul deosebit de clar, şi anume:

DECIZIE
Nr. 108/8 C10/8712
Data: 08.01.2010
……………………………………………………………………………….
«În baza legii şi a
documentelor depuse
de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL
DE SOLUŢIONARE A
CONTESTAŢIILOR
DECIDE :
Admite contestaţia formulată de S.C. ANA ELITE SERVICES S.R.L., cu sediul..., în calitate de asociat în cadrul Asociaţiei formată din S.C.TITAN EDILITARA S.R.L. (lider) - S.C. ANA ELITE SERVICES S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă MINISTERUL APĂRĂRII - U.M. 01261 PITEŞTI.
Dispune anularea Raportului procedurii nr.A/12514/08.12.2009 şi a tuturor actelor ulterioare acestuia, cu reluarea procedurii de atribuire din etapa evaluării ofertelor admisibile, în termen de 11 zile de la comunicarea prezentei decizii, având în vedere aspectele menţionate în cuprinsul prezentei decizii.
Prezenta decizie este executorie şi obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr...“

Undeva la jumătatea lunii februarie 2010, S.C. Emir S.R.L., firma omului de afaceri Emil Enescu, revine la sentimente mai bune faţă de Construmat &Vos S.R.L., notificând Unitatea Militară că  reia susţinerea financiară acordată. Drept pentru care autoritatea contractantă reevaluează ofertele, fără să ia în consideraţie rândul din decizia CNSC care spunea: «cu reluarea procedurii de atribuire din etapa evaluării ofertelor admisibile...» şi declară câştigătoare, din nou, pe Construmat&Vos

Publicaţia „Atitudine în Argeş” implicată direct în anchetarea cazului

Surprinşi total de soluţia adoptată de Unitatea Militară, am întrebat şi noi care a fost motivarea nerespectării deciziei C.N.S.C. Răspunsul primit de la forurile de conducere (de atunci) ale U.M. Mihai Viteazul ne-ar fi făcut să pufnim în râs dacă nu ar fi fost vorba de probleme cu totul serioase, de miliarde de lei vechi – din banii statului român. Iată răspunsul – terifiant – al conducerii:   “Prin motivarea deciziei sale, C.N.S.C. APRECIAZĂ CĂ ACUZELE ADUSE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE SUNT NEFONDATE ŞI NU ÎŞI ASUMĂ CALIFICAREA OFERTEI DEPUSE DE CĂTRE S.C. CONSTRUMAT&VOS S.R.L. CA FIIND INADMISIBILĂ”. Am rămas fără cuvinte atunci, pentru că decizia  C.N.S.C. spune că anulează raportul procedurii de atribuire întocmit de autoritatea contractantă pentru că era viciat şi obligă pe aceasta să refacă licitaţia.

Dreptatea s-a regăsit în justiţie. Statul plăteşte însă greşelile unor persoane…părtinitoare?

Firmele asociate S.C. Ana Elite Services S.R.L. din Piteşti şi S.C. Titan Edilitara S.R.L. din Brăila acţionează în justiţie, cum era şi normal, Unitatea Militară din Piteşti. După aproape un an  şi jumătate, justiţia dă dreptate (printr-o hotărâre irevocabilă) firmelor nedreptăţite. Acestea vor fi despăgubite pentru perioada în care nu au putut – pe nedrept – presta serviciul de hrănire în cadrul unităţii. Cine va plăti însă aceste facturi? În principiu… statul român. De ce însă noi, toţi cei care cotizăm la bugetul de stat să fim nevoiţi să dăm bani pentru insistenţa – nu o vom declara aici altfel, deşi termenul de „insistenţă” nu este cel mai potrivit – unor autorităţi de a ţine efectiv în braţe o anumită firmă? Nu, persoanele care trebuie să plătească sunt conducătorii acestei unităţi, nu statul român. Iar pentru îndeplinirea acestui deziderat promitem că vom fi cu ochii în patru. Vom reveni cu amănunte.
Spiridon VOINESCU

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea