Control devastator, de la minister, la Direcția Județeană de Sport Argeș!

# Ultimul raport, cel din 2014, s-a lăsat cu înaintarea documentației către Poliția Economică și ANRMAP # Oficial din MTS: ”Au fost descoperite numeroase nereguli și la vizita din vara acestui an, raportul de control este aproape gata”

Faptul că la DJTS Argeș, instituție condusă de Laurențiu Achimescu, se întâmplă lucruri grave, nu este unul nou. Numai citind concluziile ultimului raport de control se poate trage concluzia că, în sânul Direcției, există un mic rai, ferit de probleme, fără reguli și regulamente, fără legi și ordonanțe de respectat.
Abaterile de la lege sunt atât de numeroase, încât echipa de control a propus, în 2014, fără sfială, printre altele, două măsuri:
1 ”înaintarea prezentului raport de control la organele Direcţiei Naţionale Antifradă”
2 ”înaintarea prezentului Raport de control la Autoritatea Naţională pentru Reglementara şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice”
Nu este greu de imaginat ce colcăială au descoperit, în Argeș,  anul trecut, cei din corpul de control al Ministerului, dacă au propus înaintarea propriului raport de control către DNA și către ANRMAP.
”Și ce dacă?” – pare a spune fostul și actualul director al DJTS Argeș, Laurențiu Achimescu, director care își vede, în continuare, de treburile sale.
În urma unor sesizări de noi fapte situate la marginea legii și, după spusele unor surse avizate, chiar cu mult în afara acesteia, săptămânalul Atitudine în Argeș a adresat câteva întrebări Ministerului Tineretului și Sportului, instituție care pare neputincioasă în a pune capăt unei situații devenită, deja, penibilă. În interiorul instituției de la Pitești suspiciunile se țin lanț, se muncește pe sponci și, conform surselor din interior, se fură pe rupte. Din motive de spațiu, în ediția de astăzi vă prezentăm doar concluziile, de o gravitate ieșită din comun, trase de echipa de control a Ministerului, după ”runda” de anul trecut. Vă asigurăm că sunt de manual. De manual de studiu pentru evaziune fiscală. În următoarele numere, mai ales după răspunsul ce se coace, în momentul de față, în laboratoarele MTS, vom reveni. (S.V.)

***

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

APROBAT MINISTRU: GABRIELA SZABO

RAPORT  DE  CONTROL
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET ARGEŞ

 

# Date de identificare a acţiunii de control
În baza Ordinului de serviciu nr.21/11.06.2014 şi a adresei de prelungire a perioadei de control nr.30/20.06.2014, subsemnaţii Furdui Iustin- consilier, Şerban Stănescu-inspector - din cadrul  Corpului de Control al Ministrului şi Tudor Ion-auditor- din cadrul Biroului de Audit Public Intern, am efectuat în perioada 12-25.06.2014 control la  Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş. Sediul instituţiei se află în Municipiul Piteşti, Strada Griviţei , Nr. 1-3.
Perioada supusă controlului a fost: 01.01.2012-31.05.2014.
........………........................

# CONCLUZII GENERALE:
•  Nu a fost asigurat cadrul legal de desfasurare a activitaţii personalului salariat (fişe de post neactualizate, unele decizii interne neemise), având drept consecinţă necunoasterea sarcinilor si atribuţiilor fiecăruia  pentru desfasurarea activitaţii;
• Nu au fost asigurate condiţii adecvate în ceea ce priveşte păstrarea în condiţii de securitate a numerarului din casierie;
• Nu au fost elaborate proceduri interne de lucru pentru toate activităţile având drept consecinţă  necunoaşterea, în orice moment, a modului de desfăşurare a activităţii având efecte negative în ceea ce priveşte    utilizarea eficientă a resurselor, precum şi efecte negative în ceea ce priveşte   îndeplinirea  sarcinilor şi a atingerea obiectivelor.
• Nu au fost respectate prevederile legale în ceea ce priveşte regimul de arhivare a documentelor;
• Nu a fost asigurat cadrul legal de organizare şi conducere a activităţii financiar-contabile;
• Nu au fost întocmite şi evidenţiate angajamentele bugetare şi legale;
• Există angajamente legale anuale  care nu au fost respectate;
• Existenţa unor solduri mari de creanţe care nu au fost încasate; sunt şi creanţe prescrise;
• Există o preocupare scăzută în ceea ce priveşte îndeplinirea planului de venituri proprii;
• Au fost constatate nereguli în ceea ce priveşte respectarea dispoziţiilor legale aferente achiziţiilor publice;
• Au fost constatate nereguli în ceea ce priveşte aprovizionarea cu alimente în cadrul bazelor de agrement,  recepţionarea, gestionarea şi  consumul acestora; nu a fost organizată contabilitatea de gestiune;s-a constatat existenţa unui prejudiciu;
• Inventarierea patrimoniului instituţiei a fost efectuată parţial şi nefinalizată în condiţiile legii;
• Au fost semnat un protocol cu Primaria Municipiului Piteşti prin care s-a pus la dispoziţie un teren din domeniul public al statului, aflat în administrarea MTS, prin DJST Argeș pentru construirea unei piste de atletism fară avizul de legalitate şi aprobarea ordonatorului superior de credite pentru nerespectarea cadrului legislativ în ceea ce priveşte administratea patrimoniului public al statului;
• Nu au fost separate sarcinile persoanelor  în ceea ce priveşte   întocmirea şi execuţia documentelor financiare faţă de cea de vizare şi supunere controlului financiar preventiv ;
• Inventarierile  nu au fost finalizate;
• Plata indemnizaţiilor de arbitraj s-a efectuat în principal  prin intermediul a două structuri sportive Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi si Asociaţia Judeţeană de Atletism. Consecinţa acestor nereguli o constituie trecerea responsabilitaţii salariaţilor din Compartimentul sport pe seama reprezentanţilor celor doua structuri sportive, diminuarea transparenţei în efectuarea serviciului, modul defectuos de întocmire a documentelor de plată, neefectuarea recepţiei /evaluarii la finalizarea acţiunilor. Acest mod de lucru  crează unele suspiciuni privind desfăşurarea jocurilor, calitatea persoanelor desemnate în comisii de arbitraj, în final asupra realitaţii şi sinceritaţii plaţilor. Acestea pot genera riscul unor cheltuieli nelegale, care poate constitui un prejudiciu adus patrimoniului instituţiei;
• Nu a fost efectuată recepţia serviciilor  pentru plata baremelor de arbitraj  prestate de structuri sportive pentru desfăşurarea acţiunilor sportive  de către o  comisie, desemnată în acest scop, prin întocmirea unui  Raport de evaluare a activitaţii şi a rezultatelor obţinute la terminarea  competiţiei, acestea  fiind aprobate la plată, de regula înaintea desfaşurarii acţiunilor şi nu dupa finalizarea şi recepţionarea/evaluarea acestora;
• Au fost acordate premii /recompense în bani  unor participanţi la competiţiile sportive, deși plata acestor drepturi a fost interzisă de aplicarea unor  măsuri pentru întarirea  disciplinei  financiare,  prevăzute în ordonanţe de urgenţă ale  guvernului . Mai mult nu exista o procedură internă  pentru acordarea unitară şi asigurarea transparenţei acestor drepturi, iar modul defectuos  de lucru privind: întocmirea şi semnarea documentelor de plată, ţinand cont de varstă participanţilor majoritatea fiind copii şi  fară a exista o  comisie de aprecierea rezultatelor pe baza unui clasament; neefectuarea plaţii la casieria unitaţii, crează suspiciuni privind realitatea plaţii acestor drepturi. Modalitatea de efectuare a plaţii a fost prin ridicarea de avansuri în numerar de catre salariaţii din cadrul Compartimentului Sport care au efectuat plata şi au întocmit statele de plată a acestor drepturi. Considerăm că prin plata acestor premii s-a creat un prejudiciu instuituţiei.
# Măsuri:
• Având în vedere neregulile prezentate mai sus  pentru care  responsabil este domnul director Achimescu Laurentiu  în calitate de ordonator de credite propunem sesizarea Comisiei de disciplină a MTS;
• De asemenea supunem atenţiei comisiei de disciplină a DJST Argeş  neregulile prezentate  pentru care responsabilă este doamna Dinu Ella, persoană desemnată cu efectuarea controlului financiar preventiv precum şi salaraiaţii din cadrul compartimentului sport;
• Pentriu neregulile constatate în legătură cu întocmirea documentaţiei aferente plăţilor unor premii şi indemnizaţii de arbitraj care au creat suspiciuni asupra realităţii şi legalităţii sumelor plătite,şi prejudiciul constatat la alimente, propunem conducerii MTS înaintarea prezentului raport de control la organele Direcţiei Naţionale Antifradă;
• Pentru neregulile constatate în ceea ce priveşte modul de efectuare al achiziţiilor publice, propunem înaintarea prezentului Raport de control la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Oficial al Ministerului Tineretului și Sportului: ”Am reclamat situația existentă la trei entități: Inspectoratului Județean de Poliție, ANRMAP-ului și Comisiei de Disciplină”

Abaterile grave găsite de echipa de control a Ministerului a dus, într-adevăr, la implicarea a trei entități diferite. Cea mai blândă pedeapsă a fost tocmai cea aleasă de Comisia de disciplină a MTS, comisie care a analizat faptele și actele directorului Achimescu și… nu a putut să facă mai nimic. De ce? Foarte simplu. A fost vorba de o chichiță de care directorul în funcție s-a servit în mod magistral: lipsa fișei postului. Inexistența unui astfel de document a dus la imposibilitatea tragerii la răspundere la lui Laurențiu Achimescu. Lucrurile nu au rămas însă la fel de liniștite în celelalte două cazuri.
Sesizarea depusă la Poliția Județeană Argeș - secția economică s-a soldat cu formarea unui dosar și înaintarea acestuia la Parchet. Același Raport de Control a fost trimis și Autorității Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), instituție care, în urma analizării documentelor, a amendat DJTS Argeș cu 30.000 lei. Direcția județeană a contestat în instanță amenda primită în urma încheierii procesului verbal de contavenție și aplicării amenzii menționate.

Corpul de control al MTS constată, printre multe altele, deficienţe grave în ceea ce priveşte modul de efectuare al achiziţiilor publice

Iată numai un exemplu:
”S-a constatat că achiziţile publice pe anii 2012, 2013 şi 2014 au fost efectuate în baza Planurilor anuale de achiziţii publice.
Referitor la efectuarea unor lucrări de reparaţii
Din verificările efectuate de către echipa de control s-au constatat următoarele:
În anul 2013 a fost efectuată o lucrare de reparaţie anvelopare cu termosistem la Baza turistică Piteşti.
Această lucrare a fost executată în baza  Contractului  nr. 960 din 05.09.2013 între DJTS Argeş şi SC Fila Prest Construct SRL, are ca obiect „Anvelopare cu Termosistem la Baza Turistică Piteşti” în valoare de 124.620 lei (TVA inclus).
Firma câştigătoare SC Fila Prest Construct SRL se angajează la următoarele lucrări: „Executie termosistem- 10 cm grosime ( montat schelă de până la 25m, montat termosistem inclusiv finisat, vopsit exterior, reparat glafuri cu colţare la ferestre, demontat schelă metalică) suprafaţa specificată este aceeaşi ca şi în caietul de sarcini respectiv 1340 mp.
Caietul de sarcini a fost incomplet, măsurătorile în baza cărora s-a întocmit caietul de sarcini nu au fost corecte.
În Caietul de sarcini au fost omise anumite lucrari pentru ducerea la bun sfârşit a „Anvelopării cu Termosistem la baza Turistică Piteşti” conform Notei de Constatare nr. 17/04.09.2013 întocmită de către firma câştigătoare SC Fila Prest Construct SRL. Firma specifică că „negocierile” purtate cu DJTS Argeş sunt aprobate ca şi lucrări suplimentare, această notă având şi avizul dirigintelui de santier Tudor Dumitru Ion, şi tot în aceeaşi zi s-a semnat şi Actul Adiţional nr.1001/19.09.2013, în valoare de 53.172,42 Lei care reprezintă 42% din contractul iniţial.
Actul adiţional cuprinde lucrări care fac parte din Contractul iniţial şi care erau specificate şi în descrierea din SEAP, respectiv primele 3 poziţii din Actul adiţional,( constructorul nu poate să constate că glafurile  geamurilor şi uşilor nu fac parte firească a termoizolatiei clasice. La orice cladire, face parte din lucrarea în ansamblu, nu este un factor de noutate ca să poată fi constatat ulterior).

Referitor la schimbarea jgheaburilor şi a burlanelor, echipa de control a constatat că ele nu există în totalitate, (acestea fiind în perioada de garanţie lucrările de înlocuire vor fi efectuate de către constructor fără costuri suplimentare).Actul adiţional a fost semnat de ordonatorul de credite Achimescu Laurenţiu şi a fost avizat CFP.

Concluzie:
Valoarea Actului adiţional este de 42% din Contractul iniţial, depăşindu-se pragul de 20% reglementat in OUG34/2006  art. 122 lit.i care prevede:
„atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;
- lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale să nu depăşească 20% din valoarea contractului iniţial”

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea