Renumitul sociolog Ilie Bădescu a lansat două volume de referinţă

# Eveniment editorial de excepţie la Biblioteca Judeţeană Argeş

Joi, 18 februarie, de la ora 13.00, Biblioteca Judeţeană ”Dinicu Golescu” Argeş a organizat un dublu eveniment editorial: este vorba despre lansarea a două lucrări de sociologie care îl au ca autor pe Ilie Bădescu, titanul gândirii sociologice româneşti şi al gândirii umaniste în general: „Dimitrie Gusti. Omul şi ideile sale (I). Sociologia naţiunii şi a relaţiilor internaţionale – Comentariu şi antologie de texte” (Fasciculă îngrijită de Ilie Bădescu şi Ioan C. Popa) şi „Timpul european şi maladiile lui. Contribuţii de antropologie noologică”, în două volume: „Timp şi cultură” şi „O generaţie de aur în epoca Imperiului Acvilonic”. 

Fascicula prezintă linia de promovare a științei și pedagogiei națiunii, mai exact acel corpus al operei lui Dimitrie Gusti, care stă, generic, sub titlul de sociologia națiunii și a relațiilor internaționale. Fascicula cuprinde două părți:
1. comentarii realizate de cei doi autori;
2. o selecție de texte din gândirea lui Dimitrie Gusti, relevante pentru domeniul explicitat.
Cea de-a doua lucrare face referire la generația de aur, care a traversat epoca Imperiului Acvilonic, după numele dat de Cantemir Imperiului Nordic, asumat de neamul vosgilor – rușii de astăzi. Această generație a reușit strălucita performanță de a transfigura teroarea istoriei în epocă de copleșitoare și misterioasă creativitate. În prezenţa lui Ilie Bădescu, au vorbit despre aceste volume conf.univ.dr. Cornel Constantinescu, Octavian Mihail Sachelarie, managerul bibliotecii, Aurel Ştefanachi, editorul cele două volume (directorul Editurii TipoMoldova), şi Ioan C. Popa.

Octavian Mihail Sachelarie: „Volumele lansate ne oferă o altă imagine despre ceea ce înseamnă generaţiile de intelectuali din cultura românească.”

Octavian Mihail Sachelarie a depănat câteva amintiri legate de anii de studenţie, având în vedere că sociologul Ilie Bădescu i-a fost profesor în facultate: „Ilie Bădescu mi-a fost profesor de sociologia culturii. Volumul «Dimitrie Gusti. Omul şi ideile sale» este un proiect ambiţios care se află la primul volum. Este interesantă adunarea operei unui creator, pentru că aşa se pun bazele unei bibliografii naţionale. Cu privire la cel de-al doilea volum, acesta îşi propune o incursiune în istoria valorilor româneşti. Ne oferă o altă imagine despre ceea ce înseamnă generaţiile de intelectuali din cultura românească.”

Conf. univ.dr. Cornel Constantinescu: „La umbra prof. Ilie Bădescu au crescut mari personalităţi.”

Cornel Constantinescu a afirmat: „Toţi trei de aici  - eu, Octavian Sachelarie şi Filofteia Pally, suntem născuţi în trei ani diferiţi, suntem toţi argeşeni şi am fost toţi studenţii lui Ilie Bădescu. Trăsătura de mare patriot, pe care o găsim la Ilie Bădescu, o regăsim la foarte puţine personalităţi din lumea sociologică românească. La umbra prof. Ilie Bădescu au crescut mari personalităţi.”
În calitate de editor al acestor volume, Aurel Ştefanachi a ţinut să spună: „L-am cunoscut pe Ilie Bădescu prin intermediul marelui istoric Gheorghe Buzatu. Pentru sociologia românească, aceste volume reprezintă o necesitate naţională şi ne transmite ceea ce suntem noi. Dacă nu sesizăm înălţimea spirituală a culturii româneşti, nu este bine deloc pentru naţia română.”

Sociologul Ilie Bădescu: „Suntem cultura cu cele mai puţine enciclopedii şi dicţionare”

Sociologul Ilie Bădescu a ţinut un discurs fulminant, plin de patos şi substanţial din punct de vedere al ideilor transmise: „La tot ceea ce s-a spus aici, eu adaug bucuria şi duioşia. Bucuria este cea care ne uneşte. Prin ideea de bibliotecă, în care există atâtea mărturii ale valorilor unei culturi, putem aduce la lumină intenţia noastră editorială: proiectul unei enciclopedii. Dicţionarele, tratatele, monografiile, enciclopediile sunt dovezi ale maturităţii unei culturi, căi ale economisirii parcursului nostru spiritual. Proiectul unei enciclopedii pune la dispoziţia celui interesat o unealtă de gândire. Suntem datori monografiilor. Suntem cultura cu cele mai puţine enciclopedii şi dicţionare. Într-o cultură, este absolut necesar ca fiecare generaţie să facă act de mărturisire. Şcoala Sociologică de la Bucureşti are performanţe mondiale, dar noi nu mărturisim acest lucru. Prin Dimitrie Gusti putem reflecta cu adevărat asupra condiţiei umane, asupra conştiinţei de sine a unei naţiuni. Nu se poate face educaţie fără disciplinaritatea cunoaşterii. Cum să scoţi istoria ca manual, limba română ca manual? Este cumplit ceea ce se întâmplă. Moştenirea unei culturi, mărturia unei moşteniri, memoria – cu acest proiect încercăm să dăm măsura generaţiei noastre. Avem o datorie elementară să realizăm aceste lucruri.”
Sabina DIACENCO

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea