Consiliul Judeţean Argeş este împiedicat să îşi îndeplinească sarcinile ce îi revin

# S.O.S. Spitalele din Argeş!  S.O.S. Spitalul Călineşti! # Bugetul pentru acest an a fost adoptat, noile investiţii pentru transformarea spitalelor în cămine pentru bătrâni nefiind prevăzute # Executivul nu a luat în calcul, la redistribuirea forţei de muncă, personalul TESA # Termenele de execuţie pentru modificări sunt imposibil de realizat.

În anul 2010, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 48 din 2 iunie, Guvernul României a transferat managementul asistenţei medicale acordate în unităţi sanitare cu paturi, la Consiliul Judeţean Argeş, pentru un număr de 14 spitale.
În acest sens, Consiliul Judeţean Arges a semnat un Protocol de predare – preluare a unităţilor sanitare publice cu paturi cu Direcţia de Sănătate Publică Argeş, exprimând şi obiecţiuni la respectivul protocol, deoarece transferul acestor unităţi sanitare a fost încă de la început superficial realizat, nestabilindu-se în concret şi sursele de finanţare.
În toată această perioadă, a fost realizată o serie de investiţii ale Consiliului Judeţean Argeş, pentru îmbunătăţirea condiţiilor în spitale: amenajare saloane, laboratoare, aparatură medicală şi altele.
La sfârşitul lunii martie a acestui an, Guvernul României prin H.G. nr. 345 a decis ca 4 spitale din judeţul nostru, respectiv Spitalul Călineşti, cu 4 secţii şi laborator acreditat, Spitalul Domneşti, de asemenea cu laborator acreditat, Spitalul Mozăceni şi Spitalul Rucăr, să nu poată încheia contracte de finanţare cu Casa de Asigurări de Sănătate, astfel încât cetăţenii din zonele în care află aceste unităţi sanitare să nu mai poată beneficia de servicii medicale. În această situaţie, pacientii vor fi obligaţi să parcurgă distanţe foarte mari până la o altă unitate medicală. Apreciem că în mod abuziv Guvernul a luat această hotărâre de desfiinţare a spitalelor, deoarece singura instituţie care era abilitată pentru iniţierea unui proiect vizând desfiinţare a unităţilor sanitare era Consiliul Judeţean Argeş, prin plenul sau, cu avizul Ministerului Sănătăţii.
Deşi Ministerul Sănătăţii cunoştea că, prin Hotărârea C.J. Argeş nr. 18/27.01.2011, este în lucru „Strategia sistemului de sănătate şi servicii medico-sociale în judeţul Argeş” ce urma să fie finalizată la începutul lunii mai, nu a ţinut cont de această hotărâre.
Consiliul Judeţean Argeş, nu numai că nu a fost de acord cu desfiinţarea spitalelor, dar chiar a iniţiat şi aprobat hotărâri pentru menţinerea spitalelor Călineşti, Domneşti şi Rucăr în aceeaşi forma juridică, considerând că nevoile reale de sănătate ale populaţiei trebuie satisfăcute la cea mai apropiată unitate sanitară, cum sunt spitalele din zonele mentionaţe.
Odată cu desfiinţarea spitalelor, Ministerul Sănătăţii a hotărât redistribuirea personalului medical, neavând însă în vedere şi personalul TESA, care a fost pus în imposibilitatea de a-şi găsi un loc de muncă.
Guvernul României, prin două acte normative, în cursul lunii martie, respectiv H.G. 345 si O.G. nr. 32, la diferenţă de 7 zile, fără a ţine cont de hotărârile Consiliul Judeţean Argeş de menţinere a acestor spitale şi fără nici o evaluare reală, a hotărât ca spitalele să fie reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice, fără surse integrale de finanţare. Acest lucru este dovedit prin faptul că în localitatea Călineşti, chiar în curte cu Spitalul funcţionează în prezent o unitate medico-socială pentru persoane vârstnice, cu o capacitate de 50 de paturi.
Astfel, prin Ordinul nr. 1156 din 17 martie 2011, a fost aprobata Metodologia de evaluare şi acordare a finanţării prin programul de interes naţional “Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice”, prin care Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ar trebui să finanţeze funcţionarea noilor cămine.
Cu toate acestea, Ordinul nr.1156/2011 impune câteva condiţii imposibil de realizat, cum ar fi faptul că în termen de 90 de zile de la desfiinţarea spitalului, Consiliul Judeţean Argeş este obligat să realizeze investiţiile pentru respectarea standardelor minime de calitate pentru cămine pentru persoane vârstnice, prevazute de Ordinul nr. 246/2006 şi anume: amenajarea de dormitoare cu maxim două paturi, cu o suprafaţă de minim 16 mp şi grup sanitar propriu, minim 80% din locuri vor trebui să fie în camere de maxim două persoane.
Deşi standardele minime de calitate prevăd că aceste norme se aplică de la 1 ianuarie 2012, prin Ordinul nr.1156 din 17 martie 2011, se impune ca acestea să fie realizate înainte de această dată, respectiv în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului.
Întrucât bugetul Consiliul Judeţean a fost aprobat la începutul anului 2011, sumele necesare pentru realizarea acestor investiţii nu au fost cuprinse în buget, deoarece aceste noi obiective impuse de Guvern au apărut abia în luna aprilie.
De asemenea, termenul de 90 de zile este nerealist şi datorită faptului că numai procedurile de licitaţie durează minim 30 de zile (putând ajunge şi la 120 de zile). În acest fel nu mai există timpul necesar pentru realizarea proiectelor tehnice şi a lucrărilor de reamenajare. Mai mult, la nivelul judeţului Argeş funcţionează deja trei unităţi de asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice şi încă două proiecte, în evaluare pe fondurile structurale privind înfiinţarea a două unităţi medico-sociale.
În acelaşi timp, Consiliul Judeţean Argeş este împiedicat să-şi îndeplinească sarcinile ce îi revin în temeiul O.U.G. nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile publice locale. În aceste condiţii, având în vedere că Ministerul Sănătăţii decide pentru autorităţile locale, ar trebui ca acelaşi minister să realizeze trecerea spitalelor din nou sub autoritatea sa.

***

Rina Boaţă, managerul Spitalului Călineşti: „Am acţionat în instanţă Ministerul Sănătăţii, pentru că rezilierea contractului cu C.A.S. este ilegală. Noi avem contract cu această instituţie până la 1 iunie. În momentul de faţă, spitalul are bani pentru a asigura salariile personalului medical, avem medicamente pe stoc în farmacia proprie. Nu avem datorii către furnizori. Instituţia noastră a fost declarată ca fiind cel mai bun spital rural de către ministrul secretar de stat Adrian Streinu-Cercel.”
Preşedintele PDL Argeş, Mircea Andrei: „Ca ultimă soluţie ne gândim la privatizarea Spitalului Călineşti”. Senatorul nu este de acord cu decizia Ministerului Sănătăţii prin care patru dintre spitalele argeşene vor fi transformate în azile de bătrâni. El crede că această hotărâre este una rea pentru judeţul Argeş şi promite că va face tot ce-i stă în putere pentru a salva măcar spitalul de la Călineşti. Acesta, spre deosebire de celelalte trei, este acreditat, spune Mircea Andrei, ceea ce creşte şansele de a fi salvat. Acestea nu depăşesc, în ciuda lobby-ului pe care în face liderul pedelist, 50%, aşa că el este gata să ajute acest spital să se privatizeze, ca ultimă soluţie de salvarea a sa.
Direcorul Genral C.A.S Argeş, Ştefan Ciocănel: „Pe zona de Sud Est a judeţului, în acest moment suntem descoperiţi din punct de vedere al asigurării de servicii spitaliceşti. Demersul C.A.S. – care vine în sprijinul asiguraţilor din această zonă – va fi acela de a sprijini funcţionarea Spitalului din Călineşti. Din păcate, până la o eventuală suspendare a acestei Hotărâri de Guvern, C.A.S. nu poate face nimic.”

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea