Intens Prest va livra către ADP Pitești 30.000 tone de agregate minerale

Doi agenți economici s-au bătut pentru a livra ADP-ului uriașa cantitate de 30.000 de tone de nisip și pietriș, contract care se va întinde și pe durata anului viitor. La licitația organizată au participat doi agențio economici, ofertele ambilor fiind declarate admisbile.  Criteriul de atribuire a fost cel al prețului cel mai scăzut, ducând la eliminarea unuia din cei doi competitor și declararea firmei Intens Presc ca fiind câștigătoare.
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției: Achiziție agregate naturale și concasate pentru prepararea mixturilor asfaltice.
Cantități:
- nisip natural sort 0-4 mm = 7.000 tone;
- nisip natural concasat 0-4 mm = 5.000 tone;
- pietriș de concasare sort 4–8 mm = 8.000 tone;
- pietriș de concasare sort 8–16 mm = 8.000 tone;
- pietriș 16-20 mm = 1.000 tone
- pietriș 16-31,5 mm = 1.000 tone
Valoarea estimată fără TVA: între 886.000  lei fără TVA și 1.178.380 lei fără TVA Valoarea minimă a intervalului reprezintă valoarea estimată, până la 31.12.2016, a prezentei proceduri (în funcție de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maximă reprezinta valoarea estimată ce conține și valoarea posibilelor suplimentări, pentru care contractul se poate prelungi cu 4 luni, prin act adițional, fără a se modifica condițiile contractuale inițiale, respectiv până în data de 30.04.2017.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea