Plata taxei de pașaport, a numerelor auto și permiselor de conducere se poate face și online

# Informează Ministerul Afacerilor Interne și Instituția Prefectului Argeș

Odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar.
Plata se poate face on-line în sistem internet banking dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile unice aferente celor două servicii publice comunitare, deschise de către Instituția Prefectului – Județul Argeș, astfel:
- pentru contravaloarea tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere,  în  contul  IBAN: RO58TREZ046502601X015210
- pentru pașapoarte în  contul  IBAN: RO75TREZ046502602X015211
deschise la Trezoreria municipiului Pitești, cu sediul în b-dul Republicii nr.118, județul Argeș.
Începând cu data de 06.07.2016, plata în numerar a acestor servicii nu se mai face prin casieriile CEC Bank.
Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul/CUI-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN (conturile indicate mai sus, în funcție de serviciul solicitat), codul fiscal al Instituției Prefectului – Județul Argeș – CUI 4317959, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.
# A. Pentru Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple Argeș:
Conform Ordonanței, pentru reducerea birocratizării, în situația pașapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea pașaportului, taxa pentru serviciul public prestat și, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată față de cât este în prezent, după cum urmează:
1. Plata cumulată pentru eliberarea paşaportului simplu electronic cu valabilitate de 3 ani
- pentru minorii cu vârsta sub 12 ani: 258 lei
2. Plata cumulată pentru eliberarea paşaportului simplu electronic cu valabilitate de 5 ani
- pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani: 283 lei
3. Plata cumulată pentru eliberarea paşaportului simplu temporar valabil 1 an: 219 lei

Atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poștal este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiul poștal. Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI, rămân neschimbate.
Cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliu.
Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, cu condiția ca cetățeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință, în schimbul unei taxe suplimentare care se plătește la momentul primirii documentului
# B. Pentru Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Argeș taxele sunt următoarele:
1. Taxă contravaloare eliberare permis conducere: 68 lei;
2. Taxă contravaloare eliberare certificat de înmatriculare auto:37 lei;
3. Taxă contravaloare eliberare autorizație de cierculație provizorie: 13 lei.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea