A început acţiunea de distribuire a ajutoarelor alimentare comunitare în Piteşti

# Acțiunea se va desfășura în cadrul unui  centru de distribuire, situat  în Piaţa Smârdan, etaj II
Începând cu data  de 11.07.2016  a început  acţiunea de distribuire a ajutoarelor alimentare comunitare în municipiul Piteşti (în cadrul POAD 2015) în conformitate cu prevederile HGR nr.799/17.09.2014 cu modificarile şi  completările ulterioare.
Baza legală europeană pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) este constituită de Regulamentul nr.223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014  care înlocuiește legislația europeană anterioară în domeniu. Cadrul legal național este Hotărârea de Guvern nr.799/2014 care stabilește cadrul colaborării instituționale necesar implementării POAD în România şi categoriile de persoane care vor beneficia de ajutoarele alimentare distribuite în cadrul POAD.

Distribuirea ajutoarelor alimentare se face către persoanele din grupul țintă definit de HGR  nr.799/2014 cu modificarile  și completările ulterioare.
Pentru  beneficiarii înscrişi iniţial pe liste, alimentele se vor ridica pe baza  actului de identitate valabil  (nu se oprește copie după documentul de identitate, ci doar se verifică datele).
Fiecărui beneficiar eligibil îi revin următoarele cantităţi de produse alimentare:

Livrarea acestora se va face în două cutii de carton cu conținut identic.
Fiecare persoană  va primi  două cutii identice  (o cutie conţine 8,8 kg ).
Distribuirea ajutoarelor alimentare se va realiza către persoanele defavorizate incluse în grupul ţintă în ordinea alfabetică a numelui acestora stabilită în cadrul listelor.     
O persoană beneficiază de produsele alimentare o singură dată şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă persoana se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile enumerate mai sus.
Distribuirea ajutoarelor alimentare către persoanele îndreptăţite se va face, pe raza municipiului Piteşti, în cadrul unui  centru de distribuire, situat  în Piaţa Smârdan, etj.II, INTRAREA ”A” ŞI  INTRAREA ”B” şi se  va desfăşura după următorul program:

În cadrul centrului vor fi doua  puncte de distribuire a ajutoarelor alimentare la intrarea A pentru persoane cu literele A-L inclusiv iar la intrarea B pentru persoane cu literele: M-Z inclusiv.
Numărul total al beneficiarilor existenţi în liste este de 10.200. Distribuirea ajutoarelor pe bază de listă suplimentară se va face după ce vor fi primit alimentele persoanele din listele inițiale.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea