Reprezentant al Consiliului Local Rucăr - la Parchet pentru fals în declarații

# Conform A.N.I., acesta s-a aflat, din 2012, în incomptibilitate

Pentru cei care credeau cu ANI trage, în ultimul timp, un pui de somn, iată, nu e așa. Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații în cazul lui AVRAM GABRIEL, consilier local pentru mandatele 2012 – 2016 și 2016 - 2020 al comunei Rucăr, județul Argeș.
AVRAM GABRIEL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii mandatului 2012-2016 de consilier local, întrucât  societatea  comercială Nic-Com-Geo S.R.L. (la care acesta, împreună cu soția sa, deține calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat cu Primăria Rucăr contracte comerciale de furnizare produse, prin care societatea amintită a furnizat Primăriei Rucăr materiale de construcții și materiale de întreținere în cuantum de 135.328,65 Lei.

Consilierul nu a menționat calitatea de asociat și administrator la o societate

AVRAM GABRIEL a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.
De asemenea, întrucât persoana evaluată nu a menționat în declarațiile de interese depuse în calitate de consilier local pentru mandatul 2012-2016, nici deținerea calității de asociat și funcției de administrator la S.C. Nic-Com-Geo S.R.L., nici contractele comerciale de furnizare produse încheiate de către această societate comercială cu Primăria Rucăr, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung-Muscel, județul Argeș, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către AVRAM GABRIEL a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal al României.
Potrivit dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, constituie fals în declarații „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe”.
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.AVRAM GABRIEL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea