APĂ CANAL 2000 SA Piteşti - măsuri pentru branşarea individuală la nivelul condominiilor

Societatea APĂ CANAL 2000 SA Piteşti anunţă instituirea unor măsuri, începând cu data de 01.09.2016, pentru stimularea branşărilor individuale la nivelul condominiilor.
Separare tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament în cazul condominiilor - este o activitate care presupune proiectarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune pentru:
a) modificarea tehnică a branşamentului existent prin ramificarea acestuia, cu montarea de contoare de branşament individuale pentru fiecare solicitant. Prin contorul de branşament individual trebuie să se asigure alimentarea cu apă a unui singur apartament.
b) modificarea tehnică a instalaţiei interioare de apă de la punctul de delimitare către punctele de consum.
Pentru a veni în întâmpinarea celor ce doresc branşarea individuală, societatea Apă Canal 2000 SA va suporta costurile proprii iniţiale aferente execuţiei unui distribuitor de apă rece pentru cinci beneficiari, costuri care se vor amortiza pe măsură ce se vor primi noi cereri de branşare. În acest caz, primul solicitant va plăti numai cota sa parte din preţul achiziţiei şi montării distribuitorului, iar amortizarea ulterioară a sumelor de la ceilalţi beneficiari nu va mai intra în sarcina acestuia.
Prin această măsură se urmăreşte corelarea consumului real cu cel facturat, reducerea pierderilor de apă şi apă nefacturată, creşterea satisfacţiei utilizatorilor şi a eficienţei operatorului.
Începând cu data de 01.09.2016, beneficiarii serviciului de apă care locuiesc în condominii şi care doresc contorizare individuală se pot prezenta la Ghişeul unic al societăţii Apă Canal 2000 SA,  din bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A,  în vederea solicitării branşării individuale la reţeaua publică de apă în condiţiile menţionate anterior. Celelalte prevederi şi cerinţe privind branşarea individuală în condominii nu se modifică.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea