ANAF propune spre aprobare formulare pentru stabilirea din oficiu a CAS pentru persoanele fizice

ANAF adaptează formularele utilizate de organele fiscale pentru stabilirea din oficiu a CAS pentru presoanele fizice, în cazul în care acestea nu-si indeplinesc obligatiile declarative conform prevederilor legale stabilite la art.106, art.107 si art.342 alin. (1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Persoanele fizice care datorează contributie de asigurări sociale au, potrivit legii, obligatii declarative.
Nedepunerea declaratiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere, potrivit dispozitiilor art.107 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare.
Conform art.106 alin.(1) din acelasi act normativ, organul fiscal stabileste baza de impozitare si creanta fiscală aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impozitare, folosind orice probă si mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situatia fiscală corectă.
Stabilirea din oficiu a contributiei de asigurări sociale se aplică pentru persoanele fizice care au realizat venituri din activităti independente, pentru perioada 01.07.2012 - 31.12.2015.
Astfel, printr-un proiect de ordin se propune aprobarea formularelor:
- Decizie privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice;
- Notificare privind nedepunerea în termen a Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii;
- Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea