Cum a luat Curtea de Conturi ţeapă la Primăria Băbana

# Primarul Bebe Ivan i-a intoxicat pe controlorii Camerei de Conturi Argeş cu documente false! Se întâmplă ceva ciudat la Primăria Băbana, şi nu de ieri, de alaltăieri. Noi scriem de ceva vreme despre tot felul de „gingăşii” administrative pe care Ivan Bebe Vasile le comite din postura oficială pe care i-o conferă exercitarea funcţiei de demnitate publică, respectiv aceea de primar. Ca să vă faceţi o părere despre ceea ce am numit noi a fi „gingăşii” administrative, vă dăm un exemplu recent: primarul din Băbana a numit în funcţia de viceprimar, prin dispoziţie, o persoană care, la data semnării dispoziţiei, nici măcar nu mai avea calitatea de ales public local! Asta, în condiţiile în care legea spune limpede că numirea viceprimarului este unul dintre atributele Consiliului Local. Deci, chiar şi în situaţia în care respectiva persoană ar fi avut calitatea de ales public, primarul nu avea dreptul să o numească în funcţia de viceprimar, ci doar Consiliul Local Băbana, prin hotărâre! Dar, asta e! Cum însă noi bănuim că ne batem gura şi ne tocim pixurile de pomană, iar domnul Bebe tot nu e pe deplin convins că nu e potrivit pentru funcţia de demnitate publică pe care o exercită într-un stil inconfundabil - ca să spunem aşa -, îi mai oferim încă un argument. Public.
Stimaţi cititori, în facsimil puteţi observa două hotărâri care poartă antetul Consiliului Local Băbana. Ambele au acelaşi număr şi aceeaşi dată. Singura problemă este că au conţinuturi diferite! O logică elementară conduce la o concluzie de bun simţ: unul dintre documente este fals! Haideţi să vă spunem, foarte pe scurt, istoria acestor două hotărâri.

Mariniţă a intrat în horă şi-acum joacă

Viceprimarul numit de domnul Bebe, primarul, prin dispoziţie proprie, care nici măcar nu mai era ales public local  - respectiv,  consilier local -când a fost numit aşa, este liberalul Mariniţă Teodosie, coleg de partid cu domnul Bebe.Ca să-l „numească” aşa pe Mariniţă, domnul Bebe l-a „demis”, în prealabil – tot prin dispoziţie proprie şi personală -  pe Gheorghe Marin, viceprimarul legal numit, prin hotărâre a Consiliului Local Băbana.
Am făcut acest preambul pentru că, aşa cum observaţi, pe cele două hotărâri care poartă acelaşi număr şi aceeaşi dată, dar care au conţinuturi diferite, una dintre semnături este a domnului Mariniţă Teodosie, în calitate de preşedinte de şedinţă. Mai observaţi, vă rugăm, că semnătura lui Mariniţă Teodosie de pe hotărârea neştampilată este uşor „schimbată” faţă de cea care există pe hotărârea care poartă ştampila Consiliului Local Băbana. Acestea sunt, însă, detalii care vor fi lămurite de procurori la expertiza grafologică.

Ce are neîncasarea taxei de păşunat cu aprobarea planului de investiţii?

Deci, avem hotărârea ştampilată, în care este vorba de neîncasarea taxei de păşunat ş.a.m.d., prin care este împutenicit un inginer să reprezinte interesele primăriei Băbana la Agenţia de Plăţi, pentru obţinerea unor subvenţii agricole.
Acum, analizaţi cealaltă „hotărâre”, neştampilată. Scurt, la art. 1: „Se aprobă planul de investiţii pentru anul 2009, conform tabelului anexat”, iar la art.2 avem „împuternicirea” pe care CL Băbana ar da-o primarului Ivan Vasile, să „îndeplinească formalităţile”. Acum, iată cum stau lucrurile. Ambele probleme (neîncasarea taxei de păşunat şi aprobarea planului de investiţii) au fost discutate de consilieri şi aprobate în plenul şedinţei din 16 martie 2009, după cum este şi consemnat, de altfel, în procesul-verbal al şedinţei respective. Planul de investiţii pentru 2009 a fost aprobat cu 9 voturi „pentru” şi o abţinere, fiind înregistrată o absenţă. Treaba cu taxa de păşunat a fost votată cu 8 voturi „pentru”, existând două abţineri, fiind consemnată, de asemenea, şi o absenţă.

Domnul Bebe are probleme cu aparatul din dotare

În aceste circumstanţe, nu poate fi decât o explicaţie: cineva din primărie, un funcţionar uituc, a omis să redacteze hotărârea privind aprobarea planului de investiţii, deoarece trebuie să vă spunem că hotărârea autentică este cea care poartă ştampila CL Băbana, respectiv cea în care s-a aprobat neîncasarea taxei de păşunat – mama ei de taxă de păşunat, domn’ primar! Aceasta, întrucât un exemplar de pe acestă hotărâre există în portofoliul fiecărui consilier local şi, de asemenea, la Prefectura Argeş, la Direcţia pentru Verificarea Legalităţii Actelor. Mai mult decât atât, hotărârea „mânărită” (cea în care se „aprobă”  planul de investiţii pentru 2009) a fost comunicată, sub semnătură, unui consilier local, de însuşi primarul Băbanei, respectiv domnul Bebe. Deci, „manopera” a lăsat suficiente urme, astfel încât să poată fi detectată.

Controlorii financiari ai Camerei de Conturi, intoxicaţi cu falsuri!

Dar de a fost nevoie ca  HCL nr. 9/16.03.2009 să fie mânărită? Păi e simplu: ca primarul să iasă „curat” la controlul Camerei de Conturi Argeş, care tocmai s-a încheiat. Despre ce investiţii angajate legal putea să vorbească domn’ Bebe, ordonatorul principal de credite al comunei Băbana, atâta vreme cât nu exista o hotărâre de consiliu local, prin care acestea să fie aprobate? Ori, atâta vreme cât domnul Bebe a ieşit „curat” la controlul Camerei de Conturi Argeş, care s-a încheiat în urmă cu puţin timp, este lesne de înţeles că domnul Bebe,ordonatorul principal de credite al comunei Băbana care este (!), a prezentat la control documente care să susţină legalitatea investiţiilor derulate în 2009. Din aceste documente nu putea lipsi, fiindcă era absolut obligatorie, hotărârea de consiliu local prin care să fie aprobat planul pentru investiţii în 2009.
P.S. Aproape că uitasem de o strigătură a Brâului din Făgăraş, care reflectă superioritatea folclorului autentic românesc în faţa manelelor şi care se potriveşte ca o mânuşă situaţiei descrise aci: „Cu toţii să ne silim, s-o facem să n-o greşim/  Hai, hai, hai, hai/ Uiu, iuiu, iuiu, iu”!...
Viorel Zorilă

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea