Procesul pentru prejudiciul uriaș de la DGASPC se rejudecă

# În 2017, Curtea de Conturi a descoperit  plăți nelegale către persoane decedate

Controlul efectuat de Curtea de Conturi în perioada 4 mai-30 iunie 2017, în curtea Consiliului Județean Argeș, asupra conturilor anuale de execuţie bugetară, s-a lăsat cu un prejudiciu uriaș. Cea mai mare parte a acestuia, de aproape 8 miliarde lei vechi, a fost atribuit DGASPC Argeș.  DGASPC Argeș - plăți pentru morți și persoane fără drept. Curtea de Conturi a stabilit existența unui prejudiciu de 784.000 lei, fiind constatați la Direcția pentru Protecția Copilului Argeș, instituție subordonată C.J. Argeș.

„Urmare verificării fondurilor publice alocate entității subordonate Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, echipa de audit a constatat efectuarea de plăţi necuvenite de 580.825 lei în favoarea unor persoane care nu aveau dreptul să beneficieze de aceste drepturi sau unor persoane decedate care beneficiaseră anterior de anumite drepturi acordate persoanelor cu dizabilități. Aferent plăților nelegale efectuate de 580.825 lei au fost calculate majorări de întârziere în sumă totală de 202.777 lei rezultând un prejudiciu total de 783.602 lei”.

Tribunalul a respins, Curtea de Apel a trimis spre rejudecare

Împotriva celor stabilite de inspectorii Curții de Conturi, specialiștii Consiliului Județean Argeș situația la Tribunalul Argeș. Așa s-a fosmat Dosarul 8945/109/2017, înregistrat în luna decembrie a anului 2017. Doar că, după numai trei termene, în luna aprilie a anului trecut, Tribunalul ”Respinge contestaţia.Cu recurs în 15 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa publică, azi, 17 aprilie 2018, la Tribunalul Argeş - Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal. Document: Hotarâre  435/2018  17.04.2018”.
Așadar, în primă instanță, s-a stabilit că CJ este bun de plată. Împotriva acestei Hotărâri, CJ Argeș a înaintat recurs, la Curtea de Apel Pitești.

25.01.2019  Hotarâre - nr. 148/2019
Admite recursul. Casează în parte sentinţa şi trimite cauza pentru rejudecare la aceeaşi instanţă în privinţa accesoriilor. Menţine în rest sentinţa. Definitivă.

Așadar, se reia meciul. Atenție, Curtea de Apel a decis numai rejudecarea, nu a tăiat nimic din ceea ce s-a stabilit, ca prejudiciu, de inspectorii Curții de Conturi.

Alisa Ciobanu, jurist, C.J. Argeș: S-a admis recursul, da. Este vorba despre plățile pentru persoanele cu handicap la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. Așadar, nu privește activitatea Consiliului Județean. Dar, întrucât controlul s-a făcut la nivelul instituției noastre și s-au stabilit anumite măsuri în sarcina D.G.A.S.P.C., noi a trebuit să ne asumăm calitatea de reclamant în dosarul menționat. Era vorba și de persoanele acelea decedate și trebuie calculate accesoriile la acele sume.
Redactor: Dacă s-a admis recursul, nu ar trebui introdusă, în cauză, și această Direcție?
Alisa Ciobanu, jurist, C.J. Argeș: Mai întâi, trebuie să vedem Decizia de casare. Încă nu ne-a fost comunicată. Prin această Decizie se stabilesc limitele rejudecării, nu pot să spun, acum, ce s-a stabilit acolo și în ce măsură instanța de fond, în rejudecare, va analiza speța. Am comunicat permanent cu DGASPC și avem desemnat și un jurist din partea lor care intră în acest dosar. Deci, există deja colaborare în această cauză.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea