Un prefect mai puțin cunoscut al județului Muscel: col. Dumitru Voinescu

Născut la 15 iunie 1890, la București, fiul lui Dimitrie și al Ecaterinei  (Arhivele Militare Pitești, Dosar 17109/1909, Foaia Matricolă, Fila 1). Se căsătorește la 23 iulie 1896 cu Adalgiza Bădescu Absolvent al Liceului Militar Iași, Școlii Militare pregătitoare de Infanterie, Școlii de Tragere a Infanteriei.
Conform foii sale matricole, urmează un parcurs militar de excepție:
La 18 septembrie 1909 devine elev, anul I al Școlii Militare de Infanterie, ale cărei absolvent va fi la 1 iulie 1911

Este înaintat caporal la 1 martie 1910
Înaintat sergent la 30 iunie 1910
Înaintat sublocotenent la 1 iulie 1911, data absolvirii școlii.
Este mobilizat la data de 23 iunie 1913, în Regimentul Matei Basarab Nr. 35. Primește, constant, din partea superiorilor săi, caracterizări foarte bune, cu propuneri de avansare în grad în mod excepțional, înainte de termen. Se specifică, în aceste caracterizări, că beneficiază de o sănătate foarte bună, că are grijă de militarii din subordine și este apreciat de aceștia. De asemenea, se specifică faptul că are o bună pregătire militară. Cariera sa continuă, constant ascendentă:
Este înaintat la gradul de locotenent la 1 noiembrie 1914
În anul 1916 este rănit în luptele de la Cogarcea  unde, pentru prima dată pe frontul din Dobrogea, mareșalul August von Mackensen este, inițial, înfrânt. În zilele de 18-19 septembrie și 1-2 octombrie 1916, înaintarea trupelor nemțești este oprită la Cogarcea (Pietreni) și Cobadin, trupele lui Mackensen, în urma pierderilor mari, fiind silite să se retragă momentan (www.ligamilitarilor.ro/istorie militară/1916-luptele pentru apărarea Dobrogei).
Înaintat la gradul de căpitan la 1 aprilie 1918
Înaintat maior la 1 aprilie 1920
Foile calificative ale dosarului abundă în aprecieri: ”Mă unesc cu notele date de Comandantul Regimentului. Maiorul Voinescu e un prea bun ofițer superior pe care îl caracterizez: merită a înainta în mod excepțional.” Semnează Comandant Brigada V Infanterie, Col. Calotescu.
Este avansat locotenent-colonel la 25 martie 1930
Avansat colonel la 31 iulie 1943
În 1938 este numit Comandant al Cercului de Recrutare Argeș
Este numit Prefect al Județului Muscel la 30.01.1941, prin Decretul Nr. 168 (23 ianuarie, după alte numeroase surse). După numai un an (perioadă normală pentru acele timpuri) este înlocuit de un alt militar, generalul în retragere Teodor Nicolau. Prin Decretul Nr 592/1942 emis de M.A.I.: „D-l general în rezervă Nicolau Teodor se numeşte în funcţiunea de prefect fără gradaţie, grupa A-23, tipul 18, la judeţul Muscel, în locul d-lui colonel Voinescu Dumitru”, în data de 25 februarie 1942 (Monitorul Oficial  Nr.53 din 3 martie 1942).
Dumitru Voinescu este distins, de-a lungul carierei, cu numeroase ordine și medalii:
- Medalia ”Avutul Țărei”, ID Nr. 6247/913
- Medalia ”Crucea  Comemorativă Războiul 1916-1918” cu baretele Dobrogea, București, Mărășești, Tg. Ocna, Brevet 539/20
- Medalia ”Victoria”, Nr. 3390/921
- Ordinul ”Steaua României”, în gradul de cavaler, ID Nr. 1296, publicat în M.Of. nr. 101/09.05.1928
- ”Serviciul Credincios” pentru 25 de ani serviți în Armată
- Medalia ”Peleș”, ID Nr. 2305/16.03.1933, Brevet Nr. 361
- Ordinul ”Coroana României” cl. IV ofițer, I.R. Nr. 1315 din      9.05.1935 (Arhivele Militare Pitești, Fond 1585 C.M. Regiune Brașov, Dosar 4368 pe anul 1909). 
- Colonelul Dumitru Voinescu este desconcentrat prin Ordinul Nr. 16629/1944, O.Z. 148/1945. Este demobilizat prin D. Pr. Nr. 34, publicat în M.O. 118 din 22.05.1948.
Nu se cunoaște cu exactitate data decesului fostului prefect de Muscel. Singura notă pe dosarul militar al acestuia este una scrisă în creion: ”Decedat în urma unui accident de mașină”.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea