Deszăpezirea drumurilor județene costă, iarna aceasta, 108 miliarde lei vechi!

# Propunerea este pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean din 30 septembrie. Iată celelalte propuneri

Iarna aceasta vom avea o deszăpezire scumpă, de 10.894.034 lei (TVA inclus).  Propunerea, ce conține și prețul respectiv, este inclusă în documentația punctului 14 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de luni, 30 septembrie. Iată și celelalte puncte.
PROIECT AL ORDINII D E Z I:
1. Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Argeș din data de 29.08.2019.
2. Procesul - verbal a1 ședinței extraordinare a Consiliului Județean Argeș din data de 12.09.2019.
3. Proiect de hotărâre privind conducerea ședințelor consiliului județean în caz de absență a Președintelui și a Vicepreședinților Consiliului Județean Argeș.
4. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenului pentru ocuparea funcției de medic șef la Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești..
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a1 Spitalului Județean de Urgență Pitești.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Pitești.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții a1 Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții a1 Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții a1 Unității de Asistență Medico- Socială Șuici.
11. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar prin Programul „PRO Social”.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Arges R.A.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a Devizului estimativ pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș, pentru iarna 2019 – 2020.
15. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spaţii disponibile, pentru desfăşurarea de activităţi medicale, situate în incinta Centrului de Diagnostic şi Tratament Brătianu – CMI Asociate de Specialitate Piteşti.
16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sfântul Stelian Costești, a unui imobil aflat în domeniul public al Județului Argeș.
17. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil ,,Arhivă D.G.A.S.P.C. Argeș”.
18. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil ,,Stație de epurare”, din incinta Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I” Costești.
19. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui teren, în suprafață de 80 m.p., din domeniul public al Municipiului Pitești, în domeniul public al Judeţului Argeş.
20. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui teren, în suprafață de 120 mp., din domeniul public al Municipiului Pitești, în domeniul public al Judeţului Argeş.
21. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea în vederea demolării a unor bunuri aflate în domeniul privat al Județului Argeș.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a Cofinanțării actualizate, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 702 A Ciupa-Rătești, km 33+030-35+696”.
23. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Argeș la Târgul de Turism al României, în perioada 14-17 noiembrie 2019.
24. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din anul școlar 2019 - 2020.
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 106/12.04.2018 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2019.
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2020.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019 pentru activitatea Județului Argeș.
28. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2019.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea