Post scos la concurs de societatea Apă Canal 2000 SA

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti organizează concurs pentru ocuparea postului de Şef Serviciu Citire Facturare. Cerinţele şi condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului sunt: studii superioare economice/ juridice; cunoştinţe avansate de utilizare PC (Word, Excel, PowerPoint); permis de conducere categoria B, valabil; experienţă de minim 5 ani în domeniul de activitate al studiilor absolvite. Constituie avantaj experienţa managerială, demonstrată prin funcţii de conducere ocupate, în domeniul studiilor absolvite.
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu, care va include şi aspecte practice.
Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea „Anunţuri“.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii după: actul de identitate, actele de studii (diplomă de bacalaureat şi diplomă de licenţă), carnetul de muncă şi/sau adeverinţele de vechime în muncă (după caz), permis conducere, la Ghişeul Unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24 A, judeţul Argeş, până la data de 15.11.2019, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea