Primarul Ion Georgescu, din Mioveni, la ceas de bilanț: „Sunt dirijorul unei echipe. Iată echipa!”

Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat, joi, 19 decembrie, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul în curs și proiectele pentru oraș. Datele oficiale transmise scot în evidență activitatea susținută a tuturor compartimentelor și instituțiilor subordonate Primăriei Mioveni. Raportul este unul care demonstrează o administrație eficientă, îndreptată către om și nevoile acestora.
Edilul din Mioveni a fost însoțit de viceprimarul Aurel Costache, de secretarul oraşului, Ionuţ Badea, de managerul Centrului Cultural, Alin Călinescu, de directorul tehnic al SC S.Ed.C Mioveni, Viorel Ciobanu, de directorul general al SC Servicii Generale Mioveni, Alin Albu, de managerul interimar al Spitalului Orășenesc Mioveni, dr. Horia Trăilă și de noul șef al Poliției Locale Mioveni, Rușanu  Cristian.
Iată doar câteva din cifrele care înseamnă activitatea întregii instituții într-un an de zile:
# CABINET PRIMAR
Nr. audienţe primar: - 244;
Nr. raportări primite pe Mioveni City App de la lansare 372, din care 364 soluționate (cele 8 sesizări nesoluționate nu au făcut obiectul ariei de activitate a Primăriei Mioveni);
Nr. vizite primite ale delegațiilor externe: - 18 (din 10 state - China, Republica Moldova, Federația Rusă, Grecia, Franța, Bulgaria, Italia, Serbia și Elveția);
Nr. vizite oficiale efectuate de către Consiliul Local Mioveni: - 4 (Magdăcești-Republica Moldova, Bulgara- Petrich, Federația Rusă- Istra, Beijing- China, Franta- Lyon.
A fost semnat și un Acord Internațional de Cooperare între Administrația Locală, Spitalul Mioveni și Spitalul TCM Jinhua- China.

# COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE
În anul 2019 au fost realizate achiziții publice în valoare de 12,430,915.29 lei fără TVA, din care:
• Un număr de 202 achiziții directe de produse, servicii și lucrări, în valoare de  10,470,508.80  lei fără TVA.
S-au organizat proceduri de atribuire pentru următoarele contracte:
• Licitație deschisă - construire corp grădiniță - completare subansamblu funcțional, Grădinița Campionii oraș Mioveni, jud. Argeș - 1,960,406.49 lei fără TVA.

# COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII
Au fost urmărite şi supervizate toate contractele ce s-au aflat în derulare pe parcursul anului 2019.
S-au organizat recepţii la terminarea lucrărilor pentru un număr de 43 obiective de investiţii și 18 receptii finale.
Investitii finalizate:
• Spital Orășenesc Mioveni;
• Modernizare străzi: str. Maior Gh. Filipescu, Aleea Poienii, str. Dealul Viilor, str. Stejarului, oraş Mioveni;
• Extindere sistem de canalizare str. Dealul Viilor, oraș Mioveni;
• Extindere rețea de apă și rețea de canalizare menajeră Aleea Poienii, oraș Mioveni;
• Recompartimentare Clădire Multifuncțională Colibași în vederea amenajării unor spații cu destinație grădiniță, oraș Mioveni;
• Amenajare spațiu pentru rulote, zona picnic Făget, oraș Mioveni;
• RK Sala de sport Școala ”George Topârceanu”, oraș Mioveni.

Investiții în derulare:
• Sala Sporturilor, oraș Mioveni;
• Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni;
• Construire Corp Grădiniță- Grădinița ”Campionii”, oraș Mioveni;
• Asfaltare străzi : str. Primăverii, str. Iacobeștilor, oraș Mioveni;
• Extindere rețea gaze naturale cartier Clucereasa, oraș Mioveni;
• Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Primăverii, oraș Mioveni.

Proiecte de viitor:
• Acoperiș Tribună Stadion Orășenesc Mioveni;
• Amenajare Cămin C, oraș Mioveni;
• Sistematizare curte Catedrală, oraș Mioveni;
• Sistem supraveghere video cartier Făget, oraș Mioveni;
• Execuție Heliport, oraș Mioveni.

# COMPARTIMENT PATRIMONIU
Nr. actualizări cărti funciare: 24;
Nr. cărti funciare noi: 20;
Nr. acte aditionale contracte de inchiriere- 38
Nr. acorduri pentru ocupare temporară a domeniului public: 10
Nr. avize obținute în vederea autorizarii lucrărilor de investiții de pe raza orasului: 120
Nr. autorizații de construire obținute: 21
Nr. autorizații de securitate la incendiu: 2
Nr. proceduri de atribuire a contractelor de închiriere: 16
Nr. contracte de administrare și folosință gratuită: 7

Lucrări finalizate  în 2019:
Asfaltare și modernizare
- Str. Dinicu Golescu tronson 1 – 214.096, 36 lei cu TVA
- Aleea Mihail Sorbul – 130.694,64 lei cu TVA
- Str. Dealul Viilor tronson 2 -103.983,28 lei cu TVA
- Str. Preot C-tin Gh. Frânculescu- 56.931,98 lei cu TVA
- Aleea Poienii – 3 tronsoane – 45.723,05 lei cu TVA

Lucrari demarate în 2019:
- Str. Dinicu Golescu tronson 2
- Str. Sld. N. Ungureanu Racovita
- Str. Argeselului,
- Str. N. Racoviceanu 1 tronson

Extinderi retele de alimentare cu energie electrica pentru consumatori casnici in orasul Mioveni:
a. Lucrari finalizate în 2019:
- Str. Dealul Viilor, Prunilor și Perilor - 680.013,6 lei cu TVA
- Str. Dinicu Golescu – tronson 1- 41.589,69 lei cu TVA
b. Lucrari demarate în 2019:
- Calea Boteni

# COMPARTIMENTUL CORP CONTROL
• 511 adrese privind răspunsuri la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;
• Au fost întocmite un nr. de 128 Note de Constatare la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;
• Au fost întocmite un nr. de 6 procese verbale de Constatare și Sancționare a contravențiilor ( 6 /legea 50/1990 , în cuantum de 2000 lei și avertismente în baza Legii nr.145/2014 și OUG nr.99/2000;

# SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI REALIZATE ÎN ORAŞUL MIOVENI ÎN ANUL 2019
- Campania ,,Verde pentru viață” în  spiritul  protecției mediului și responsabilizării elevilor în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor , în perioada 15.03.2019- 15.04.2019 ;
- Campanie de colectare a DEEE –urilor în colaborare cu Asociația ROREC – iunie 2019
-  ,,Ziua Mondială a Curățeniei – Le ts do it Romania” - 23.09.2019.

# COMPARTIMENT MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE PRELUATE
• În cadrul cabinetelor medicale școlare au fost efectuate un număr de 18.202 de consultații;
• S-au efectuat 586 de consultații stomatologice
• 226 de teme de educație sanitară pentru sănătate  au fost susținute de  către cadrele medicale școlare.

# COMPARTIMENT CONTRACTE, AVIZE ŞI ACORDURI
Nr. Acorduri de funcţionare :- 455 , în valoare de 9100 lei;
Nr. Eliberare autorizaţii pentru activitatea de alimentaţie publică: -10, în valoare de 4800  lei;
Nr. vehicule înregistrate: - 12 .

# POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI
Persoane legitimate: - 4.623;
Persoane avertizate în scris :- 319;
Persoane sancţionate contravenţional cu amendă: - 296;
Suma totală de amenzi pe anul 2018 :-  72.790 lei;
S-au rezolvat un număr de 1.863 sesizări scrise, 1.112 de sesizări telefonice şi  624 de sesizări primite de la dispeceratul Camere Video, răspunsurile fiind trimise în termen către petiţionari şi sesizările telefonice fiind rezolvate în timp optim prin intervenţia rapidă a poliţiştilor locali.

# DISPECERAT SUPRAVEGHERE CAMERE VIDEO
În cursul anului 2019, prin intermediului camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, amplasate în orașul Mioveni au fost constatate de către operatorii-dispeceri un număr de 3114 fapte (1773 sesizări, 836 solicitări telefonice și 328 de cereri de vizionare) care au fost direcționate echipajelor mobile ale Poliției Române și celor ale Poliției Locale și au fost  aplicate măsuri legale, atenționări verbale precum și sancțiuni contravenționale.
Numărul total al maşinilor care au intrat în oraşul Mioveni până la data de 30 noiembrie 2019 este de 4.890.528, iar al celor care au au ieşit din oraşul Mioveni până la data mai sus menționată  este de 5.469.327.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea