Societatea Apă Canal a finalizat un proiect uriaș

Societatea APA CANAL 2000 SA Piteşti a implementat, începând cu data de 30.01.2012 amplul proiect regional “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş” în valoare de 427.094.037 lei finanţat de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, de la bugetul de stat şi local şi din contributie proprie.
Proiectul a inclus investiţii majore în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din judeţ, vizând îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu contribuind la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE asumate prin Capitolul 22 Mediu din Tratatul de Aderare.
Aria proiectului a cuprins 11 localităţi grupate în 3 aglomerări: aglomerarea Piteşti (localităţile Piteşti, Ştefăneşti, Albota, Bradu, Merişani, Bascov, Mărăcineni, Moşoaia), aglomerarea Topoloveni şi aglomerarea Costeşti-Buzoeşti. Populaţia vizată de proiect se ridică la aproximativ 224.000 de locuitori.
În prezent, toate lucrările din cadrul contractelor de lucrări sunt finalizate.
Investiţiile din sectorul de alimentare cu apă au vizat execuţia şi reabilitarea surselor de captare, a conductelor de aducţiune, a staţiilor de tratare, construirea de staţii noi de clorinare, rezervoare de apă şi staţii de pompare, extinderi şi reabilitări reţele de distribuţie şi implementare sistem SCADA. În sectorul de canalizare-epurare investiţiile au avut în vedere extinderi şi reabilitări de reţele de canalizare, construirea de staţii noi de pompare apă uzată şi reabilitarea celor existente şi construirea şi reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea