Apă Canal 2000 SA angajează instalator

S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator la Secţia Operare Limitrofe. Sarcinile de bază ale postului de instalator constau în execuţia lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de distribuţie apă şi de canalizare.
Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare de instalator apă/ instalator instalaţii tehnico-sanitare; apt pentru lucrul la înălţime şi manipularea manuală a maselor; permis de conducere categoria B valabil; constituie avantaj domiciul stabil în comuna Cocu sau localităţile învecinate, precum și disponibilitatea de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii.
Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.
Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinere şi reparaţii instalaţii apă şi canalizare, reguli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR APĂ-CANAL Manual de calificare/recalificare).
Candidaţii vor depune actele doveditoare de îndeplinire a condiţiilor de participare la concurs (copia actului de identitate, copii ale documentelor care atestă nivelul de studii şi calificare în domeniu, permis conducere categoria B) la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 17.03.2020, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea