Coronavirusul amână judecarea dosarelor și suspendă activitatea magistraților și avocaților

Coronavirusul amână judecarea dosarelor care nu sunt urgente până la data de 4 mai, la nivelul Curții de Apel Pitești. În plus, magistrații și avocații au luat măsuri urgente pentru a preveni răspândirea virusului în sălile de judecată.

Curtea de Apel Piteşti a transmis lista cauzelor care vor fi judecate în perioada 16 martie-4 mai. Aceasta este perioada de suspendare a activităţilor tuturor instanţelor din judeţul Argeş, fiind judecate doar dosarele excepţionale.  În cauzele care vor fi soluţionate în perioada menţionată, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte, la fixarea orelor urmând a ţine seama de necesitatea aerisirii şi igienizării sălilor de şedinţă.
SECŢIA I CIVILĂ: măsuri asiguratorii, ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie, suspendare executare art.484, 507, 512, 700, 718 NCPC, cereri de strămutare, în dosarele ce se soluţionează în perioada menţionată, excepţie de neconstituţionalitate, în dosarele ce se soluţionează în perioada menţionată. Cauze cu minori şi familie: adopţie și plasament. În cauzele având obiectele enumerate mai sus vor fi soluţionate: incidentele procedurale (abţinere, recuzare),  cereri de ajutor public judiciar, cereri de reexaminare ajutor public judiciar şi cereri de reexaminare taxă timbru.
SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL: litigii în materia achiziţiilor publice; suspendarea executării actelor administrative; suspendare licitaţie; cereri de suspendare a executării hotărârilor; ordonanţe preşedinţiale; măsuri asiguratorii; cereri de suspendare a executării hotărârii AGA; cereri de strămutare privind cauzele ce se soluţionează în această perioadă; excepţie de neconstituţionalitate, în dosarele ce se soluţionează în perioada menţionată; cereri de reexaminare, cerere de acordare facilităţi sau de ajutor public judiciar, cereri de îndreptare, completare, lămurire şi incidente procedurale, aferente cauzelor ce se soluţionează.
SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE: cauzele cu arestaţi ce implică verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive, respectiv revocarea, înlocuirea şi luarea măsurilor preventive; cauzele cu arestaţi ce au ca obiect măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară; luarea măsurilor asigurătorii; contestaţiile la executare cu deţinuţi; cererile de amânare sau întrerupere a executării pedepsei (primă instanţă şi contestaţii); cauze în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală, care reclamă urgenţă: cerere de dare în urmărire internaţională, mandat european de arestare, luarea măsurii arestării preventive etc.

Cauzele penale cu persoane deţinute vor fi soluţionate cu audierea acestora prin videoconferinţă

Mai multe măsuri au fost luate și de conducerea Tribunalului Argeș. Astfel, începând cu data de 12 martie a încetat  programul de lucru cu publicul în cadrul serviciilor Arhivă şi Registratură. Se recomandă justiţiabililor şi avocaţilor, ca depunerea înscrisurilor pentru dosarele aflat pe rolul instanţei, să se facă prin mijloace de comunicare electronică permise de lege, e-mail ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ), fax 0248/21.24.10 sau prin poştă. Accesul persoanelor în incinta Tribunalului Argeş va fi limitat, urmând să aibă acces doar cei care trebuie să participe la şedinţa de judecată, în ziua respectivă, în cauzele urgente, afișate zilnic de către fiecare complet de judecată.  Toate completurile de judecată vor proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate în luna martie (începând cu termenele din 12.03.2020) pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea părţilor şi a participanţilor la proces. Cauzele penale cu persoane deţinute vor fi soluţionate cu audierea persoanelor încarcerate prin sistem de videoconferinţă. Se va proceda astfel, cu concursul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, urmând ca celor care prezintă stări febrile să li se interzică accesul în sălile de judecată. Depunerea actelor de procedură şi a oricăror altor înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, se va face pe bază de borderou, personal de către cei implicaţi în actul de justiţie, în cutiile special amenajate şi amplasate la intrarea în incinta instanţei, pentru fiecare secţie – civilă penală, litigii de muncă şi asigurări sociale, sau  prin mijloace de comunicare electronică permise de lege. Depunerea actelor efectiv la instanţă, în cutiile special amenajate şi amplasate la intrarea în incinta instanţei, se va realiza în zilele de luni şi joi, în intervalul orar 10.00 – 12.00, pentru cazurile în care nu este posibilă transmiterea în celelalte modalităţi mai sus menţionate.
Și la Judecătoria Pitești în perioada 16 martie - 4 mai se vor judeca numai cauzele cu titlul excepțional. Până la data de 20 martie, în toate cauzele aflate pe rolul acestei instanțe, cu termen de judecată în perioada 23 martie – 4 mai, cu excepția celor urgente, vor fi preschimbate termenele de judecată după 4 mai.

Programul cu publicul suspendat până pe 20 martie la unitățile de parchet din Argeș

Mai multe măsuri au fost luate și la nivelul unităților de parchet din județul Argeș. Având în vedere faptul că în perioada 10-20 martie a fost suspendat programul nemijlocit cu publicul, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești precizează că avocații, părțile din dosare, precum și subiecții procesuali principali au posibilitatea de a înainta plângeri și cereri către unitatea de Parchet, doar prin intermediul: poștei electronice, la adresa pca_piteș Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , faxului : 02482152313 sau corespondenței clasice la adresa poștală. În cazul denunțurilor/plângerilor trimise prin poștă electronică este obligatorie îndeplinirea condiției referitoare la certificarea prin semnătură electronică. În perioada menționată, în zilele de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, se pot depune înscrisuri la cutia poștală amplasată în exteriorul sediului Parchetului  Curții de APel Pitești. Măsuri similare au fost luate și la celelelalte unități de Parchet din județ.

Baroul Argeș își suspendă activitatea până la 31 martie

Și Baroul Argeş, prin decanul Luminiţa Ioana, a anunţat că îşi suspendă activitatea până la finalul lunii martie, ca măsură de prevenţie împotriva răspândirii coronavirus.
-suspendarea temporară a activităţii avocaţilor din cadrul Baroului Argeş, respectiv reprezentarea/asistarea justiţiabililor în faţa instanţelor, precum şi a organelor de urmărire penală pentru perioada 12-31 martie 2020 inclusiv, cu posibilitatea de prelungire în raport de situaţia naţională. În această perioadă, avocaţii se vor prezenta doar în cauzele urgente: măsuri preventive, ordine de protecţie şi ordonanţe preşedinţiale.
- scutirea de la plata penalităţilor de întârziere, pentru cotele profesionale datorate de avocaţi, pe perioada suspendării activităţii.
- interzicerea accesului  justiţiabililor în sediile Baroului Argeş, pentru perioada 12-31 martie.
- se amână desfăşurarea Adunării Generale a Avocaților din Baroul Argeş, pentru data de 11 mai 2020, ora 15.00, la Hotel Ramada.
- se recomandă evitarea accesului avocaţilor în sediile Baroului Argeş, pentru perioada 12-31 martie şi efectuarea corespondenţei prin mijloace electronice.
A.V.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea