Începe acţiunea de distribuire a produselor alimentare în municipiul Piteşti

În data de 10.07.2020 va începe acţiunea de distribuire a  produselor alimentare în municipiul Piteşti (în cadrul POAD 2019-2021) în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate –POAD pentru  beneficiarii înscrişi iniţial pe liste, prevăzuți la art.3, litera a și b din Ordonanța de Urgență nr.84/2020.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și ale Ordonanței de Urgență nr.84/2020, se va desfăşura  activitatea de furnizare de produse alimentare și de produse de igienă, prin implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor  mai defavorizate  persoane.
Potrivit art.3 din Ordonanța de Urgență nr.84/2020, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau de asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, care au calitatea de destinatari finali, sunt:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.
Acordarea de ajutoare alimentare pentru categoria prevăzută la art.3, litera c) din Ordonanța de Urgență nr.84/2020 se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile prevăzute la lit. a) şi b).
Distribuirea produselor alimentare se face direct către persoanele îndreptăţite, definite de Ordonanța de Urgență nr.84/2020  în cadrul centrului de distribuţie, de pe raza municipiului Piteşti, Piaţa Smârdan, etj.II.
Pentru  beneficiarii înscrişi iniţial pe liste, produsele alimentare se vor ridica pe baza actului de identitate valabil (nu se oprește copie după documentul de identitate, doar se verifică datele).
O persoană beneficiază de produsele alimentare o singură dată şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă persoana se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile enumerate mai sus.
Distribuirea produselor alimentare către persoanele îndreptăţite se va face, pe raza municipiului Piteşti, în cadrul unui  centru de distribuire, situat  în Piaţa Smârdan, et. II , INTRAREA «B»  şi se  va desfăşura după următorul program:
Data        Interval orar
13.07.2020    8.30-15.00
14.07.2020    8.30-15.00
15.07.2020    8.30-15.00
16.07.2020    8.30-17.00
17.07.2020    8.30-13.00
20.07.2020    8.30-15.00
21.07.2020    8.30-15.00
22.07.2020    8.30-15.00
23.07.2020    8.30-17.00

Distribuirea ajutoarelor pe bază de listă suplimentară se va face după ce vor fi primit alimentele persoanele din listele inițiale.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea