Consiliul Județean Argeș va aloca un spațiu Biroului Teritorial Pitești al Avocatului Poporului

# Noul sediu al instituției, coordonată de Mihaela Stănciulescu, va fi pe str. George Coşbuc

Pe 30 iulie, de la ora 12.00, se desfășoară, prin mijloace electronice, o nouă ședință ordinară a Consiliului Judeţean Argeş.  Vor fi analizate de consilierii județeni un număr de 24 de proiecte de hotărâri. Printre acestea se află și cel privind atribuirea în folosință gratuită Instituţiei Avocatului Poporului a unui spațiu aflat în domeniul public al județului Argeș.

Reamintim că Biroul Teritorial Pitești al Avocatului Poporului a rămas fără sediu încă de la începutul lunii aprilie, după ce fostul lor sediu a fost preluat de Spitalul Județean și transformat în laborator de analize medicale moleculare. Viitorul sediu al Avocatului Poporului Pitești, instituție coordonată de Mihaela Stănciulescu, va fi pe str. George Coşbuc, Nr. 40, în apropierea producătorului de componente auto Lear Corporation.

Ordinea de zi a ședinței de CJ Argeș, din luna iulie:
1. Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 25.06.2020.
2. Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 06.07.2020.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Județul Argeș și Universitatea din Pitești.
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei persoanelor vârstnice pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Cultural Județean Argeș.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului ”Al. Davila” Pitești.
13. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș asupra bunului mobil Peugeot 4007.
14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra spațiului cu destinație medicală situat în Pitești, Str. Smârdan, nr.45A, parter.
15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a unui teren, situat în incinta Spitalului de Pediatrie Pitești.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea nr. curent 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 5/10.01.2020, privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. a unui imobil - clădiri și teren situat în Călinești, str. Dr. Ion Crăciun, nr. 484, aflat în domeniul public al județului Argeș .
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Instituţiei Avocatului Poporului a unui spațiu aflat în domeniul public al județului Argeș.
18. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunuri imobile aflate în incinta U.A.M.S. Dedulești.
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.
20. Proiect de hotărâre privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Argeș, în calitate de reprezentant al Județului Argeș în Adunarea Generala a A.D.I. SERVSAL Argeș, pentru votarea Actelor adiționale de prelungire a duratei de valabilitate a contractelor de concesiune pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale.
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 103/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul ”Extindere și dotare spații urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești”, a studiului de fezabilitate Mixt și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2020 pentru activitatea Județului Argeș.
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2020.
24. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș pe semestrul I 2020.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea