DSP Argeș a acordat ilegal ore suplimentare și majorări salariale angajaților

# Raportul Curții de Conturi - în perioada stării de urgenţă # 17,8 milioane lei - bani de cheltuială în Argeș, în timpul pandemiei # În județul nostru carantinarea a costat
2.950 de lei/persoană # Argeșul – pe locul 25 în țară în privința banilor donați de cetățeni sau persoane juridice

Curtea de Conturi a înaintat Parlamentului României raportul special privind gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență. În document sunt prezentate mai multe nereguli, atât în țară, cât și în Argeș. Printre cele semnalate, la nivelul județului nostru, cele mai multe s-au petrecut în curtea Direcției de Sănătate Publică Argeș, după cum se arată în raportul Curții de Conturi.

DSP Argeș a acordat ilegal ore suplimentare unor categorii de personal

- „De menționat că, în unele cazuri, nu au fost înregistrate solicitări din partea autorităților administrației publice locale, cu privire la decontarea din transferuri din bugetul Ministerului Sănătății a unor cheltuieli reprezentând alocația de hrană de 30 lei/zi, conform prevederilor Ordinului ministrului Sănătății nr. 725/30 aprilie 2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 (DSP: Argeș, Suceava, Vaslui)”.
- „Au fost elaborate norme proprii privind documentele, circuitul acestora și persoanele împuternicite să efectueze operațiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1792/2002 (DSP Argeș)”.
- De asemenea, la nivelul Argeșului au existat situații în care, prin neaplicarea riguroasă a legislației specifice sau ca urmare a unei interpretări incorecte a acesteia, s-au aprobat și plătit cheltuieli privind: „ore suplimentare acordate unor categorii de personal neprevăzut în actele normative aplicabile în acest sens în perioada 15.03.2020-15.05.2020. De aceste drepturi salariale suplimentare trebuiau să beneficieze doar angajații care au prestat activități specifice prin asigurarea serviciului de permanență în regim de 24/7, prin serviciul de gardă sau chemări de la domiciliu, după caz, așa cum s-a prevăzut la art.8, alin.(4) din OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei. În fapt, s-au plătit ore suplimentare și altor categorii de personal (ex. personal TESA), plăți efectuate în afara cadrului legislativ incident, în sumă de 306 mii lei (DSP: Argeș, Botoșani, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Neamț, Olt și DSPMB). Au existat situații în care orele suplimentare evidențiate/plătite unor membri ai comitetului director au depășit orele lucrate conform normei legale de 8 ore/zi, respectiv ajungându-se la 239 ore suplimentare pe luna aprilie 2020 (DSPMB)”;
- „Majorări salariale prevăzute de Legea nr. 19/2020, acordate în lunile martie și aprilie 2020 angajaților din cadrul entității controlate necuvenite sau calculate eronat în sumă de 263 mii lei (DSP: Argeș, Bacău, Mehedinți, Mureș, Teleorman, SAJ Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, SAJ Călărași)”;
- „În ceea ce privește modul de derulare a achizițiilor publice, s-a constatat faptul că, nu au fost stabilite, prin referatele de necesitate, prețurile unitare/totale ale produselor identificate ca fiind necesare în activitatea entității, în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică, cu consecința eludării de la obligațiile legale de a asigura respectarea principiului asumării răspunderii în procesul de achiziție publică (DSP Argeș)”.

AJPIS Argeș - una dintre cele patru agenții din țară fără abateri

Dacă la DSP Argeș au fost găsite mai multe nereguli, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș este una dintre cele patru agenții județene din țară, fără abateri financiare constatate. „Controlul efectuat de Curtea de Conturi s-a realizat la ANPIS și la toate agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, inclusiv a municipiului București, prin camere de conturi județene la 32 de agenții, iar de la nivelul ANPIS pentru 10 agenții. La patru agenții județene nu au fost constatate abateri (Argeș, Giurgiu, Iași și Olt)”, se mai arată în raport.

Nereguli descoperite și la Spitalul Curtea de Argeș

În Argeș, inspectorii Curții de Conturi au descoperit abateri și cu privire la planificarea/pregătirea procedurii de achiziție publică, la UATC Valea Iașului și Spitalul Municipal Curtea de Argeș, după cum urmează:
- „Neprecizarea în documentația de atribuire a situațiilor de excludere a operatorilor economici, respectiv au fost atribuite contracte unor prestatori de servicii de dezinfecție care nu figurează în lista unităților județene de profil/nu au autorizație în domeniu (de la DSVSA) - de ex. UATC Moara, UATC Scheia, Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou - jud. Suceava, UATC Valea Iașului - jud. Argeș, Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botoșani”;
- Neefectuarea actualizării programului anual al achizițiilor publice aferent anului 2020, ca urmare a achizițiilor intervenite pe perioada stării de urgență și lipsa anexei privind achizițiile directe de produse și servicii la programul anual al achizițiilor publice, conform dispozițiilor legale în domeniu (Spitalul Municipal Curtea de Argeș, UATC Cacica – jud. Botoșani, UATM Medgidia, UATC Tuzla - jud. Constanța, etc).

Spitalul Orășenesc Mioveni -  dat ca exemplu de bune practici

Documentul pus la dispoziție de Curtea de Conturi prezintă și o serie de exemple de bune practici ale entităților publice care au gestionat optim resursele puse la dispoziție în perioada stării de urgență. Printre ele se află și Spitalul Orășenesc Mioveni. „Exemplu de bună practică îl constituie modul în care Spitalul Orășenesc Mioveni a negociat serviciile de cazare anterior intrării în vigoare a modificărilor aduse de HG nr. 329/23.04.2020, în sensul că prețurile de cazare negociate au fost stabilite în lei/cameră, și nu în lei/persoană, acestea fiind și cu mult mai mici decât nivelul alocației de cazare permis de HG nr. 201/18.03.2020”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Argeșul – pe locul 25 la banii donați în perioada stării de urgență

Cu 318.000 lei, județul Argeș se află pe locul 25 la nivel național, la suma totală de bani care a fost donată de cetățeni și persoane juridice, în perioada stării de urgență. De asemenea, județul nostru se află pe locul 19 în țară, cu 2.377.000 lei, în ceea ce privește donațiile și sponsorizările în natură, exprimată valoric. Acestea sunt o parte din datele Curții de Conturi, scrise în raportul care a fost înaintat parlamentului. Cei mai mulți bani din donații și sponsorizări s-au strâns  în județul Suceava (3,79 milioane lei), însă acest județ a fost în acea perioadă principalul focar de infecție cu SARS CoV-2 al țării, urmat de Sibiu (3,05 milioane lei) și de Olt (2,83 milioane lei). La polul opus sunt județele Bihor și Brăila (niciun leu donat).  La nivelul municipiului București suma totală în bani strânsă din donații și sponsorizări a fost de 1,89 milioane lei. În total, la nivel național s-au strâns pe perioada stării de urgență 40 de milioane de lei de la persoane fizice și juridice, media națională fiind de 965 mii lei/județ. La donații în bunuri materiale, județul Suceava a primit ajutoare în valoare estimată de peste 9,89 milioane lei, în timp ce Argeșul a primit bunuri în valoare estimată de 2,37 milioane lei.

Carantinare de 2.950 de lei/persoană

Raportul Curții de Conturi se referă și la banii acordați pentru persoanele care au fost trecute în carantină, la sosirea în România, din alte țări lovite de pandemie. În perioada stării de urgență, la nivelul unităților administrative-teritoriale au fost încheiate de către entitățile publice locale angajamente legale pentru decontarea cheltuielilor cu carantina, în valoare totală de 188.937 mii lei, aferente unui număr total de 62.406 persoane care au intrat pe teritoriul României din zonele afectate de COVID19, media cheltuielilor angajate cu carantina/persoană fiind de 3.028 lei. În total, în Argeș au fost carantinate 1.687 persoane, pentru care ar trebui să se plătească aproximativ 5 milioane de lei. Rezultă o medie de 2.950 de lei pentru fiecare persoană carantinată, sub media pe țară.
Analizând cheltuielile medii angajate pe persoană carantinată, se constată că peste media pe țară se află Municipiul București cu 5.462 lei/persoană, având și cele mai mari cheltuieli, dar și alte județe care, deși au valori mai mici ale cheltuielilor angajate, înregistrează cheltuieli medii/persoană carantinată ridicate: Brașov - 5.389 105 lei/pers, Giurgiu – 4.491 lei/pers, Timiș – 4.297 lei/pers, Gorj – 3.960 lei/pers, Prahova – 3.768 lei/pers, Tulcea – 3.741 lei/pers, etc.

17,8 milioane lei - bani de cheltuială în pandemie

Resursele alocate pentru combaterea epidemiei pe perioada stării de urgență în județul Argeș au fost de 17.823.000 lei, ceea ce reprezintă 2,25% din totalul veniturilor județului la 31 mai, de peste 791 milioane lei. Banii pentru pandemie au fost strânși astfel: 9,7 milioane – bugetul local, 2,4 milioane lei – bugetul de stat, 3 milioane lei – buget CNAS, 318.000 lei – donații și sponsorizări – în bani și 2,37 milioane lei – donații și sponsorizări – în natură, exprimate valoric. În cele din urmă, în județul nostru au fost efectuate plăți pentru combaterea epidemiei, pe perioada stării de urgență, în valoare de 17.649.000 lei.

Tipuri de cheltuieli în Argeș, în perioada stării de urgență

Cheltuieli în domeniul asistenței medicale efectuate pe perioada stării de urgență în Argeș, de către unitățile administrativ-teritoriale și entitățile din subordinea acestora:
- Achiziții de medicamente - 687 mii lei, din care s-au plătit 541 mii lei;
- Achiziții de echipamente/dispozitive medicale -  aproape 7,71 milioane lei, din care s-au achitat 2,87 milioane lei;
- Achiziții de materiale sanitare - 1,59 milioane lei din care s-au făcut plăți de 1,18 milioane lei;
- Drepturi salariale specifice acestei perioade - 9,66 milioane lei din care s-au achitat 9,5 milioane lei;
- Cheltuieli de transport persoane și bunuri - 34 mii lei, din care s-au achitat doar 1.000 lei (din donații/sponsorizări);
- Alte cheltuieli - 2,34 milioane lei, din care s-au achitat 1,33 milioane lei;
- Cheltuieli cu achiziția/montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante - 853 mii lei, din care s-au achitat 642 mii lei;
- Cheltuieli cu dezinfectarea periodică a lifturilor, casei scărilor și altor spații comune - 392 mii lei, din care s-au achitat 209 mii lei;
- Cheltuieli cu dezinfectarea spațiilor din domeniul public al UAT-urilor - 308 mii lei, din care s-au achitat 207 mii lei;
- Alte tipuri de cheltuieli cu dezinfecția - 38 mii lei, din care s-au achitat 15 mii lei;
- Cheltuieli cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă: 153 mii lei, din care s-au achitat 139 mii lei.
A.V.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea