Argeșul pe primul loc! Fapte, nu vorbe pentru sănătatea argeșenilor!

Argeșul este singurul județ din România care are 12 spitale, dintre care 9 sunt sub autoritatea Consiliului Județean. În ultimii 4 ani, am investit 50 de milioane de euro în modernizarea spitalelor și dotarea lor cu aparatură performantă. Cu peste 1 milion de euro am cofinanțat reabilitarea dispensarelor din 23 de comune. Și tot din bugetul Consiliului Județean am alocat peste 1 milion de euro ca să facem față crizei sanitare provocate de coronavirus.

Echipa PSD propune pentru următorii ani atât finalizarea tuturor proiectelor aflate în derulare, cât și demararea unor noi proiecte care vizează toate unitățile sanitare de sub autoritatea Consiliului Județean.   
Vom crea un pachet stimulativ pentru medicii care vor să-și desfășoare activitatea în cadrul spitalelor din județul Argeș prin achiziționarea unui număr minim de 5 apartamente și vom construi locuințe cu fonduri prin programul ANL pentru medicii care își desfășoară activitatea în spitalele aflate sub coordonarea Consiliului Județean.
În urma discuțiilor cu echipele manageriale ale unităților sanitare s-au identificat prioritățile fiecărui spital în parte:

 

Spitalul Județean de Urgență

1. Consolidarea și reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Pitești
2. Extinderea Spitalului Județean de Urgență Pitești, prin construirea unui corp nou S+P+4
3. Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe și amenajarea incintei Spitalului Județean de Urgență Pitești
4. Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti
5. Construirea şi dotarea unui Centru de Radioterapie, amplasat în incinta S.J.U. Pitești (Corp N. Bălcescu, lângă Secția de Oncologie).
6. Se va înfiinţa, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, un centru de diagnostic şi tratament al hepatitei. În acest centru, argeşenii vor putea fi testaţi gratuit în vederea diagnosticării hepatitelor cu etiologie virală B, C şi D.
7. A fost inițiat și aprobat proiectul privind înființarea unui Centru de Radioterapie cu spitalizare de zi, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Pitești.
8. A fost inițiat și aprobat proiectul privind construirea unui nou corp de clădire în care să funcționeze secțiile de boli infecțioase - adulți și copii ale Spitalului Județean de Urgență Pitești.

Spitalul de Pediatrie Pitești

1. Finalizarea programelor  cu fonduri europene pentru realizarea celor două obiective de investiții aflate în derulare : “Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești” și “Extinderea, modernizarea și dotarea spațiilor de urgență din Spitalul de Pediatrie Pitești”.
2. Lucrări de extindere a spațiilor Spitalului de Pediatrie cu un corp compus din Ds + P +2 E pentru mărirea spațiilor în care funcționează secțiile de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică și secția de Anestezie și Terapie Intensivă. Totodată, se va proceda și la reabilitarea, modernizarea și dotarea celor două secții existente acum.
3. Achiziționarea unui grup electrogen care să asigure alimentarea cu energie electrică în cazul unor incidente în alimentarea de la rețeaua națională de distribuție.
4. Demararea lucrărilor pentru anveloparea clădirii Spitalului de Pediatrie în vederea creșterii eficienței energetice și realizarea creșterii gradului de confort pentru pacienți și aparținători.

Spitalul Orășenesc “Regele Carol I” Costești

1. Extinderea corpului de clădire Primiri Urgențe
2. Modernizarea stației de sterilizare
3. Ecograf doppler color cardiologie ambulatoriu de specialitate
4. Trusă Instrumentar Chirurgical Ortopedie
5. Ecograf doppler secția Pediatrie.

Spitalul de Recuperare Brădet

1. Amenajarea spațiului din curtea spitalului în vederea creării unor condiții optime de recreere pentru pacienții internați (parc agrement)
2. Realizarea unui spațiu necesar echipării / dezechipării salariaților (sală de vestiare);
3. Finalizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a spitalului”, care se derulează printr-un proiect cu fonduri europene, cu următoarele componente:
4. Anvelopare spital, inclusiv reparații fațadă spital pe toate laturile sale;
5. Încălzirea apei cu ajutorul panourilor solare;
6. Înlocuirea tuturor aparatelor de iluminat cu altele moderne și economice;
7. Înlocuirea tuturor caloriferelor din fontă cu altele moderne care să eficientizeze consumul de energie;
8. Lucrări de construire și amenajări interioare în vederea îndeplinirii condițiilor pentru autorizare ISU
9. Construirea unei scări exterioare – utilizare în caz de incendiu
10. Reamenajarea tuturor grupurilor sanitare și refacerea pardoselilor din saloane

Aparatură medicală

1. Înlocuirea aparaturii medicale din baza de tratament, ajunsă în faza de expirare a duratei de funcționare sau uzată moral, în vederea acordării serviciilor medicale la standarde ridicate, precum și pentru creșterea calității și siguranței actului medical.
2.  Achiziționarea unui Robot Kinetoterapie
3.  Modernizarea sistemului de climatizare în secția Băi minerale.

Spitalul de Boli Cronice Călinești

1. Extinderea compartimentului de îngrijiri paleative (suplimentarea numărului de paturi finanțabile cu cel puțin 30) unitatea dispunând de spațiul necesar extinderii
2. Efectuarea de lucrări generale la sistemul de canalizare al spitalului, precum și instalarea unei stații de epurare a apelor uzate
3. Efectuarea de lucrări de modernizare la sistemul de pompare și distribuție al apei în spital.
4. Modernizarea instalației electrice la spațiile primite în folosință gratuită, conform hotărârii CJ Argeș Nr 7/10.01.2020.
5. Efectuarea de lucrări de reparații curente și amenajări interioare în toate spațiile primite în folosință gratuită, precum și efectuarea de lucrări de reparații curente și amenajări interioare la spălătoria spitalului.
6.  Achiziționarea unui aparat radiologic mobil, în vederea asigurării investigațiilor paraclinice specifice pacienților internați.
7.  Înființarea serviciului de bucătărie propriu, în acest moment spitalul având serviciile externalizate.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

1. Continuarea investiției ”Construcție clădire birouri administrative P+1E"
2. Proiectare și execuție împrejmuire gard spital
3. Salină de suprafață
4. Achiziționarea a două aparate de radiologie digitală, necesare atât pentru ambulatoriul de specialitate, cât și pentru spital
5. Dotarea cu aparatură performantă pentru laboratorul spitalului (Analizor biochimie cu modul de ioni, Analizor automat de imunologie)

Spitalul de Boli Cronice “Constantin Bălăceanu Stolnici Ștefănești”

1. Extinderea clădirii spitalului în care să funcționeze:
2. Secția de recuperare neurologică
3. Sală de gimnastică
4. Ambulatoriul de recuperare
5. Transformarea compartimentului de îngrijiri paleative în secție de îngrijiri paleative, prin creșterea numărului de paturi
6. Transformarea compartimentului de recuperare neurologică în secție de recuperare neurologică, prin creșterea numărului de paturi

Spitalul de Psihiatrie “Sfanta Maria” Vedea

1. Extindere corp clădire în regim D+P+2E, precum și amenajare corp clădire spital deja existent, de fapt continuarea lucrărilor aflate în stadiul de  procedură de achiziție și contractare lucrări de execuție
2. Continuarea dotării spitalului cu aparatură și echipamente medicale:
- analizor determinare hemoglobină glicozilată
- analizor electroliți

Comandat de Partidul Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Argeş, Cod de identificare mandatar financiar 21200019, publicat de SC Atitudine Media Grup SRL

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea