Grădinița cu Program Prelungit ”Primii Pași” va fi reabilitată

# Valoarea totală a proiectului este 1.571.904,65 lei

Primăria Municipiului Pitești a semnat Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit *Primii Pași*”.
Valoarea totală a proiectului este 1.571.904,65 lei, din care finanțarea nerambursabilă acordată este de 1.540.466,56 lei, sumă care reprezintă 98 % din valoarea cheltuielilor eligibile, contribuția proprie fiind de 31.438,09 lei, iar durata de implementare a acestuia este de 14 luni.

În cadrul acestui proiect vor fi realizate lucrări de reabilitare și de modernizare a clădirii, respectiv curățarea și refacerea fațadelor în zonele degradate, a zonelor de acoperiș afectate de infiltrații, refacerea finisajelor scării exterioare, recondiționarea scărilor interioare, dotarea spațiilor de joacă cu mobilier nou și a sălilor de clasă cu echipamente ce țin de o mai bună funcționare.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul specific 4.4. Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea