Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA POPEȘTI, titular al proiectului ”Inființare conductă de gaze naturale în comuna Popești,  în satele Popești, Palanga, Slobozia și Purcăreni, județul Argeș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului  asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul  ”Inființare conductă de gaze naturale în comuna Popești  în satele Popești, Palanga, Slobozia și Purcăreni, județul Argeș”, propus a fi amplasat în com Popești, jud  Argeș.


Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str Egalității, nr 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea