A văzut lumina tiparului volumul PITEȘTI 630. MEMENTO (2018)

Ajunsă, iată, la cea de-a treia ediție, cartea prezintă, cronologic, din cele mai vechi timpuri, până astăzi, fără conotații partizane, numeroase realizări umane și evenimente citadine, specifice geografiei noastre comunitare, notifică multiple informații demografice și din domeniul ocrotirii sănătății, comentează indicatori productivi, particularități arhitecturale, constructive, edilitare, enunță aspecte religioase, juridice, militare, artistice, sportive, financiare, tipografice, intersectează modalitatea adaptării la provocările generaliste, naționale sau continentale.

SCURT ISTORIC. PITEŞTI 600. MEMENTO (1983)

În 1971, sub egida Editurii Enciclopedice București s-a tipărit Istoria României în date, coordonator, Constantin C. Giurescu (528 pagini). Spre uimirea noastră, referirile la Pitești erau foarte puține și neconvingătoare, cu toate că tradiția și contemporaneitatea așezării etalau numeroase momente de referință națională. Apoi, forurile centrale difuzau teritorial (25 octombrie 1973) criteriile sărbătoririi localităților, aspectul interesând, special, municipalitatea Pitești, preocupată să aniverseze, la 20 mai 1988, cele șase secole care probau atestarea medievală (20 mai 1388).
Asemenea considerente ne-au determinat să inițiem, spre finalul anului 1973, elaborarea volumului intitulat Pitești 600. Memento, respectiv comentarea succintă a etapelor și evenimentelor definitorii, cronologic, pentru reședința Argeșului. Semnale pozitive am primit din partea primarilor municipali Ilie Dima (1974), Valeriu Nicolescu (1974-1982), Manole Bivol (1982-1986), susținerea lor, care aveau și responsabilități politice, fiind oportună pentru tipărituri de asemenea factură. Proiectul nostru se va finaliza însă după 10 ani (1983). Principalele inconveniente au fost prevalent de natură documentară: lipsa culegerilor arhivistice; inexistența surselor necesare etichetării locale a principalelor evenimente interbelice; inconsecvența notificărilor din Jurnalul Primăriei referitoare la adoptarea deciziilor specifice etapei 1940-1960.
Benefice s-au dovedit informațiile livrate de anuarele orașului Pitești, din 1925 (Ion Atanasiu, Ion Vasilescu) și 1936 (Vlad Furtună), cercetate în Biblioteca Județeană Argeș (director, juristul Silvestru D. Voinescu); interogarea vremurilor trăite personal după stabilirea la Pitești (1961); colaborarea cu oamenii de carte Constantin Cârstoiu, Spiridon Cristocea, Ion Ilie; apetența, pentru istorie, a câtorva intelectuali tradiționaliști, originari din această parte a României. Împreună ne-am asumat, bunăoară, precizările referitoare la Ion C. Brătianu, Dumitru C. Brătianu, Ion I. Antonescu ori alte personalități născute aici, nominalizate pentru prima oară într-o carte postbelică privind reședința Argeșului.
Capitolele, apropiate etapizării clasice autohtone, oferă lecturilor 1020 de enunțuri, suprapuse patrulaterului tematic istorie, economie, cultură, urbanism, domenii convergente evoluției seculare a comunităților din Pitești. Lucrarea (196 pagini, format 12 x 19 cm, 1500 exemplare) s-a imprimat la Tipografia Argeș, director, Constantin Siman, fiind comercializată, pentru acoperirea exclusiv a costurilor productive, prin librăriile Mihai Eminescu și Casa Albă, după 30 noiembrie 1983.
Cronica noastră urbană s-a bucurat de comentariile presei locale și conținutul scrisorilor măgulitoare, iar calea spre volumele reprezentative consacrate aniversării de la 20 mai 1988 era pavată cu intenții bune. Totodată, autorul și titlul se listau în Bibliografia istorică a României, volumul VII, Editura Academiei Române București, 1990 (poziția 9506, limbile română și franceză).
Lectorii, împătimiți după asemenea gen de literatură, păstrează și astăzi Memento 1983, iar persoanele care doresc reevaluarea etapelor istorice paseiste au la dispoziție cataloagele principalelor biblioteci publice din Pitești. Acum, în 2020, se poate vorbi de seria Pitești. Memento, noile ediții fiind tipărite succesiv (2008, 2018).

Pitești 620. Memento (2008)

La 20 mai 2008, reședința Argeșului sărbătorea 620 de ani de la atestarea medievală scrisă, documentul (20 mai 1388) purtând pecetea voievodului Țării Românești Mircea cel Bătrân. Precizăm faptul că savantul Nicolae Iorga, referindu-se la asemenea detaliu, folosește titulatura Mircea cel Mare, domn considerat, indiscutabil, ctitorul așezării tradiționale. Pentru onorarea evenimentului din 2008 inițiam (2002) elaborarea noii variante Pitești. Memento, respectiv Istoria localității în date, prima formă (30 noiembrie 1983) dedicându-se se aniversării Pitești 600 (1988). Comparativ cu etapele precedente când ne-am bucurat de colaboratori experimentați, în 2002 erau atașați proiectului, stimulatoriu, patru studenți (specializarea Istorie, Universitatea din Pitești), remarcați ulterior în spațiul urban: Constantin Augustus Bărbulescu (decan, Facultatea de Litere, Teologie, Istorie, Artă); Marius Cârjan (profesor, Colegiul Zinca Golescu); publicistul Narcis Ionuț Gherghina (1979-2008); Marius Păduraru (șef secție, Muzeul Județean Argeș). Experiența dobândită pe timpul elaborării textului intermediar Memento 620 i-a apropiat spiritului Școlii enciclopedice de la Pitești, ca dovadă multe cercetări și scrieri, elaborate succesiv, abordează teme convergente perimetrului Argeș-Muscel, ceea ce îi onorează. Volumul Pitești 620. Memento. Istorie. Economie. Cultură. Urbanism (456 pagini, format 19x12 cm), editura Paralela 45 (2008), are șase capitole, evocă 1755 de repere temporale petrecute aici, fiind străvechime, până la 1 decembrie 2008, citează 1647 persoane, atașate, modern ori contemporan, geografiei natale sau rezidențiale, analizează, prioritar, fenomenele perioadei 1983-2008. Spații distincte sunt acordate: caracteristicilor etapei municipale 22 decembrie 1989 - 20 mai 1990; importanței pentru comunitate a zilelor calendaristice 2 aprilie 2004 (oficializarea primirii României în NATO), respectiv 1 ianuarie 2007 (aderarea efectivă a țării la Uniunea Europeană); configurării economiei zonale după privatizare; redimensionării exprimărilor arhitecturale, religioase, didactice, culturale, sportive, media; nominalizării scriitorilor, artiștilor plastici, altor creatori din filialele unionale Pitești, primarilor (1989-2008), consilierilor aleși (2004 și 2008).

Pitești 630. Memento (2018)

Actuala noastră cronologie istorică, Piteşti 630. Memento (2018), care succede ediţiile tematice asemănătoare (1983, 2008), este complementară, factologic, mai multor evenimente, suprapuse, calendaristic, unui veritabil anotimp bilanţier. Din atare perspectivă, selectăm: atestarea localităţii Piteşti, în urmă cu 630 de ani (20 mai 1388); generalizarea recunoaşterii caracteristicilor specifice oraşului medieval, acum cinci secole (18 ianuarie 1518); eroismul ostaşilor Garnizoanei, demonstrat până la finalizarea Primul Război Mondial (11 noiembrie 1918); Centenarul consensului forurilor civile şi militare urbane, privind unirea Basarabiei (27 martie / 8 aprilie 1918), Bucovinei (15 / 28 noiembrie 1918), Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Maramureşului (18 noiembrie / 1 decembrie 1918) cu Statul naţional român; Semicentenarul acordării prerogativelor municipale pentru reşedinţa Argeşului (16 februarie 1968); trei decenii de la apariţia Monografiei Cetăţii (Editura Academiei Române, Bucureşti, 12 mai 1988), solitară până astăzi (2018).
... Cartea Piteşti 630. Memento (2018) comentează, succint, peste 2 210 enunţuri şi nominalizează, aproximativ, 3 000 de persoane. Au fost selectate, din textele anterioare, cele mai relevante informaţii, consemnând, bineînţeles, numeroase detalii, care acoperă, condensat, perioada 2009-2018. Prin urmare, recomandăm viitorilor analişti să consulte, documentar, mai întâi, Memento din 1983 şi 2008, conturând concluzii veridice, referitoare, spre exemplu, la evenimentele repetitive comunitar.
... Fiind ultima noastră elaborare din această serie , le adresăm îndemnul să realizeze, peste aproape un deceniu, sub egida Filialei Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, noul tom, intitulat Piteşti 640. Memento (2028). Interesante vor deveni evaluările acumulate temporal, selecţia faptelor,  proprii secolelor precedente, decodificarea prognozelor, conferite, reşedinţei Argeşului, pentru 2030-2050.
Mulţumim tuturor celor nominalizați în  casetele tehnice, specialiştilor Editurii Paralela 45, tipografilor, librarilor, mai ales, cititorilor, opiniile dumneavoastră fiind, constant, binevenite!

Prof. univ. dr. Petre POPA

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea