Miercuri - ședință de Consiliu Județean

# Printre punctele de pe ordinea de zi - aprobarea achitării cotizației Județului Argeș către proiectul încă mort - ADI Molivișu

Miercuri, 25 noiembrie, de la ora 12.00, este programată o nouă ședință, prin mijloace electronice, a Consiliului Județean Argeș. Cele mai multe proiecte de hotărâre vizează desemnarea reprezentanților instituției în Consiliile de Administrație ale unităților subordinate din județ.
Punctele de pe ordinea de zi:
1. Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 02.11.2020 ora 12,00.
2. Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 02.11.2020 ora 13,00.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Pitești
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Pediatrie Pitești
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Pitești.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Domnești.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Călinești.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap aflate în centrele rezidentiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, aferent lunilor august și septembrie 2020.
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Argeș în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Argeș .
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Consiliile de Administrație ale spitalelor din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș, precum și aprobarea atribuțiilor Consiliilor de Administrație.
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special și la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș.
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Consiliile de administrație/administrative ale instituțiilor de cultură subordonate consiliului județean.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Județean Salvamont Argeș.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Bibliotecii Județene ,,Dinicu Golescu” Argeș.
21. Proiect de hotărâre privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Argeș de a vota retragerea Unității Administrativ Teritoriale Rucăr și primirea în Asociație a Unității Administrativ Teritoriale Miroși în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.
22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Argeş a unui teren aferent DJ 659, în vederea dezmembrării.
23. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului de Recuperare Brădet a unui bun imobil locuință, aflat în domeniul public al Județului Argeș.
24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Spitalului de Pediatrie Pitești a unui imobil-clădire (fost depozit oxigen) și a terenului aferent,
25. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş.
26. Proiect de hotărâre privind alipirea a trei imobile situate în municipiul Câmpulung, Șoseaua Națională Pitești - Câmpulung, punctul Jidova.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației Județului Argeș către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu pe anul 2020.
28. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 31/28.06.2016 privind modificarea și completarea componenței Comisiei Tehnico – Economice constituită la nivelul Consiliului Județean Argeș.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a Lucrărilor de Intervenție – actualizată, pentru proiectul cu titlul “CONSERVAREA ȘI CONSOLIDAREA CETĂȚII POENARI ARGEȘ”, cod SMIS 116343 și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și UAT Județul Argeș pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură – 5D1” și cheltuielile aferente elaborarii documentațiilor tehnico-economice și serviciilor de verificare tehnica a proiectului pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 679: Păduroiu (DN67B) - Lipia – Popești - Lunca Corbului – Pădureți – Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km”.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.
32. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2020.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea