Ședință extraordinară de Consiliu Județean - miercuri, 9 decembrie

Se convoacă Consiliul Judeţean Argeş în şedinţă extraordinară pentru data de 09.12.2020, ora 13.00, în prin mijloace electronice (on-line) pentru aprobarea proiectului ordinii de zi de mai jos:
PROIECT AL ORDINII  DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de burse în anul şcolar 2020 –2021.

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult din județul Argeș, în anul 2020.

 

4. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Bălilești pentru folosința terenului din zona de siguranță a drumurilor județene DJ 732 și DJ 732 A, pe care se va amplasa rețeaua de distribuție a gazelor natural aferentă obiectivului de investiții ”Înființare sistem inteligent de distribuție gaze natural în comuna Bălilești, județul Argeș“, a autorizației de amplasare și/sau de acces, precum și aprobarea Contractului–cadru de amplasare și/sau acces în zona drumurilor publice
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 703 B Costești (DN 65A) - Șerbănești (DJ 659), KM 60+325- 68+783, L = 8,458 km, la Costești și Rociu.

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea