Expoziție tematică la Biblioteca Județeană Argeș. Literatura și arta românească, la sfârșitul secolului al XIX-lea

Dezvoltarea literaturii și artei românești în a doua jumătate a secolului 19 este marcată și de apariția revistelor culturale editate în această perioadă.
Secția de Presă și Legislație din cadrul Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș a  deschis expoziția de reproduceri fotografice Literatura și arta românească, la sfârșitul secolului al 19-lea, din revistele Arhiva Societății Științifice și Literare din Iassy (1894, 1895, 1897) și din Revista Nouă (1887, 1888, 1889).
În cuprinsul Arhivei Societății Științifice și Literare din Iassy, studii de istorie,  învățământ, religie, filozofie, literatură, pedagogie, biologie, geografie erau semnate de A.C. Cuza, A.D. Xenopol, Șt. O. Iosif, Gh. Ghibănescu, I.G. Sbiera, Gr. Alexandrescu, Calistrat Hogaș, N. Iorga, Principele G. Bibescu, V. Alecsandri, Mihail Kogălniceanu.

Sunt înfățișați românii din Moravia într-un studiu semnat de T.T. Burada, în apariția din anul 1894.
Din 1895, traduceri de Johanna Minckwitz, în limba germană, din Eminescu (Se bate miezul nopții și Melancolie).
Bustul lui Radu Negru de D.D. Mirea (Câmpulung), în ediția din anul 1897.
Sculptorul Dimitrie Mirea, fratele pictorulul George Demetrescu Mirea, cu studii de specialitate la München și Paris, este autorul bustului lui Radu Negru, așezat pe soclu de piatră, în fața clădirii fostei primării din Câmpulung.
Revista Nouă, cu apariție lunară, având sediul pe Strada Regală, Nr. 10, București, era condusă de B.P. Hasdeu, scriitor, publicist, istoric, folclorist și lingvist de renume european.
Revista Nouă atrage atenția nu doar prin eleganța tipăriturii, pe hârtie de lux, cu ilustrații și stampe de înaltă calitate artistică, ci și prin calitatatea textelor scrise în paginile sale: studii istorice, filologice, geologie, arheologie și sociologie.
Pe lângă colectivul de redactori: Barbu Ștefănescu de la Vrancea (ortografierea originală), Al. Vlahuță, Victor Bilciurescu, D.D. Racoviță, G. Ionnescu-Gion, I. Bianu, Th. Speranția, mai semnau Radu Rosetti, Petre Ispirescu, V.A. Urechia, Veronica Micle.
Răsfoind paginile revistei descoperim un fragment din Starea țăranului român de la 1820 din Insemnare a călătoriei mele, Buda, 1826, scrisă de marele boier Dinu Golescu.
Poezii și cugetări postume ale Iuliei B.P. Hasdeu, scrise în limba franceză, la Paris, între anii 1885-1887, alături de portretul său, au fost publicate în Nr. 10/ Octombrie 1888.
Iulia Hasdeu (14 noiembrie 1869 – 29 septembrie 1888) a studiat la Sorbona, fiind prima dintre româncele care s-au bucurat de acest privilegiu. După moartea ei, la numai 18 ani, tatăl său, savantul și scriitorul B.P. Hasdeu, s-a ocupat de opera sa postumă în edițiile revistei din anii 1888 și 1889.
Partitura pentru pian Primavera de Constantin Dimitrescu, în memoria Iuliei Hasdeu, în Nr. 1/15 Ianuarie 1889.
Portretul „părintelui filologiei românești”, Timotei Cipariu (An. I, Nr. 2/15 Ianuarie 1888), al scriitorilor Petre Ispirescu (An.I, Nr. 3/15 Februarie 1888) și Grigore Alexandrescu (An. I, nr. 5/ 15 Aprilie 1888).
Nr. 8/August – Septembrie 1889 îl ilustrează pe Aron Pumnul (27 noiembrie 1818 – 12 (24) noiembrie 1866), profesorul de limba română al lui Eminescu, la liceul german din Cernăuți. Tânărul poet avea să scrie la moartea sa elegia La moartea lui Aron Pumnul.
Într-o ediție grafică deosebită, cu hârtie lucioasă, deși puțin îngălbenită de timp, Revista Nouă din anii 1887, 1888, 1889, ne prezintă reproduceri după opere de mare valoare ale picturii românești: O marină de Eugeniu Voinescu (An. II, Nr. 5/ 15 Maiu 1889), Bragagiu de Grigorescu, din colecția dr. Kalinderu (An. I, Nr. 8/15 Iuliu 1888), Ninfa de G.D. Mirea, helografia fiind realizată de Editura Socecu&Teclu din București (An. I, Nr. 1/ 15 Decembre 1887).
Pe lângă operele sale, pictorului câmpulungean George Demetrescu Mirea, pictura românească îi datorează și munca desfășurată ca pedagog, maestru în serviciul învățământului de specialitate, șlefuitor de vocații, care a pregătit artiști plastici din numeroase generații.
Expoziția tematică, deschisă în holul central, la etajul al II-lea al Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș, așteaptă să încânte privirea cititorilor până la sfârșitul lunii februarie a.c.
Iuliana Ciucă, bibliotecar

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea