Tribunalul Argeș - în primele șase tribunale din țară ca volum de activitate și complexitate a dosarelor

# Vulnerabilitățile Tribunalului Argeș

La data de 22 ianuarie 2021, a avut loc Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Argeș, în vederea dezbaterii Raportului de activitate al instanţei pe anul 2020. La eveniment au fost prezenţi: Lidia Barac, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Justiţiei, conducerea Tribunalului Argeş şi magistraţi din cadrul instanţei, preşedinţii Judecătoriilor Piteşti, Câmpulung, Topoloveni, Curtea de Argeș, Costești: judecătorii Elena Simona Podea, Alina Elena Austrianu,  Bogdan Niculescu, Corneliu-Adrian Stana, Anca - Elena Dobre. Reamintim că începând cu luna iulie 2019, doamna judecător Mariana Vârgă ocupă funcţia de preşedinte al Tribunalului Argeș, ca urmare a promovării concursului pentru numirea în funcţii de conducere, organizat în perioada aprilie  - iunie 2019.

De asemenea, începând cu luna decembrie 2019 doamna judecător Andreea Monica Prunaru ocupă funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Argeș, ca urmare a promovării concursului pentru numirea în funcţii de conducere.

 

În anul incertitudinii, în instanțele de judecată au ieșit din nou la suprafață probelemele vechi

Anul 2020 s-a desfășurat sub semnul incertitudinii generată de COVID/19, care a cuprins și sistemul de justiție. Limitarea răspândirii virusului a luat locul obiectivelor chiar și în sistemul public. Astfel, „în instanțele de judecată au ieșit din nou la suprafață probelemele vechi, cum ar fi lipsa resurselor umane și materiale, dotări tehnice etc”, se menționează în raportul de activitate al instituției. Tribunalul Argeş are în circumscripţia sa judecătoriile: Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, Topoloveni si Costeşti. Tribunalul Argeş şi-a desfăşurat activitatea în primele 6 luni ale anului 2020  cu un număr de 34 judecători. La finalul anului 2020 din cele 39 posturi judecător prevăzute în schemă erau efectiv ocupate un număr de 34 (unul fiind detaşat la CSM), vacante fiind 5 posturi de execuţie. Începând cu data de 1.01.2021, un judecător de la Secţia Litigii de Muncă a fost promovat la Curtea de Apel Piteşti, iar un alt judecător a solicitat pensionarea cu data de 15 ianuarie 2021 (procedura de pensionare este în curs-ședința CSM fiind programată în 21.01.2021).

Volum de activitate de peste 20.000 de dosare, în 2020

Volumul de activitate în anul 2020 a fost de 20.393 dosare, volum ce se compune din 6.657 dosare aflate în stoc la 1 ianuarie și 13.736 dosare intrate pe parcursul perioadei analizate. Comparativ cu anul anterior se constată o diminuare a volumului de activitate cu aproximativ 2,2%, diminuare datorată în principal reducerii semnificative a stocului de dosare de la 7493 la 6657, în condițiile în care dosarele intrate în 2020 fata de anul precedent au inregistrat o creștere nesemnificativă, de 380 dosare.
Cea mai mare creștere a numărului de dosare intrate s-a înregistrat în materia Litigii cu profesioniști, numărul acestora dublându-se în anul 2020 față de anul anterior. Astfel, numărul dosarelor intrate în cadrul acestei materii a crescut cu circa 111%, contribuind la creșterea numărului total de dosare intrate cu 852 dosare. Celelalte două materii care au înregistrat creșteri în ceea ce privește numărul dosarelor intrate au fost Litigii de muncă și Asigurări sociale, cele doua materii contribuind la creșterea numărului total de dosare cu 1052. Reducerea numărului de dosare a fost influențată cu precădere de diminuarea cu 995 de dosare intrate în materia civil.

Spre sfârșitul anului au apărut multiple acțiuni având la obiect majorarea punctului de pensie cu 40%

În ceea ce priveste stocul de dosare, anul 2020 a debutat cu un stoc inițial de 6.657 dosare, iar la finalul anului s-a înregistrat un stoc de 9.857 dosare. Rata de atacabilitate a stocului inițial a fost de 73,5%, însă, în condițiile în care rata de soluționare a dosarelor intrate a fost de 41,1%, stocul la sfârșitul anului 2020 a înregistrat o creștere cu 3.200 dosare.
Creșterea stocului la sfârșit de an a fost influențată de creșterea semnificativă a numărului cauzelor în materia Asigurări sociale spre sfârșitul anului, când au apărut multiple acțiuni având la obiect majorarea punctului de pensie cu 40%.

Tribunalul Argeș comparativ cu celelalte tribunale din țară

Comparativ cu celelalte tribunale, volumul de activitate al Tribunalului Argeș s-a clasat pe locul 5 din punctul de vedere al numărului de dosare și pe locul 6 din punctul de vedere al complexității dosarelor de soluționat în anul 2020.

CLICK AICI PENTRU VIZUALIZARE

În ceea ce priveşte încărcătura raportată la volumul efectiv, se poate observa că  Secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale se situează pe primul loc, cu o medie de 1.350 dosare pe judecător, urmată de Secția Penală, cu o încărcătură de aprox. 384 și Sectia Civilă, cu o încărcătura de aprox. 382 dosare pe judecator.

Vulnerabilitățile Tribunalului Argeș

În raportul de activitate al instanței sunt exemplificate câteva vulnerabilităţi cu care instanţa se confruntă şi care afectează performanţa magistratului şi eficienţa actului de justiţie, şi anume:  
- „insuficienta finanţare a instanţei, sub aspectul resurselor materiale şi umane. Acest aspect determină dificultăţi de personal pe care le suportă instanţa, simultan cu desfăşurarea unei intense activităţi de judecată propriu zise.
-  supraîncărcarea completurilor de judecată civile din cadrul Tribunalului Argeş, cu litigiile de competenţa Tribunalului Specializat Argeş, respectiv litigiile cu profesionişti. În acest scop, al unificării practicii judiciare la nivelul celor 3 tribunale specializate din ţară, a fost sesizat Ministerului Justiţiei pentru iniţierea unor modificări  legislative, prin circumstanţierea exactă a competenţelor şi identificarea unor soluţii adecvate de evidenţiere în Ecris a cauzelor ce au ca obiect litigii cu profesionişti. În acest sens, Comisia 1-judecători „Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din data de 8.12.2020, nr.lucrare 21032/2020, a solicitat Ministerului Justiţiei să înainteze Consiliului superior al Magistraturii, proiectul de Ordin al Ministrului Justiţiei cu privire la care se solicită avizul conform , în ceea ce priveşte domeniile de funcţionare a Tribunalelor Specializate Argeş, Cluj şi Mureş ( procedura este în curs de soluţionare la CSM).
-  lipsa unei secţii de contencios administrativ şi fiscal la nivelul Tribunalului Argeş, aspect sesizat şi de către CSM în adresa DRUO din 31.10.2018 privind competenţa Tribunalului Specializat Argeş. În acest sens, în prezent se fac demersuri pentru  înfiinţarea acestei secţii, pentru soluţionarea cauzelor privind achiziţiile publice şi preluarea de la complete civile a cauzelor în materia contencios administrativ.
-  durata mare a procedurilor judiciare reprezintă o deficienţă constantă şi importantă a sistemului judiciar naţional, sens in care se impune sancţionarea mai fermă a abuzurilor de drept; reducerea numărului cauzelor mai vechi aflate pe rol; monitorizarea compartimentelor sau sectoarelor de activitate unde se constată întâmpinarea unor dificultăţi în exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, identificarea şi aplicarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea acestora.Tergiversarea soluţionării cauzelor s-a datorat unor cauze obiective:
a) - depunerea la dosarul cauzei, de către experţi, de lucrări de specialitate cu concluzii neconcludente, care nu răspund obiectivelor stabilite de instanţă, impunându-se refacerea acestora de către alţi experţi;
b) - lipsa de fermitate, uneori, a magistraţilor, manifestată prin neaplicarea amenzilor judiciare sau a celorlalte sancţiuni puse de lege al îndemâna acestora, faţă de persoanele (experţi martori, avocaţi, interpreţi, etc.) care cu rea-credinţă sau fără motive justificate, prin comportamentul lor, determină tergiversarea soluţionării cauzelor. Cauzele care au o vechime mai mare de un 1,5 ani pe rolul instanţei au fost permanent monitorizate, deoarece nu prelungirea procedurilor judiciare asigură calitatea actului de justiţie, ci modul în care judecătorul asigură aplicarea normelor procedurale în speţă.
- aplicarea în mod neunitar a legislaţiei în vigoare, reprezentând una din principalele deficienţe cu care se confruntă sistemul judiciar român, practica neunitară numărându-se printre elementele ce determină cele mai multe nemulţumiri ale justiţiabililor şi una din problemele majore ale sistemului nostru judiciar. Acest fapt se datorează, în principal, fluctuaţiei legislative şi necorelării normelor juridice ceea ce impune instanţei supreme să clarifice problemele de drept controversate prin intermediul deciziilor pronunţate în recursurile în interesul legii (ex. practica neunitară în materia litigiilor cu profesionişti, neelucidată de ÎCCJ şi întreţinută de Curtea de Apel Piteşti).
- inexistenţa unui compartiment administrativ în cadrul Tribunalului Argeş care să cuprindă personal de întreţinere, respectiv doi muncitori şi alt personal conex pentru întreţinerea clădirii,  precum şi un administrator, în schema instanţei neexistând aceste posturi.
A.V.

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea