Bilanțul instanțelor de judecată din Argeș! Numărul de cauze intrate la nivelul Curții de Apel Pitești a scăzut cu peste 27%

# Trei magistrați argeșeni au primit sancțiuni disciplinare, în 2020

Pe 29 ianuarie, a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor Curţii de Apel Piteşti în cadrul căreia a fost aprobat, în unanimitate, Raportul privind activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Piteşti şi de instanţele din circumscripţia sa în anul 2020. Având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19, precum şi a asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul personalului Curţii de Apel Piteşti, şedinţa s-a desfăşurat în sistem online, Raportul de bilanţ fiind pus la dispoziţia magistraţilor, în timp util, prin intermediul reţelei de intranet a instanţei.

Reamintim că în anul 2020, conducerea executivă a Curţii de Apel Piteşti a fost realizată de dl. judecător Marius Gabriel Săndulescu (foto) – preşedinte şi dna. judecător Emilia Raluca Trandafir – vicepreşedinte. Conducerea executivă a Curţii de Apel Piteşti a fost realizată şi de preşedinţii secţiilor civilă I , civilă II şi penală, judecătorii Corina Postelnicescu, Daniel Radu şi Ionuţ Scarlat Comănescu.
Anul trecut, pe rolul Curţii de Apel Piteşti şi al instanţelor arondate s-au aflat 139.525 cauze (94.777 cauze nou intrate, plus 44.748 stoc dosare nesoluționate la finele anului 2019), în scădere cu 7710 dosare față de 2019. La nivelul Curţii de Apel Piteşti şi al instanţelor arondate,în anul 2020 dosarele nou intrate cumulează o complexitate de 551.476 , spre deosebire de anul anterior când complexitatea cumulată a fost de 615.495, (o scădere cu 10,40 %). De asemenea, în cursul anului 2020, Curtea de Apel Pitești și instanțele din raza sa de activitate au soluționat 89.862 cauze, cu 12.625 mai puțin decât în 2019, când au fost soluționate 102.487 dosare (- 12,31%).
Având în vedere decretele când a fost instituită starea de urgență și starea de alertă, precum și restricțiile impuse cu privire la judecarea numai a cauzelor de urgență deosebită, numărut de cauze nou intrate la nivelul Curții de Apel Pitești a scăzut cu 27,49%. La nivelul celor 3 secții din cadrul Curții de Apel Pitești situația a fost următoarea :
- La nivelul Secţiei I civilă – scădere a cauzelor nou intrate cu 32,89%;
- La nivelul Secţiei a II-a civilă – scădere a cauzelor nou intrate cu 25,51%;
- La nivelul Secţiei Penale – scădere a cauzelor nou intrate cu 10,77%.
Precizăm că, în prezent, personalul Curţii de Apel Piteşti totalizează 128 posturi, iar ca structură cuprinde 42 posturi de judecător, din care un post de preşedinte, un post de vicepreşedinte şi trei posturi de preşedinte de secţie. La 1 ianuarie 2021, din cele 42 de posturi de judecător sunt ocupate un număr de 38, 4 posturi fiind vacante.

 

Trei magistrați argeșeni au primit sancțiuni disciplinare

În anul 2020, la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Piteşti au fost aplicate sancțiuni disciplinare pentru 3 magistrați, după cum urmează:
- În baza art. 100 lit b) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor republicată, pentru un magistrat s-a aplicat sancțiunea disciplinară constând în diminuarea indemnizației de încadrare brute cu 25% pe o perioadă de 6 luni, pentru săvârșirea abaterilor disciplinare prev. de art. 99 lit. h teza I (efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile n. red.) și art. 99 lit. t, teza a II-a, (exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă n. red.) rap. la art. 991 alin. 2 din același act normativ;
- În baza art. 100 lit b) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor republicată, pentru doi magistrați s-a aplicat sancțiunea disciplinară constând în diminuarea indemnizației de încadrare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni, pentru săvârșirea abaterilor disciplinare prev. de art. 99 lit. r din același act normativ.
În cadrul Curţii de Apel Piteşti şi a instanţelor din circumscripţia, în anul de referinţă, nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare personalului auxiliar de specialitate în legătură cu neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ori nerespectarea deontologiei profesionale. În anul 2020 niciun judecător şi niciun membru al personalului auxiliar sau conex, nu au fost sancţionaţi pentru săvârşirea unor fapte de natură penală.

Președintele Curții de Apel Pitești: „Ne propunem să susținem în continuare eforturile de extindere a procesului de digitalizare”

Curtea de Apel Piteşti a păstrat şi în anul ce a trecut indicatorul de eficienţă „FOARTE EFICIENT”, în ciuda situației fără precedent care a determinat desfășurarea activității în condiții deosebit de restrictive.
„Pentru anul în curs, ne propunem să susținem în continuare eforturile de extindere a procesului de digitalizare dar și redimensionarea structurilor de personal în funcție de volumul și complexitatea activității concomitent cu demersurile pentru asigurarea unor condiții de lucru mai bune, pentru demararea lucrărilor de investiții la sediile instanțelor sau edificarea unor construcții noi. Lăsăm în urmă un an marcat de instabilităţi datorate mediului extern, în care receptivitatea și flexibilitatea profesioniștilor dreptului a fost determinantă pentru rezultatele foarte bune obţinute, pentru care, tuturor, vă mulţumesc şi vă rog, întocmai ca şi până acum, să nu obosiţi să fiţi mereu mai buni în tot ce veţi întreprinde”, a precizat judecătorul Marius Gabriel Săndulescu (foto), președintele Curții de Apel Pitești.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea