Angajare la Primăria Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 10.03.2021, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Direcției Administrație Publică Locală-Biroul de Aplicare a Legilor Proprietății, Registul Agricol.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant, sunt:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe administrative, specializarea administrație publică;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT;
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
10.03.2021, ora 10.00 – proba  scrisă;
16.03.2021, ora 10.00 – interviul.
Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia și atribuțiile stabilite în fișa postului  se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 04.02.2021-23.02.2021.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea