Comesad a învins, la CNSC, Primăria Curtea de Argeș

Prin contestația nr. 376/07.01.2021, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 957/07.01.2021, înaintată de S.C. Comesad Drumuri SRL (lider al Asocierii SC Comesad Drumuri SRL - SC Reparații Modernizări Retehnologizări Argeș SRL - SC Centrul de Proiectare și Consultanță Rutieră SRL - SC Best Proiect Prest SRL,  formulată împotriva rezultatului procedurii simplificate organizate de autoritatea contractantă Municipiul Curtea de Argeș, în vederea atribuirii contractului de

„Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Reabilitare pod peste pârâu Valea Iașului (Str. 1 Dec. 1918 – Str. Eroilor) din Municipiul Curtea de Argeș”, ce a fost inițiată cu anunțul de participare simplificat nr. SCN1072358/28.07.2020, s-a solicitat anularea comunicării privind rezultatul procedurii nr. 32627/30.12.2020, a raportului procedurii nr. 32567/19.12.2020 și obligarea autorității contractante la reevaluare ofertei depuse de Asocierea SC MELENTARII SRL - SC CONS DRUM SRL.
Pentru aceste motive, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis:
„Admite contestația SC COMESAD DRUMURI SRL, formulată în contradictoriu cu municipiul CURTEA DE ARGEȘ, autoritate contractantă în procedura ce a fost inițiată cu anunțul de participare simplificat nr. CN1072358 din 28.07.2020, privind rezultatul ei. Anulează rezultatul procedurii, privind decizia de stabilire a ofertei câștigătoare, din raportul procedurii de atribuire nr. 32567/19.12.2020 și din adresa de comunicare nr. 32627/30.12.2020, și obligă autoritatea contractantă la continuarea procesului de analiză a acestei oferte, în 20 de zile de la primirea deciziei, conform motivării ce precede.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, dar împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016, cu modificările la zi”.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea