Un parlamentar de Argeș propune modificarea Codului Silvic

# ”În prezent, dezvoltarea acestor zone este imposibilă!”

Deputatul PSD de Argeș, Nicolae Georgescu a depus, la Parlament, o inițiativă legislativă ce prevede modificarea Codului Silvic. Modificările vizează, în special, posibilitățile – în prezent exagerat de limitate și anevoioase – de scoatere a terenurilor din regimul forestier pentru înființarea de pârtii de schi și pentru crearea infrastructurii necesare acestora. Deputatul propune ca suprafețele ce pot fi despădurite să ajungă la 30% în cazul terenurilor mai mari de 1000 m.p., cu respectarea regulilor existente, de compensare prin reîmpădurire etc.

Iată, mai jos, câteva din ideile ce au alcătuit expunerea de motive pentru inițiativa ce i-a avut, ca autori, pe deputații Nicolae Georgescu, Eugen Neață și Nicu Niță:

”Dacă ești un împătimit al sporturilor de iarnă și tinzi să rezumi experiențele trăite la distracția pe pârtia de schi, într-o zonă frumoasă de munte, atunci știi că trebuie să alegi Elveția, Franța, Italia, Austria. De ce distracție într-o țară străină șl nu în țara noastră?
...
În România sunt 164 de pârtii de schi omologate care cumulează o lungime totală de 146 kilometri.
Turismul montan s-a dezvoltat sensibil în ultimii ani, cu precădere în timpul iernii când sezonul sporturilor de iarnă transformă stațiunile montane în stațiuni  preferate ale turiștilor, însă tendința este aceea de a se dezvolta în tot timpul anului. Muntele este astăzi una dintre principalele destinații de vacanță a românilor, dar și a străinilor care ne vizitează țara.
Dezvoltarea turismului montan a pornit de la amenajarea domeniilor schiabile, a pârtiilor de diferite grade de dificultate și a instalațiilor de transport prin cablu a turiștilor.
Preocupările pentru asigurarea celor mai bune condiții pentru cei ce practică schiul nu se opresc la amenajarea pârtiilor și echiparea mecanică a versanților, ci ele sunt îndreptate și înspre acțiuni precum prelungirea sezonului de schi prin folosirea unor instalații de fabricare artificială a zăpezii, dezvoltarea unităților de cazare și masă, dar și a unor baze de agrement multifuncționale ce pot conduce la exploatarea în tot timpul anului a acestor zone, la atingerea standardelor existente azi în tări precum Austria, Franța, Italia, Elveția și, respective, la atragerea unui număr însemnat de turiști în tot timpul anului.
...
Principalele piedici identificate, atât de autoritățile unităților administrativ- teritoriale, cât și de investitorii privați care doresc să investească în dezvoltarea unor unități de cazare, agrement și alimentație publică în zona turistică adiacentă domeniilor schiabile, o constituie prevederile excesiv de limitative și de restrictive ale Legii 46/2008- Codul Silvic.
Se impun unele completări la această lege astfel încât să fie eliminate interpretările și contradicțiile dintre legile incidente în dezvoltarea acestor zone. Totodată, se impun unele modificări la Legea 46/2008- Codul Silvic care să creeze cadrul legal ce permite amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii generale a acestor zone și anume:
- crearea căilor de acces, alimentare cu apă, gaze, curent electric, canalizare, stații de epurare și de pompare a apelor uzate, parcări și alte utilități necesare;
- amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicări i altor sporturi montane, de iarnă ori de vară, precum biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină, a patinoarelor ori a altor amenajări sportive sau de agrement.
- construirea, extinderea, dezvoltarea sau reabilitarea structurilor de primire turistică ( hoteluri, pensiuni, unități de alimentație publică), inclusiv drumurile de acces și parcările aferente.

În prezent, dezvoltarea acestor zone este imposibilă. Domenii schiabile întregi sunt închise sau, în cel mai bun caz, deschise doar pentru două luni într-un an (exemplific situația unuia dintre cele mai frumoase domenii schiabile din Europa, „ Domeniul schiabil Transalpina- Jude¡ul Vâlcea”). Din lipsa căilor de acces moderne, a spațiilor de cazare, parcare și alimentație publică, nedezvoltate din cauza restricțiilor excesive impuse de Legea 46/2008- Codul Silvic, timpul petrecut de turiști în zona domeniilor schiabile (care ar trebui să se constituie într-o perioadă de recreere și distractie), adeseori se transformă într-un calvar.

Este imperativă modificarea urgentă a articolului 37 alin. (2) din Legea 46/2008- Codul Silvic, astfel încât să se creeze premisele necesare amenajării și dezvoltării domeniilor schiabile pentru ca ele să poată oferi turiștilor condiții de cazare și agrement similare celor întâlnite în țările europene mai sus menționate. În acest mod turiștii români, dar și cei străini vor alege să-și petreacă vacanta în România, la acelaşi nivel cu cel oferit de tările europene, contribuind în acest mod la crearea unor noi locuri de muncă și la dezvoltarea economică a țării și a unităților administrativ- teritoriale pe raza cărora funcționează.

Prin modificarea adusă, având în vedere prevederile legale în vigoare, suprafata împădurită a statului nu scade în niciun mod (Codul Silvic prevede că se pot scoate definitiv din fondul forestier național unele suprafețe doar cu condiția compensării acestora, fără reducerea suprafeței fondului forestier și cu plata anticipată a obligațiilor bănești, numai terenurile necesare realizării sau extinderii unor categorii limitative de obiective). Totodată, în acest mod, domeniile schiabile se vor dezvolta, așa cum , de altfel, chiar și în România avem cel puțin un exemplu pozitiv- Poiana Brașov, stațiune turistică ce s-a dezvoltat într-o perioadă când legea oferea condiții de dezvoltare similar cu cele pe care astăzi le propunem.

Modificările aduse Codului Silvic reflectă intenția legiuitorului de a facilita dezvoltarea acestui segment turistic prin clarificarea procedurii de scoatere din fondul forestier a terenurilor necesare realizării unor domenii schiabile noi sau a dezvoltării celor existente.
Inițiativa nu-și propune să rezolve toate problemele existente în turism, dar doreşte să ajute la dezvoltarea turismului prin completarea și modificarea legii cu prevederi ce pot contribui în mod real la creşterea serviciilor oferite de acest sector important și de viitor al economiei românești.
...
La art. 37 alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Amplasarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit.
c), g), h), i) și j) se face cu respectarea următoarelor condiții, care trebuie îndeplinite cumulativ:
- construcția și terenul pe care se amplasează sunt proprietatea aceleiașl persoane;
- suprafata maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând construcția, accesul și împrejmuirea este de maximum 30% din suprafața proprietății forestiere, în cazul proprietăților forestiere mai mari de 1000 mp și de maximum 300 mp din suprafața proprietății forestiere mai mică de 1000 mp.”

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea