Se caută manager la Spitalul de Boli Cronice Călinești. Ultimele zile de înscriere la concurs

 

A fost scos la concurs postul de manager la Spitalul de Boli Cronice Călinești. Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului de Boli Cronice Călinești, str.dr. Ion Crăciun nr. 484, până în data de 5 martie 2021, ora 14.00, numai în zilele lucrătoare.

Etapele de desfășurare ale concursului sunt: verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 8 martie 2021, etapă eliminatorie; etapa de susținere a probelor de evaluare, care cuprinde: proba scrisă – test grilă, care va avea loc în data de 11 martie 2021, ora 11.00, probă eliminatorie; proba orală – susținerea proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 18 martie 2021, ora 11.00.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea lista de zece teme, care va fi adaptată la nivelul Spitalului de Boli Cronice Călinești:

- - Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului;

- - Siguranța și satisfacția pacientului;

- - Îmbunătăţirea managementului resurselor umane;

- - Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital;

- - Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului;

- - Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii;

- - Strategia managementului în domeniul achiziţiilor;

- - Strategia managementului în activitatea de investiţii;

- - Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului;

- - Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului.

Proiectul se realizează individual de către fiecare candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 20 pagini, la care se pot adăuga anexe, după caz, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, Times New Roman, spațiere la un rând. Proiectele care nu respectă oricare dintre cerințele impuse vor fi declarate respinse.

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: cunosc limba română, scris şi vorbit; sunt absolvente ale unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic și au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; sunt absolvente ale unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii sau sunt absolvente ale unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; nu au fost destituite dintr-o funcție de conducere sau nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 5 ani; sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

A.V.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea