La recensământul din luna octombrie, în judeţul Argeş, din 35.000 de rromi s-au declarat doar 2.200

# Florian Rizea, primar Ţiţeşti: „Este o mare nevoie ca în primării să existe experţi locali pe problemele rromilor, pentru că ei creează o legătură între comunitate şi autorităţile locale.” Săptămâna trecută, la sediul Prefecturii Argeş, s-a reunit grupul de lucru mixt pe problemele rromilor. La această şedinţă au fost dezbătute trei probleme majore ale comunităţii rome din judeţul Argeş: 1. Soluţiile pentru angajarea în primării a experţilor locali pe problemele rromilor, pregătiţi în cadrul proiectului „Reţeaua naţională a experţilor locali rromi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a rromilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; 2. Posibilităţile de achiziţionare a materialului lemnos pentru încălzirea locuinţelor; 3. Înregistrarea populaţiei de etnie rromă la Recensământul General al Populaţiei şi Gospodăriilor.
Cu privire la primul punct trecut pe ordinea de zi a şedinţei, prefectul Davidescu a subliniat faptul că problema angajării în primării a experţilor locali pe problemele rromilor este o problemă foarte sensibilă, a cărei soluţionare necesită o comunicare foarte strânsă între primari şi autorităţile locale. Astfel, primarii au obligaţia să angajeze experţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. În judeţul Argeş, decât 6 primării au acest expert în componenţa personalului lor. Dacă într-o primărie există un post vacant de expert local, angajarea pe acest post se face prin concurs, iar candidaţii trebuie să susţină toate etapele legale premergătoare ocupării acestui post. Dacă, dimpotrivă, nu există niciun post vacant în organigrama primăriei respective, toate posturile fiind ocupate, este nevoie de modificarea actului normativ pentru a suplimenta numărul de posturi. Sau dacă se doreşte modificarea organigramei instituţiei respective, deoarece nu este prevăzut postul, atunci tebuie obţinut avizul de la ANFP (Autoritatea Naţională a Funcţionarilor publici). Problema sensibilă pe care a sesizat-o Davidescu se referă la faptul că aceste posturi de experţi locali se acordă în acele comunităţi în care există un număr semnificativ de persoane de etnie rromă. Şi cum la ultimul recensământ care a avut loc în luna octombrie, rromii au avut ceva probleme în a se declara pe ei înşişi ca fiind de etnie rromă, s-a pus în pericol ocuparea acestor posturi.

În Călineşti, 1 singur rom declarat, față de 800 în 2002

În legătură cu necesitatea angajării în primării a experţilor locali pe problemele romilor, primarul Florian Rizea a declarat: „Prezenţa în primării a unui expert pe problemele romilor este necesară dacă ajuţi cazurile punctuale. Tot este ceva. Contează enorm ca într-o primărie cineva să-şi completeze o adeverinţă. Este o mare nevoie de aceşti oameni pentru că ei creează o legătură între comunitate şi autorităţile locale. Însă, problemele romilor nu pot fi rezolvate numai prin simpla angajare a unui singur expert local. Este bine de ştiut faptul că cel care doreşte să ocupe acest post nu trebuie să fie neapărat de etnie romă. Ceea ce este obligatoriu este ca cel care doreşte să se înscrie la concurs trebuie să aibă recomandarea şi recunoştinţa comunităţii din care face parte.”
A doua problemă cu care se confruntă romii în comunităţile lor este achiziţionarea la un preţ rezonabil a lemnelor pentru încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă, mai ales în condiţiile în care subvenţia pentru încălzire a fost suspendată de guvern. Nu numai ocolurile silvice publice pot rezolva această problemă (ocoluri care se află într-o oarecare dificultate, datorită faptului că Direcţia Silvică a mai rămas cu jumătate din păduri, restul pădurilor fiind retrocedate vechilor proprietari, rămânând 120000 ha din 270000 ha), ci şi ocolurile silvice private care pot organiza licitaţii în acest sens.
Ultima problemă analizată a fost înregistrarea populaţiei de etnie romă la Recensământul General al Populaţiei şi Gospodăriilor. În judeţul Argeş, romii au preferat să se declare români la recensământ: din 35000 de romi câţi există la nivelul judeţului Argeş, doar 2200 dintre ei s-au declarat romi. Avem şi o evidenţă sumară a înregistrării romilor pe comune, astfel: în comuna Cetăţeni, din 960 de romi (totalul populaţiei de etnie romă) s-au declarat 789 romi; în Dragoslavele, au fost 600 de romi declaraţi; în Ştefăneşti, 800 de romi declaraţi; în Davideşti, acolo unde au fost recenzori romi, 500 de  romi declaraţi; în Bughea de Sus, dacă în anul 2002 au fost 78 de romi declaraţi, acum au fost surprinzătorul număr de 800 de romi declaraţi; în Vultureşti, 65 de romi declaraţi, iar în Călineşti, dacă în anul 2002 au fost 800 de romi declaraţi, anul acesta 1 singur rom declarat. Sabina DIACENCO

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea